Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Подаємо апеляційну скаргу на рішення господарського суду

Валерія Іванова

13.09.2016 18134 0 1


Із цієї статті ви дізнаєтеся: як подати апеляційну скаргу на рішення господарського суду, прийнятого не на вашу користь.

Що можна зробити на практиці: скористатися нашими рекомендаціями і самостійно скласти та подати апеляційну скаргу, якщо в підприємства немає штатного юриста, а оплатити послуги стороннього юриста немає фінансової можливості.


До якого суду подається апеляційна скарга

Якщо суб'єкти господарювання не можуть мирно домовитися з того чи іншого питання, вони змушені вирішувати господарський спір у судовому порядку.

І от господарський суд, розглянувши спір, прийняв рішення: відмовив вашому підприємству в задоволенні позовних вимог. Ви не згодні з таким рішенням, уважаєте його несправедливим і хочете оскаржити. Як сторона спору ви маєте право оскаржити рішення суду першої інстанції, звернувшись до вищого суду з апеляційною скаргою (ст. 91 ГПК).

Перегляд за апеляційною скаргою рішень і ухвал місцевих господарських судів здійснює апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територію, де знаходиться ваш господарський суд (ст. 92 ГПК). Справа в тому, що місцевий господарський суд існує в кожній області України і столиці, а от з апеляційними господарськими судами ситуація інша. Територіальна юрисдикція одного апеляційного господарського суду може поширюватися на декілька областей. Про те, до якого саме апеляційного господарського суду вам необхідно звертатися, ви можете дізнатися з додатка 1 до Указу Президента від 12.08.10 р. № 811/2010.

Як скласти апеляційну скаргу

Вимоги до апеляційної скарги встановлено ст. 94 ГПК. Урахуйте, що судочинство в господарських судах ведеться державною мовою. Тому апеляційна скарга повинна бути складена українською мовою. Зразок ми наводимо в кінці консультації (див. зразок 1).

Апеляційна скарга повинна містити такі відомості:

 • найменування апеляційного господарського суду, якому подається скарга;
 • найменування місцевого господарського суду, який прийняв оскаржуване рішення, номер справи і дату прийняття рішення;
 • вимоги особи, яка подає скаргу, а також підстави, за якими ставиться питання про перегляд рішення, із посиланнями на законодавство та матеріали, які є у справі або подаються додатково;
 • перелік документів, доданих до скарги.

Апеляційна скарга повинна бути підписана керівником підприємства або підприємцем чи представником підприємства або підприємця. Якщо скарга підписується представником, до неї необхідно додати документ, що підтверджує його повноваження (наприклад, довіреність, завірену підписом директора та печаткою підприємства), або вказати, що документи, які підтверджують повноваження представника, знаходяться в матеріалах господарської справи.

Копію апеляційної скарги разом із доданими до неї документами необхідно направити іншим сторонам у справі (ст. 95 ГПК). Безпосередньо в ГПК не зазначено, як саме це треба зробити. Однак підтвердним документом буде опис вкладення і поштова квитанція про відправлення цінного листа. Адже саме в описі вкладення вказується, які саме документи відправляються цінним листом. А працівник поштового відділення своїм підписом на описі вкладення завіряє той факт, що відправлено саме ті документи, які перелічено в описі вкладення.

При поданні апеляційної скарги сплачується судовий збір. Розмір судового збору при зверненні з апеляційною скаргою буде становити 110 % ставки, яка підлягала сплаті при поданні позовної заяви (пп. 4 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону від 08.07.11 р. № 3674-VI).

Які документи додаються до апеляційної скарги

До апеляційної скарги необхідно додати (ст. 94 ГПК):

1. Оригінал документа, що підтверджує сплату судового збору (це може бути квитанція банку або відділення зв'язку, які прийняли платіж, або платіжне доручення). Урахуйте, що копії не будуть визнані судом належними доказами сплати судового збору. Потрібен саме оригінал платіжного документа (лист ВГСУ від 17.09.12 р. № 01-06/1260/2012, далі – Лист № 01-06).

Діюче законодавство не встановлює якихось спеціальних вимог до оформлення платіжних документів, на підставі яких перераховуються до бюджету суми судового збору. Тобто тут діють загальні правила, передбачені Законом від 05.04.01 р. № 2346-III і нормативно-правовими актами НБУ. Якщо виникнуть сумніви в тому, що судовий збір дійсно був сплачений до бюджету, апеляційний господарський суд має право вимагати в платника збору відповідне підтвердження, про що має бути вказане в ухвалі про прийняття апеляційної скарги до розгляду (Лист № 01-06).

Щоб у суду не виникало таких сумнівів, при заповненні платіжного документа слід указати, у зв'язку з поданням якої саме скарги сплачено судовий збір (Лист № 01-06).

Реквізити для сплати судового збору можна знайти на офіційному веб-порталі судової влади України (court.gov.ua), на веб-сторінці або на інформаційному стенді (дошці) апеляційного господарського суду, якому буде адресована апеляційна скарга.

2. Оригінали документів, що підтверджують відправлення іншій (іншим) стороні спору копій апеляційної скарги та доданих до неї документів. Тобто треба подати оригінал опису вкладення та поштової квитанції про відправлення сторонам спору цінного листа з апеляційною скаргою та додатками до неї.

3. Документ, що підтверджує повноваження представника, якщо скарга подається представником підприємства або підприємця.

Який строк установлено для подання апеляційної скарги

Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду може бути подана протягом 10 днів із моменту (ст. 93 ГПК):

 • оголошення в судовому засіданні повного тексту рішення;
 • підписання суддею повного тексту рішення, оформленого відповідно до вимог ст. 84 ГПК, якщо в судовому засіданні були оголошені тільки вступна та резолютивна частини цього рішення.

Якщо в судовому засіданні були оголошені тільки вступна та резолютивна частини прийнятого рішення, суд одночасно повідомляє, коли буде складене повне рішення. Повний текст прийнятого у справі рішення повинен бути складений протягом 5 днів із дня оголошення вступної та резолютивної частин (ст. 85 ГПК).

Як діяти, щоб не пропустити строк апеляційного оскарження

Якщо копія судового рішення отримана підприємством вчасно, то все просто й зрозуміло: одержав рішення – подавай апеляційну скаргу у встановлені ГПК строки (див. вище).

Але на практиці підприємство – сторона господарського спору найчастіше зустрічається з тим, що отримання копії судового рішення виявляється справою досить тривалою. На усні звернення підприємство отримує відповідь, що рішення ще не готове з різних причин:

 • то секретар (помічник) судді не підготував для видачі стороні копії судового рішення, текст якого в повному обсязі був оголошений у судовому засіданні, а строк на оскарження вже йде;
 • то суддя, оголосивши вступну та резолютивну частини рішення, не склав рішення в повному обсязі протягом 5-денного строку, установленого ГПК. І тоді взагалі не ясно, коли починається і закінчується строк для подання апеляційної скарги.

Щоб не ризикувати, слід подати господарському суду письмову заяву про видачу копії судового рішення в повному обсязі. На другому примірнику, який залишиться у вас, повинні поставити відмітку про отримання цієї заяви господарським судом. Зробити це бажано в день оголошення вам повного тексту судового рішення або його вступної та резолютивної частин або наступного дня.

Таким чином, факт вашого своєчасного звернення за отриманням рішення суду, на яке ви маєте намір подати апеляційну скаргу, буде документально підтверджений. І якщо рішення суду не буде вам видане до закінчення 10-денного строку, установленого ГПК для апеляційного оскарження, то ви зможете документально підтвердити, що строк був пропущений не з вашої вини. Адже ви відразу звернулися за видачею судового рішення, але вам його своєчасно не видали.

Наприклад, представник підприємства – сторони спору брав участь у судовому засіданні, яке відбулося 03.08.16 р., при цьому суддею був оголошений повний текст судового рішення. Отже, подати апеляційну скаргу на рішення суду підприємство має право по 13.08.16 р. включно. Представник підприємства подав господарському суду заяву про видачу рішення на наступний день – 04.08.16 р. Однак рішення суду було видане представнику тільки 15.08.16 р. Факт отримання судового рішення саме 15.08.16 р. підтверджується розпискою представника, яка знаходиться в матеріалах господарської справи. У результаті підприємство було позбавлене можливості своєчасно підготувати і подати апеляційну скаргу. Строк на апеляційне оскарження був пропущений не з вини підприємства. Адже, не отримавши повний текст рішення, у якому викладено мотиви його прийняття, неможливо в апеляційній скарзі пояснити, чому це рішення ви вважаєте необґрунтованим і незаконним. У цьому випадку отримання підприємством судового рішення із запізненням буде підставою для відновлення строку на апеляційне оскарження.

Що робити, якщо рішення суду отримано в останній день строку, відведеного на оскарження

На практиці далеко не рідкість ситуація, коли підприємство отримує рішення суду в передостанній або останній день строку, протягом якого можна подати апеляційну скаргу. Зрозуміло, що за 1–2 дні навряд чи можна якісно та повноцінно скласти апеляційну скаргу й обґрунтувати, чому ви вважаєте оскаржуване рішення незаконним.

У цій ситуації можна вийти зі становища, подавши попередню (скорочену) апеляційну скаргу. За формою вона буде відповідати вимогам, установленим ГПК, однак не буде містити повного викладу мотивів оскарження. Треба зазначити, що подання попередньої (скороченої) скарги жодним нормативним актом не передбачене. Однак на практиці це робиться для того, щоб не пропустити строк подання апеляційної скарги. У такій скарзі замість викладу мотивів, з яких ви вважаєте оскаржуване рішення незаконним, можна вказати, що скарга подається не в повному обсязі у зв'язку зі стислими строками її підготовки, а повна скарга буде подана протягом 10 днів із моменту отримання оскаржуваного судового рішення.

Як бути, якщо сторона спору не була присутня при оголошенні рішення суду

Якщо сторона у справі не брала участі в судовому засіданні, на якому було оголошене судове рішення, то повний текст такого рішення господарський суд зобов'язаний (ст. 87 ГПК):

 • або направити цій стороні рекомендованим листом із повідомленням про вручення в строк не пізніше трьох днів із дня прийняття такого рішення;
 • або видати під розписку безпосередньо в суді, якщо сторона звернеться раніше за отриманням такого рішення.

Однак на практиці передбачений ст. 87 ГПК 3-ден­ний строк дуже часто порушується. І, як правило, сторона спору отримає свою копію судового рішення вже після закінчення строку, відведеного на апеляційне оскарження. І тоді буде змушена звертатися до апеляційного суду із заявою про відновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення.

Що треба зробити для відновлення строку апеляційного оскарження

Якщо строк для подання апеляційної скарги пропущено з поважної причини (наприклад, судове рішення отримано із запізненням), вам необхідно:

 • подати апеляційну скаргу протягом 10-ден­ного строку після отримання оскаржуваного судового рішення;
 • разом з апеляційною скаргою подати заяву про відновлення строку на апеляційне оскарження. Скласти таке клопотання ви можете в довільній формі або скористатися нашим зразком (див. зразок 2 у кінці консультації).

Наприклад, рішення суду направлено поштою. У цьому випадку вам треба обов'язково зберегти поштовий конверт, у якому отримано судове рішення. Цей поштовий конверт зі штемпелями відділення зв'язку буде доказом того, коли саме господарський суд направив вам рішення суду рекомендованим листом.

У клопотанні про відновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення необхідно послатися як на дату направлення вам рішення суду, так і на дату його отримання.

Що стосується дати отримання вами судового рішення, то ці відомості будуть у матеріалах господарської справи. Адже рекомендований лист із судовим рішенням на вашу адресу направлявся з повідомленням про вручення, а значить, суд буде знати, коли ви його отримали.

Зразок 1

Дніпропетровський апеляційний господарський суд
49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 65

подається через:               Господарський суд Дніпропетровської області

Позивач – скаржник:         Товариство з обмеженою відповідальністю «Нумізмат»
                                            49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, 126

Відповідач:                         Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліонела»
                                            м. Дніпро, пр. Слобожанський, 160

Оскаржується:                   рішення господарського суду Дніпропетровської області
                                            від 15.08.16 р. по справі № 904/9878/16

Апеляційна скарга

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.16 р. по справі № 904/9878/16 товариству з обмеженою відповідальністю «Нумізмат» (далі – ТОВ «Нумізмат») відмовлено в задоволенні позову про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Ліонела» (далі – ТОВ «Ліонела») заборгованості з орендної платі в сумі 18 770,60 грн.

ТОВ «Нумізмат» вважає, що господарський суд Дніпропетровської області під час винесення оскаржуваного рішення не повністю з'ясував обставини, що мають значення для справи, а висновки, викладені в оскаржуваному рішенні, не відповідають обставинам справи.

Приймаючи оскаржуване рішення, господарський суд Дніпропетровської області мотивував своє рішення тим, що згідно з п. 7.4 договору оренди від 02.02.15 р., укладеного між ТОВ «Нумізмат» та ТОВ «Ліонела», термін оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 67, був визначений з 02.02.15 р. по 30.04.16 р. Доказів того, що термін дії договору оренди був продовжений, зокрема до 31.05.16 р., а вказане нежитлове приміщення знаходилося у користуванні ТОВ «Ліонела» на умовах оренди до зазначеної дати, під час розгляду справи суду надано не було. Тому суд дійшов висновку, що за наведених умов відсутні підстави для стягнення з ТОВ «Ліонела» на користь ТОВ «Нумізмат» орендної плати в сумі 18 770,60 грн. за користування протягом періоду з 03.05.16 р. по 31.05.16 р. нежитловим приміщенням, розташованим за адресою м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 67.

Під час розгляду справи ТОВ «Нумізмат» не мало змоги надати господарському суду Дніпропетровської області договір оренди, укладений 29.04.16 р. між ТОВ «Нумізмат» та ТОВ «Ліонела» про оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 67, на термін з 03.05.16 р. по 31.05.16 р. та акт приймання-передачі вказаного нежитлового приміщення від 03.05.16 р., згідно з яким ТОВ «Нумізмат» передало, а ТОВ «Ліонела» прийняло вказане приміщення в оренду, оскільки вказані документи були вилучені у ТОВ «Нумізмат» 20.06.16 р. під час обшуку, проведеного в його офісі.

У протоколі обшуку не було наведено перелік вилучених під час обшуку документів, було лише зазначено, що вилучено 10 сегрегаторів з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нумізмат» за 2015–2016 роки. Тому під час розгляду справи ТОВ «Нумізмат» не мало змоги довести існування вищезазначених договору оренди від 29.04.16 р. та акту приймання-передачі від 03.05.16 р.

Лише 31.08.16 р. ТОВ «Нумізмат» були повернуті раніше вилучені документи фінансово-господарської діяльності, у тому числі договір оренди, укладений 29.04.16 р. між ТОВ «Нумізмат» та ТОВ «Ліонела» щодо оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 67, на термін з 03.05.16 р. по 31.05.16 р. та акт приймання-передачі вказаного нежитлового приміщення від 03.05.16 р., згідно з яким ТОВ «Нумізмат» передало, а ТОВ «Ліонела» прийняло вказане приміщення в оренду.

Згідно з п. 2.2 договору оренди, укладеного 29.04.16 р. між ТОВ «Нумізмат» та ТОВ «Ліонела», розмір орендної плати за нежитлове приміщення, розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 67, є фіксованим та становить 18 770,60 грн.

Згідно з п. 3.4 договору оренди, укладеного 29.04.16 р. між ТОВ «Нумізмат» та ТОВ «Ліонела», сплатити орендну плату за цим договором ТОВ «Ліонела» було зобов’язане до 20.05.16 р.

ТОВ «Ліонела» не виконало свої зобов’язання за договором оренди, укладеним 29.04.16 р., внаслідок чого сума заборгованості з орендної плати склала 18 770,60 грн.

Таким чином, рішення від 15.08.16 р. по справі № 904/9878/16, яким ТОВ «Нумізмат» відмовлено в задоволенні позову про стягнення з ТОВ «Ліонела» заборгованості з орендної плати в сумі 18 770,60 грн. за користування протягом періоду з 03.05.16 р. по 31.05.16 р. нежитловим приміщенням, розташованим за адресою м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 67, підлягає скасуванню.

З огляду на вищевикладене та керуючись ст. 91, 92, 94, 103, 104 Господарського процесуального кодексу України, ПРОШУ:

1. Скасувати рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.16 р. по справі № 904/9878/16, яким товариству з обмеженою відповідальністю «Нумізмат» відмовлено в задоволенні позову про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Ліонела» заборгованості з орендної плати в сумі 18 770,60 грн.

2. Прийняти нове рішення, яким задовольнити у повному обсязі позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Нумізмат» про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Ліонела» заборгованості з орендної плати в сумі 18 770,60 грн. за користування протягом періоду з 03.05.16 р. по 31.05.16 р. нежитловим приміщенням, розташованим за адресою м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 67.

Додатки:

 • оригінал платіжного доручення про сплату судового сбору;
 • опис вкладення та квитанція про направлення відповідачу цінного листа з копією апеляційної скарги з додатками;
 • копія вказаного у тексті договору оренди, укладеного 29.04.16 р. між ТОВ «Нумізмат» та ТОВ «Ліонела»;
 • копія вказаного у тексті акту приймання-передачі від 03.05.16 р.

Директор ТОВ «Нумізмат»                (підпис)                В. С. Шинкарюк

Зразок 2

Дніпропетровський апеляційний господарський суд
49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 65

Справа № 904/9878/16

Заява-клопотання
про поновлення строку на апеляційне оскарження

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.16 р. по справі № 904/9878/16 товариству з обмеженою відповідальністю «Нумізмат» (далі – ТОВ «Нумізмат») відмовлено в задоволенні позову про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Ліонела» (далі – ТОВ «Ліонела») заборгованості з орендної плати в сумі 18 770,60 грн.

У судовому засіданні господарського суду Дніпропетровської області 15.08.04 р. було оголошено вступну та резолютивну частини вищевказаного рішення. У відповідності зі ст. 84 ГПК рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.16 р. по справі № 904/9878/16 було оформлене 22.08.16 р.

Таким чином, строк для подання апеляційної скарги на вказане рішення становив по 01.09.16 р. включно.

ТОВ «Нумізмат» 15.08.16 р. звернулося до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про видачу копії рішення від 15.08.16 р. по справі № 904/9878/16, але вказане рішення було отримане ТОВ «Нумізмат» лише 05.09.16 р., тобто через 4 дні після закінчення встановленого ст. 93 ГПК строку для подання апеляційної скарги.

Таким чином, строк на подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.16 р. по справі № 904/9878/16 (оформлене 22.08.16 р. згідно зі ст. 84 ГПК) був пропущений ТОВ «Нумізмат» із поважної причини – через отримання вищевказаного судового рішення після закінчення встановленого ГПК строку на апеляційне оскарження.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 93 ГПК, ПРОШУ:

Поновити строк подання апеляційної скарги ТОВ «Нумізмат» на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.16 р. по справі № 904/9878/16 (оформлене 22.08.16 р. згідно зі ст. 84 ГПК).

Директор ТОВ «Нумізмат»                (підпис)                В. С. Шинкарюк

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали