• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Податкові перевірки: що потрібно знати платнику податків (частина друга)

21.02.2019 5583 0 1

Із цієї статті ви дізнаєтеся:

 • як органи ДФС проводять різні види перевірок, а саме:
 • документальні позапланові;
 • фактичні;
 • камеральні;
 • з питань трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ).

У першій частині цієї консультації (див. «Податкові перевірки: що потрібно знати платнику податків») ми розповіли, які види податкових перевірок можуть здійснювати органи ДФС та якими нормативно-правовими актами вони при цьому керуються, які документи повинні пред'являти перевіряючі у випадку виїзної перевірки, а також про які особливості проведення планових перевірок вам варто знати.

На замітку! Усі платники податків для цілей проведення перевірок поділені на три категорії: великі, суб’єкти малого підприємництва (далі – СМП) та інші (так звані середні). Тривалість більшості видів перевірок залежить від того, до якої категорії віднесено платника податків.

Документальні позапланові перевірки (ст. 78 Податкового кодексу)

Строки проведення

Максимальна тривалість перевірок цього виду встановлена п. 82.2 Податкового кодексу (далі – ПК), а саме:

 • для великих платників податків – 15 робочих днів (далі – р. д.), при цьому строк перевірки може бути продовжений максимально на 10 р. д.;
 • для середніх платників податків – 10 р. д., строк перевірки може бути продовжений на 5 р. д.;
 • для СМП – 5 р. д., при цьому для фізосіб-підприємців, які не мають найманих працівників, у випадку проведення перевірки на підставі пп. 78.1.7 ПК (за умови, що протягом двох останніх календарних років перед такою перевіркою підприємець не був платником ПДВ і не мав рахунків у банках) – 3 р. д. Строк перевірки може бути продовжений максимально на 2 р. д.

Документальні позапланові перевірки великих платників податків можуть бути призупинені за рішенням керівника органу ДФС на строк до 30 р. д. – із подальшим поновленням на строк, що залишився. Призупинення може бути збільшене на підставах, перелічених в абзаці третьому п. 82.4 ПК.

Для середніх платників податків, а також для СМП таке призупинення діючим законодавством не передбачене.

Підстави

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки оформляється наказом керівника контролюючого органу. Копія такого наказу повинна бути вручена платнику податків до початку проведення перевірки (відправлена рекомендованим листом із повідомленням про вручення або нарочно).

Це треба знати! Позапланові документальні перевірки можуть проводитися тільки з підстав, зазначених у ст. 78 ПК.

Розглянемо ці підстави докладніше.

1. До контролюючого органу надійшла інформація про те, що платник податків порушує податкове, валютне та інше законодавство – пп. 78.1.1 ПК. У цьому випадку платнику податків направляється письмовий запит від контролюючого органу, у якому зазначена суть порушення. Перевірка буде призначена, якщо платник податків протягом 15 р. д. після дня отримання такого запиту не подасть пояснень із підтвердними документами.

2. Платник податків не подав у встановлений законодавством строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію із ТЦУ (у тому випадку, коли подання таких документів передбачене законодавством) – пп. 78.1.2 ПК.

3. Платник податків подав уточнюючий розрахунок за відповідним податком за період, який уже перевірявся податковим органом – пп. 78.1.3 ПК.

4. Виявлено недостовірність даних у деклараціях, поданих платником податків – пп. 78.1.4 ПК. У цьому випадку платнику податків направляється письмовий запит контролюючого органу, у якому вказуються недостовірні дані. Перевірка буде призначена, якщо протягом 15 р. д. після дня отримання такого запиту платник податків не подасть письмові пояснення з документальним підтвердженням.

5. Платник податків подав заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за результатами перевірки податкове повідомлення-рішення (далі – ППР), у яких вимагає повного або часткового перегляду результатів перевірки або скасування ППР – пп. 78.1.5 ПК. При цьому платник податків у скарзі (запереченнях) посилається на обставини, які не були досліджені під час перевірки.

Увага! У такому випадку перевірка проводиться виключно з питань, які стали предметом оскарження.

6. Розпочато процедуру реорганізації (крім процедури перетворення) або припинення юрособи чи припинення підприємницької діяльності фізособи-підприємця, закриття постійного представництва або відокремленого підрозділу юрособи, у тому числі іноземної компанії, організації, відкрито провадження у справі про визнання платника податків банкрутом або подано заяву про зняття платника податків з обліку – пп. 78.1.7 ПК.

7. Платник податків подав декларацію, у якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ у сумі більше 100 тис. грн. та/або є підстави для проведення перевірки, зазначені в розд. V ПК (п. 200.11 ПК) – пп. 78.1.8 ПК.

8. На платника податків подано скаргу через відмову видати податкову накладну (далі – ПН) покупцю або через неправильне запов­нення ПН. Тоді платнику податків направляється письмовий запит контролюючого органу за цією скаргою. Перевірка буде призначена, якщо платник податків не подасть письмових пояснень із документальним підтвердженням на такий запит протягом 15 р. д. після дня його отримання – пп. 78.1.9 ПК.

9. Контролюючий орган отримав рішення суду (слідчого, судді) про призначення перевірки – пп. 78.1.11 ПК.

10. Контролюючий орган вищого рівня – у порядку контролю над діями посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня – перевірив документи обов'язкової звітності платника податків або матеріали документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявив невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або недостатність аргументів для винесення об'єктивного висновку – пп. 78.1.12 ПК. Однак наказ про проведення перевірки приймається контролюючим органом вищого рівня тільки в тому випадку, якщо щодо посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку платника податків, розпочате службове розслідування або їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

11. Контролюючий орган отримав інформацію про те, що податковий агент ухиляється від оподаткування сплаченої (нарахованої) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат і відшкодувань, які підлягають оподаткуванню, у тому числі не укладає трудові договори з найманими працівниками, а також про те, що платник податків провадить господарську діяльність без державної реєстрації – пп. 78.1.13 ПК. Перевірка в цьому випадку проводиться виключно з питань, які стали підставою для її проведення.

12. Контролюючий орган отримав документально підтверджену інформацію про невідповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та/або встановив таку невідповідність у порядку, передбаченому пп. 39.5.1.1 ПКпп. 78.1.14 ПК.

13. Платник податків не подав або подав із порушенням вимог п. 39.4 ПК звіт про контрольовані операції та/або документацію із ТЦУ або контролюючий орган виявив порушення під час моніторингу такого звіту або документації відповідно до п. 39.4 і 39.5 ПК пп. 78.1.15 ПК.

14. Контролюючий орган отримав звіт про контрольовані операції, відправлений платником податків згідно з п. 39.4 ПКпп. 78.1.16 ПК. У цьому випадку перевірка проводиться тільки з питань контролю за ТЦУ.

15. Платник податків не подав вчасно уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, які були виявлені за результатами електронної перевірки, проведеної за заявою цього платника податків – пп. 78.1.17 ПК.

16. Податковим органом виявлено розбіжності в даних, які містяться в зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних і деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, який реалізує пальне – пп. 78.1.18 ПК.

17. Платнику податків направлено письмовий запит контролюючого органу щодо надання інформації для проведення зустрічної перевірки – пп. 78.1.19 ПК. У цьому випадку перевірка буде призначена, якщо платник податків не подасть необхідну інформацію протягом 10 р. д. після дня отримання такого запиту. Перевірка проводиться виключно з питань, які були зазначені в запиті.

Будьте уважні! У направленні на проведення перевірки повинна бути зазначена конкретна підстава для призначення перевірки з посиланням на відповідний підпункт ст. 78 ПК (див. вище).

Нюанси та запитання

Чи повинні повідомити платника податків про майбутню позапланову документальну перевірку завчасно?

Ні, про позапланові перевірки заздалегідь не попереджають, це не передбачено законодавством. Направлення на таку перевірку та копія наказу про її призначення вручаються платнику податків безпосередньо перед початком перевірки (ст. 81 ПК).

Чи може відносно платника податків одночасно проводитися відразу декілька видів перевірок, наприклад планова документальна виїзна та позапланова виїзна?

Проаналізувавши норми ПК, ми бачимо, що заборони на «суміщення» різних перевірок законодавством не встановлено. Є тільки перелік видів перевірок, які мають право проводити контролюючі органи (ст. 75 ПК). Тому цілком можлива така ситуація, коли одночасно у відношенні одного платника податків проводяться декілька видів перевірок. Роз'яснення ДФС із даного питання наведено в ЗІР (категорія 136.07).

Фактичні перевірки (ст. 80 ПК)

Строки проведення

Максимальна тривалість фактичної перевірки не повинна перевищувати 10 діб (п. 82.3 ПК). Перевірка може бути продовжена на строк не більше 5 діб.

Так само, як і документальна позапланова перевірка, фактична перевірка проводиться без попереднього повідомлення платника податків (п. 80.1 ПК). Перед її початком платнику податків (уповноваженій особі або ж особі, яка фактично здійснює розрахункові операції) вручається направлення на перевірку та копія наказу про її призначення.

Підстави

Нижче перераховано підстави для проведення фактичних перевірок із посиланнями на норми ПК.

1. При перевірці інших платників податків виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків законодавства про оборот підакцизних товарів, порядку оформлення розрахункових операцій, ведення касових операцій, про відсутність у нього патентів, ліцензій та інших документів, контроль над наявністю яких покладено на контролюючий орган. Перевірка платника податків призначається з метою перевірити ці факти – пп. 80.2.1 ПК.

2. Отримана у встановленому порядку інформація від держорганів або органів місцевого самоврядування, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль над яким покладено на органи ДФС (зокрема, щодо розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, а також виробництва та обороту підакцизних товарів) – пп. 80.2.2 ПК.

3. Отримано письмове звернення покупця (споживача), оформлене відповідно до вимог законодавства, про порушення платником податків порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування діяльності – пп. 80.2.3 ПК.

4. Суб'єктом господарювання не подана у встановлений строк обов'язкова звітність про використання РРО, РК і КОРО або ця звітність подана з нульовими показниками – пп. 80.2.4 ПК.

5. Отримано у встановленому порядку інформацію про порушення платником податків вимог законодавства щодо проведення, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та цільового використання спирту, обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками, а також виконання функцій, визначених законодавством у сфері виробництва та оборотів спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, паливапп. 80.2.5 ПК.

6. За результатами попередньої перевірки виявлено факти порушення платником податків законодавства з питань, зазначених у пп. 75.1.3 ПК (обіг готівкових коштів, порядок ведення розрахункових і касових операцій, наявність ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі для виробництва та обороту підакцизних товарів, дотримання трудового законодавства) – пп. 80.2.6 ПК.

7. Отримано у встановленому порядку інформацію про використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових правовідносин і виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати відповідних податків до бюджету; ведення фізособою підприємницької діяльності без державної реєстрації пп. 80.2.7 ПК.

Майте на увазі! Фактична перевірка повинна проводитися двома та більше посадовими особами контролюючого органу в присутності посадових осіб платника податків або його представника та/або особи, яка фактично здійснює розрахункові операції.

Чи мають право працівники контролюючого органу проводити фактичні перевірки платника податків у неробочий час або у вихідні чи святкові дні?

Ні, такі перевірки проводяться тільки протягом строку, зазначеного в направленні на перевірку, з урахуванням внутрішнього трудового розпорядку платника податків (див. ЗІР категорія 136.03). Наприклад, фактична перевірка в магазині може проводитися тільки в робочий час, установлений для цього магазину.

Камеральні перевірки (ст. 76 ПК)

Камеральні перевірки проводяться в приміщенні контролюючого органу – без спеціального рішення або направлення на перевірку. У даному випадку перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком, при цьому згода платника податків на проведення перевірки або його присутність не потрібні.

Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена тільки протягом 30 к. д. після закінчення строку для подання таких документів (або після дня їх фактичного подання – якщо документи були подані пізніше) (п. 76.3 ПК).

Чи мають право контролюючі органи провести камеральну перевірку після закінчення зазначених 30 к. д.?

Так, якщо така камеральна перевірка не стосується податкової декларації або уточнюючого розрахунку. Адже в п. 76.3 ПК 30-денний строк на проведення перевірки встановлено тільки для перевірки податкової декларації та уточнюючого розрахунку. З інших питань камеральна перевірка може бути проведена протягом строку давності, установленого ст. 102 ПК, тобто протягом 1 095 днів.

Перевірка з питань ТЦУ (гл. 8 розд. ІІ ПК)

Перевірка на предмет дотримання правил ТЦУ проводиться з урахуванням особливостей, визначених ст. 39 ПК.

Перевіряючі повинні дотримуватися правил, які встановлені Порядком, затвердженим наказом Мінфіну від 10.03.16 р. № 344.

Строки

Максимальний строк проведення ТЦУ-перевірки – до 18 місяців. Цей строк може бути продовжений максимально на 12 місяців (при необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, які потрібні для перевірки відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» – пп. 39.5.2.8 ПК.

Підстави

Підставою для призначення перевірки з питань ТЦУ (пп. 39.5.2.1 ПК) можуть бути два випадки.

1. Від платника податків отримано документацію з ТЦУ відповідно до пп. 39.4.4 ПК.

2. Платник податків не подав (подав із порушенням вимог п.39.4 ПК) звіт про контрольовані операції або документацію про ТЦУ.

Як часто може проводитися перевірка з питань дотримання принципу «витягнутої руки»?

Із зазначеного питання контролюючий орган не має права:

 • проводити більше однієї перевірки в одного платника податків протягом календарного року;
 • проводити перевірку платника податків, який уже був перевірений (крім випадків, зазначених у пп. 78.1.5, 78.1.11, 78.1.12 ПК) – пп. 39.5.2.4 ПК.

Одне іншому не заважає! Проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» не перешкоджає проведенню перевірок, названих у ст. 75 ПК (камеральних, документальних і фактичних).

Висновки

Відносно платника податків органи ДФС мають право проводити декілька видів перевірок. Кожний із них чітко регламентований нормами ПК (підстави, строки). Порушення цих норм дає платнику податків право не допустити перевіряючих до проведення перевірки.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали