Будьте уважні! У направленні на проведення перевірки повинна бути зазначена конкретна підстава для призначення перевірки з посиланням на відповідний підпункт ст. 78 ПК (див. вище).