Одне іншому не заважає! Проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» не перешкоджає проведенню перевірок, названих у ст. 75 ПК (камеральних, документальних і фактичних).