Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як захистити права в разі отримання наказу про проведення документальної планової перевірки

16.09.2019 2445 0 0


Документальні перевірки є одним із найпоширеніших видів податкових перевірок, оскільки за їх допомогою установлюється широке коло порушень податкового законодавства. Питання призначення та проведення таких перевірок чітко регулюються законом, а саме положеннями п. 77 Податкового кодексу (далі – ПК). Водночас контролюючі органи не завжди дотримуються повної процедури призначення документальних планових перевірок. Типовими порушеннями з їхнього боку є недотримання строків повідомлення платника податків щодо проведення таких перевірок, недотримання термінів їх проведення, визначених наказом ДФС України. Тож платники отримують шанс на оскарження результатів перевірки. Розглянемо способи їх захисту в таких ситуаціях, а також позицію судів під час розгляду спірних правовідносин.


Недопуск як дієвий спосіб захисту від документальної планової перевірки

Проведення документальної планової перевірки супроводжується низкою вимог, які мають бути виконані податковим органом до початку її проведення. Обов’язковою вимогою є включення платника податків до плану-графіка проведення документальних податкових перевірок, який затверджується ДФС України та викладаєтся на офіційному сайті www.sfs.gov.ua до 25 грудня кожного року відповідно до п. 77.1 ПК.

Увага! Надсилання платнику податків наказу про призначення документальної планової перевірки менш ніж за 10 к. д. до її проведення є протиправним

Водночас про проведення документальної планової перевірки контролюючий орган зобов’язаний повідомити платника податків письмово за 10 днів до її проведення шляхом надсилання повідомлення поштою або вручення документів під розписку.

Незважаючи на чіткі вимоги закону щодо процедури призначення та проведення документальних планових перевірок, контролюючі органи не завжди дотримуються їх повною мірою, наприклад, надсилаючи платникам податків повідомлення про початок перевірки за декілька днів до її початку.

Такі дії суперечать положенням п. 77.4 ПК, який наділяє контролюючий орган правом на проведення документальної позапланової перевірки лише за умови повідомлення про це платника податків за 10 днів до її проведення.

Зважаючи на це, платник податків, отримавши наказ та направлення на проведення документальної планової податкової перевірки менш як за 10 днів до її початку, має право на недопуск працівників контролюючого органу до перевірки.

Причини недопуску до проведення документальної перевірки слід зазначити в Акті про недопуск

Подальші дії платника податків у разі порушення контролюючим органом строків повідомлення про проведення зазначеної перевірки мають бути такими:

 • отримання документів від контролюючого органу (наказ та направлення на перевірку) поштою або під розписку;
 • керівник має бути присутнім на підприємстві в день початку такої перевірки, зазначений у наказі;
 • зустріти працівників контролюючого органу, які мають на меті провести податкову перевірку;
 • відмовити в допуску перевіряльників у зв’язку з порушенням ними процедури повідомлення платника податків, визначеної п. 77.4 ПК;
 • причини недопуску зазначити в Акті про недопуск до документальної планової перевірки;
 • отримати копію Акта про недопуск до перевірки;
 • оскаржити наказ про призначення податкової перевірки у разі наявності правових підстав.

Зразок обґрунтування недопуску працівників контролюючого органу до проведення документальної планової податкової перевірки в Акті про недопуск до перевірки

Обґрунтування недопуску

Повідомляємо, що ТОВ «Великі-Технології» 01.02.19 р. отримало наказ від 02.01.19 р. № 98743-К про проведення документальної планової перевірки. Водночас у ньому зазначено, що податкова перевірка буде проведена в період з 05.02.19 р. до 14.02..19 р. Отже, ТОВ «Великі-Технології» було повідомлено про початок проведення такої документальної планової податкової перевірки за чотири дні до її проведення, що є порушенням норм Податкового кодексу (далі – ПК).

Правова підстава

Зазначаємо, що відповідно до п. 77.4 ПК право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у разі, якщо йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку її проведення. Також А згідно з п. 81.1 ПК непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених ПК, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки

Резолютивна частина

Ураховуючи що ТОВ «Великі-Технології» не було повідомлене в строки, визначені п. 77.4 ПК, дії контролюючого органу щодо проведення документальної планової податкової перевірки є протиправними. За таких обставин ТОВ «Великі-Технології» використовує своє право на недопуск до проведення працівниками контролюючого органу документальної планової податкової перевірки, передбачене п. 81.1 ПК, про що й зазначається в цьому Акті про недопуск

* За наявності інших підстав для недопуску до проведення документальної планової податкової перевірки, крім наведених вище, платнику податків слід зазначити про це в Акті про недопуск до перевірки.
1 из 1

У деяких випадках крім порушення строку повідомлення платника податків щодо початку документальної планової податкової перевірки працівники контролюючого органу припускаються інших помилок, які є самостійними підставами для недопуску. Прикладом може бути той факт, що замість службового посвідчення працівника податкового органу платнику податків пред’являється посвідчення водія або паспорт. Наголошуємо, що такі обставини є підставою недопуску до проведення податкової перевірки, про що також слід зазначати в Акті про недопуск, оскільки вони також можуть бути визнані адміністративним судом як самостійна підстава для скасування штрафу контролюючого органу за недопуск до перевірки.

Подаємо позов до суду про скасування наказу про призначення перевірки

ДФС України складає план-графік податкових перевірок відповідно до п. 77.1 ПК. Водночас іноді регіональні органи ДФС складають наказ про призначення документальної планової податкової перевірки з порушенням строків, визначених у цьому плану-графіку.

Подання позову до суду не зупиняє наказ про призначення документальної податкової перевірки

Надалі у разі отримання такого наказу платникам податків рекомендується його оскаржити до адміністративного суду та визнати його протиправним.

Наголошуємо, що сам факт подання позову до адміністративного суду щодо скасування такого наказу не зупиняє його дії відповідно до положень ч. 4 ст. 150 КАСУ, оскільки до винесення рішення у справі такий документ вважається чинним. Розуміючи таку ситуацію, працівники контролюючого органу прийдуть до платника податків з метою проведення документальної планової перевірки, оскільки знають, що в разі допуску до перевірки та її проведення платник податків буде позбавлений можливості оскаржити незаконність підстав для призначення та проведення податкової перевірки.

У такому разі дієвим способом захисту платника податків буде недопуск до проведення документальної планової перевірки. Правовою підставою для подання позову до суду буде порушення контролюючим органом п. 77.1 ПК та той факт, що спірний наказ на проведення перевірки суперечить плану-графіку податкових перевірок, затвердженому ДФС України.

Прикладом вдалого захисту своїх прав щодо проведення документальної планової податкової перевірки є постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 15.05.18 р. у справі № 876/2899/18. В аналогічній ситуації платника податків було повідомлено про початок документальної планової податкової перевірки за чотири календарні дні до її проведення, що є порушенням п. 77.4 ПК. Крім того, ДФС України запланувала проведення документальної планової податкової перевірки платника податків на III квартал 2017 року, тоді як ДФС у Тернопільській області видала наказ про проведення документальної планової податкової перевірки в IV кварталі 2017 року, що по суті є порушенням п. 77.1 ПК. Аналізуючи спірні правовідносини, адміністративний суд визнав такі дії контролюючого органу протиправними та скасував наказ про проведення податкової перевірки.

Висновки суду:

В той же час, документальну планову перевірку ФГ «Золотий Жайвір», згідно з наказом №2273 «Про проведення документальної планової виїзної перевірки» від 15.11.2017 року, визначено провести з 04 грудня 2017 року, тобто в період, який є ІV кварталом 2017 року. Проведення документальної планової виїзної перевірки в ІV кварталі, в той час як остання запланована в ІІІ кварталі, на думку суду апеляційної інстанції, є недопустимим в практиці діяльності податкового органу, так як норми Податкового Кодексу України сформовані таким чином, що передбачають вчинення лише тих дій, які передбачені цими нормами, а не навпаки. З огляду на наведене, суд апеляційної інстанції вважає, що наявні достатні правові підстави для задоволення позову та скасування наказу №2273 від 15.11.2017 року про проведення планової виїзної документальної перевірки.

Забезпечення позову як спосіб зупинення наказу про проведення планової документальної перевірки

З метою уникнення подальших непорозумінь з податковими органами щодо законності недопуску до проведення планової документальної перевірки, платник податків має право разом із позовною заявою про скасування наказу на призначення перевірки подати заяву про забезпечення позову, щоб зупинити дії наказу, що оскаржується. Таку заяву буде розглянуто судом протягом двох днів із дня її надходження до суду відповідно до положень ч. 1 ст. 154 КАСУ, без виклику та повідомлення сторін.

Отримавши заяву про забезпечення позову, адміністративний суд має право на підставі п. 1 та 2 ч. 1 ст. 151 КАСУ: зупинити дію індивідуального акта або нормативно-правового акта; заборонити контролюючому органу вчиняти певні дії, наприклад проводити документальну планову податкову перевірку.

Заява про забезпечення позову може бути подана на будь-якій стадії судового процесу

Зазначимо, що суд має право вжити декілька заходів щодо забезпечення позову на підставі ч. 2 ст. 151 КАСУ. Водночас заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами, а також суд буде враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Наголошуємо, що заява про забезпечення позову набуває законної сили в день її проголошення. А тому, незважаючи на подання контролюючим органом апеляційної скарги на неї, податковий орган не зможе провести податкову перевірку за наявності ухвали адміністративного суду про забезпечення позову.

У деяких випадках платник податків має право подати заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії спірного наказу до розгляду справи по суті, до подання позовної заяви до адміністративного суду. У такому разі платник податків зобов’язаний подати такий позов протягом 10 календарних днів відповідно до ч. 2 ст. 153 КАСУ. Отримавши ухвалу суду про забезпечення позову, її слід надіслати до контролюючого органу, який видав наказ про проведення податкової перевірки, цінним листом з описом на ім’я керівника установи.

Якщо часу для надсилання документа немає (наприклад, ухвалу отримано сьогодні, а податкова перевірка має розпочатися завтра), платник податків має право надати копію такої ухвали безпосередньо особі, який прийде проводити перевірку. Після отримання ухвали суду про зупинення дії наказу про проведення податкової перевірки податковий орган не матиме права її проводити до винесення судом остаточного рішення у справі.

Прикладом вдалого захисту платника податків від проведення документальної податкової перевірки шляхом подання заяви про забезпечення позову є ухвала Донецького окружного адміністративного суду від 01.02.18 р. у справі № 805/697/18-а. Предметом судового розгляду був факт проведення ГУ ДФС у Донецькій області документальної виїзної перевірки, наказ про призначення якої платником податків було оскаржено до суду. Також підприємство подало заяву про забезпечення позову, щодо якої судом було зроблено такі висновки.

Висновки суду:

Оскільки правомірність (неправомірність) прийняття оскаржуваного наказу буде встановлено лише судовим рішенням, прийнятим за результатами розгляду цієї справи, тому у разі встановлення протиправності оскаржуваного наказу і задоволення позовних вимог про його скасування, позивачу доведеться докласти значних зусиль і витрат, щоб відновити свої права у разі виконання спірного наказу. З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів платника податків у зв’язку з прийняттям податковим органом спірного наказу, враховуючи очевидну небезпеку заподіяння шкоди правам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, а також неможливість захисту цих прав та інтересів без вжиття таких заходів, суд вважає, що є всі підстави забезпечення позову.

У разі подання заяви про забезпечення позову платники податків повинні надавати докази необхідності забезпечити позов шляхом зупинення дії спірного наказу, а саме:

 • копію наказу про призначення документальної податкової перевірки;
 • копію конверта, в якому такий наказ було надіслано, з метою пред’явлення штампу на конверті, що надійшов платнику податків;
 • письмове обґрунтування необхідності забезпечити позов з посиланням на дати в наказі про призначення перевірки, дати на конверті про отримання такого наказу, інформацію з офіційного сайту www.sfs.gov.ua щодо офіційної дати проведення документальної планової податкової перевірки, якщо вона відрізняється від тієї, яку зазначено в наказі регіонального органу ДФС про проведення перевірки;
 • негативні наслідки для підприємства, які можуть бути йому завдані шляхом проведення перевірки (репутаційні ризики; зниження довіри клієнтів та контрагентів до платника податків; часові витрати підприємства на співпрацю з органами ДФС під час проведення перевірки; потенційні ризики зниження вартості акцій підприємства на біржі, що може призвести до дострокових вимог кредиторів щодо погашення боргових зобов’язань, які має підприємство).

Висновки. Як захистити права в разі отримання наказу про проведення документальної планової перевірки

Зважаючи на вищевикладену судову практику, платнику податків у разі отримання наказу про проведення документальної планової перевірки для захисту своїх прав рекомендується:

 1. Перевірити дату початку податкової перевірки та дату фактичного отримання листа з наказом про її проведення.
 2. Врахувати, що отримання ним листа від контролюючого органу про призначення перевірки менш ніж за 10 календарних днів є протиправним.
 3. Скористатися правом на недопуск до проведення документальної планової перевірки у разі порушення контролюючим органом порядку та строків повідомлення платника податків відповідно до п. 77.4 ПК.
 4. Викласти причини недопуску до перевірки, свої доводи законності її призначення та проведення в Акті про недопуск до перевірки з урахуванням вищезазначених рекомендацій.
 5. У разі сумнівів щодо наявності підстав для недопуску до проведення документальної планової перевірки оскаржити наказ про призначення перевірки до адміністративного суду.
 6. Подати заяву про забезпечення позову, оскільки подання позову до суду не зупиняє дії наказу про призначення перевірки.
 7. Зазначити в заяві про забезпечення позову дві підстави щодо забезпечення позову: зупинити дію наказу про призначення документальної податкової перевірки; заборонити контролюючому органу вчиняти будь-які дії, направлені на проведення перевірки, до винесення остаточного рішення у справі.
 8. Подати до фіскальної служби, яка видала наказ про призначення перевірки, ухвалу про забезпечення позову шляхом зупинення дії цього наказу.
Зразок обґрунтування недопуску.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали