Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як оскаржити постанову суду про накладення адмінстягнення?

Валерія Іванова

14.01.2016 13239 0 0

Постановами районного суду директор і бухгалтер підприємства притягуються до адміністративної відповідальності. Посадові особи вважають, що стягнення накладено необґрунтовано, і мають намір оскаржити ці постанови в апеляційному порядку. Як здійснити таке оскарження?

Директор і бухгалтер можуть оскаржити постанову місцевого (районного, районного в місті, міського або міськрайонного) суду про накладення адміністративного стягнення, подавши апеляційну скаргу (ст. 294 КУпАП):

1) самостійно;

2) за допомогою адвоката, повноваження якого повинні бути підтверджені (ст. 271 КУпАП):

 • або ордером і витягом із договору про надання правової допомоги, засвідченим підписами директора або бухгалтера і підписом адвоката,
 • або договором про надання правової допомоги,
 • або довіреністю органу (установи), уповноваженого надавати безплатну правову допомогу, якщо директор або бухгалтер має право на таку.

Апеляційна скарга на постанову про притягнення до адміністративної відповідальності (далі – скарга) подається до апеляційного суду через місцевий суд, що виніс оскаржувану постанову (ст. 294 КУпАП). Строк її подання – 10 днів із дня винесення місцевим судом оскаржуваної постанови.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після розгляду справи і протягом трьох днів має бути вручена або направлена директорові та бухгалтерові, стосовно яких вона винесена (ст. 285 КУпАП).

Якщо така постанова вручена особі, притягнутій до адмінвідповідальності, без затримок, то проблем не буде. Наприклад, постанову винесено судом 25.12.15 р., отримано директором 28.12.15 р. Отже, у запасі ще 7 днів (до 04.01.16 р.) для підготовки і подання скарги.

Але часто особи, до яких застосовуються заходи адміністративної відповідальності, стикаються із ситуацією, коли після оголошення суддею відповідної постанови, отримати протягом трьох днів повний її текст безпосередньо в суді не вдається. Спочатку секретар судді, посилаючись на участь у наступному судовому засіданні, не встигає видати прийняту постанову і пропонує отримати її протягом трьох днів у канцелярії суду. А там, у свою чергу, говорять, що видати таку постанову не можуть, оскільки сама справа про адміністративне правопорушення знаходиться ще в судді, який її розглядав. А через два–три дні з'ясовується, що працівники канцелярії суду вже направили постанову поштою, тому відмовляють у її повторній видачі. Таким чином, постанова, скоріше за все, буде отримана після закінчення 10-денного строку, установленого на апеляційне оскарження.

У цій ситуації подати скаргу необхідно протягом 10 днів із дня отримання постанови про накладення адміністративного стягнення. Наприклад, постанову винесено судом 25.12.15 р., направлено 28.12.15 р. і отримано бухгалтером тільки 05.01.16 р. Тоді скаргу слід подати не пізніше 14.01.16 р.

Оскільки строк подання скарги пропущено з поважної причини – постанову отримано після закінчення строку, установленого КУпАП для її оскарження, бухгалтерові разом зі скаргою потрібно подати клопотання про відновлення строку оскарження постанови (далі – клопотання). Інакше скарга буде повернена апеляційним судом без розгляду.

Саме по собі подання клопотання не гарантує однозначного відновлення зазначеного строку апеляційним судом. Клопотання повинне бути обґрунтованим. Тобто в ньому повинні бути зазначені поважні причини, з яких бухгалтер не мав можливості своєчасно звернутися зі скаргою. Однією з таких причин є отримання повного тексту постанови про накладення адмінстягнення після закінчення встановленого строку апеляційного оскарження. До клопотання також потрібно додати документи, що підтверджують викладені в ній доводи (копію конверта, у якому було отримано оскаржувану постанову).

Клопотання подається до того ж апеляційного суду, що й скарга. Щоб воно не загубилося, рекомендуємо зазначити його як додаток до скарги.

Формулювання клопотання може бути таким (див. зразок 1):

Зразок 1

<...>

Постановою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.12.15 р. на мене накладено адміністративне стягнення за ч. 2 ст. 1634 КУпАП у вигляді штрафу. Зазначена постанова оголошена 25.12.15 р. в судовому засіданні, направлена мені 28.12.15 р. рекомендованим листом (зазначається його номер), що підтверджується відміткою поштового відділення на конверті. Постанову отримано мною 05.01.16 р., тобто наступного дня після закінчення 10-денного строку апеляційного оскарження, установленого ст. 294 КУпАП.

До отримання цієї постанови на паперовому носії я не мала можливості повноцінно з нею ознайомитися і підготувати на неї апеляційну скаргу. У зв'язку із цим строк її оскарження був пропущений мною з поважної причини – цю постанову отримано мною після закінчення 10-денного строку апеляційного оскарження, установленого ст. 294 КУпАП.

Виходячи з вищевикладеного і керуючись ст. 294 КУпАП, ПРОШУ:

Відновити строк апеляційного оскарження постанови Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.12.15 р., якою на мене накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Додаток: копія поштового конверта рекомендованого листа (зазначається номер листа).

14.01.16 р.        (підпис)            Л. В. Давиденко

____________________________________

Що стосується скарги, то КУпАП не встановлює конкретних вимог до її складання. Але, якщо ви вирішили підготувати її самостійно, не вдаючись до допомоги захисника (адвоката), рекомендуємо дотримуватися норм ст. 187 Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС).

Такий висновок можна зробити за аналогією з вимогами ст. 288 КУпАП, що стосуються подання до місцевих судів скарг на постанови про накладення адміністративних стягнень, прийняті іншими органами (наприклад, органами ДФС).

Такі скарги подаються, зокрема, до місцевих судів у порядку, визначеному КАС, з огляду на особливості, передбачені КУпАП. Тому цілком логічно при складанні скарги на постанову місцевого суду про накладення адмінстягнення керуватися загальними вимогами КАС, зважаючи на особливості, установлені КУпАП.

Скарга подається у письмовій формі і повинна містити:

 • найменування суду, до якого вона подається;
 • П. І. Б. особи, яка подає скаргу;
 • постанову місцевого суду, яка оскаржується;
 • вимоги особи, яка подає скаргу;
 • обґрунтування вимог особи, яка подала скаргу (у чому полягає неправильність або неповнота встановлення обставин справи та/або неправильне застосування норм права);
 • перелік матеріалів, що додаються до скарги.

Скарга повинна бути підписана:

 • або апелянтом (директором чи бухгалтером, який подає скаргу),
 • або захисником (адвокатом), який діє від імені апелянта. У цьому випадку до скарги додаються документи, що підтверджують повноваження захисника (див. вище).

Подати скаргу можна двома способами:

 • або передати до канцелярії місцевого суду особисто чи через свого захисника (адвоката),
 • або направити поштою цінним листом з описом вкладення і повідомленням про вручення.

При поданні скарги сплата судового збору не передбачена ні нормами КУпАП, ні нормами Закону від 08.07.11 р. № 3674-VI.

Щоб самостійно скласти таку скаргу, скористайтеся наведеним нижче зразком 2

Зразок 2

                                                Апеляційний суд Дніпропетровської області
                                                49000, м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13

                        Через:              Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
                                                49000, м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 9

                        Особа, що подає скаргу та щодо якої винесено оскаржувану постанову:
                                                Давиденко Лариса Володимирівна
                                                49000, м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 556
                                                тел. 987-56-78, електронна пошта відсутня

                        Оскаржується: постанова Амур-Нижньодніпровського районного суду
                                                м. Дніпропетровська від 25.12.15 р.

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

Постановою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.12.15 р. на мене, Давиденко Л. В., накладено адміністративне стягнення за ч. 2 ст. 1634 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 85 грн.

Указана постанова мотивується тим, що я, будучи головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю «Панорама», не відобразила у податкових розрахунках за формою № 1ДФ суми ПДФО, утримані при виплаті фізичним особам доходів у вигляді орендної плати за договорами оренди, укладеними між цими фізособами і ТОВ «Панорама».

Цю постанову прийнято незаконно та необґрунтовано, унаслідок неправильного установлення обставин, які мають значення для справи.

Неправильне установлення таких обставин обумовлене тим, що при прийнятті оскаржуваної постанови Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська дослідив лише акт, складений ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за результатами перевірки ТОВ «Панорама». У цьому акті вказувалося на те, що у податкових розрахунках за формою № 1ДФ не було відображено суми ПДФО, утримані при виплаті фізичним особам доходів у вигляді орендної плати за договорами оренди, укладеними між цими фізособами і ТОВ «Панорама», а також на те, що відповідальною особою за це порушення є саме я як головний бухгалтер цього товариства.

Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення стосовно мене вищевказані податкові розрахунки Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпропетровська не вивчалися. Про те, що у матеріалах справи немає їх копій, я дізналася у процесі ознайомлення з матеріалами справи після прийняття цим судом оскаржуваної постанови.

Під час апеляційного розгляду даної справи має бути установлено, що мною як головним бухгалтером ТОВ «Панорама» у податкових розрахунках за формою № 1ДФ суми ПДФО були відображені у повному обсязі при виплаті фізичним особам орендної плати за договорами оренди, укладеними між цими фізособами і ТОВ «Панорама», отже, й відсутність у моїх діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1634 КУпАП.

Зважаючи на вищенаведене та керуючись ст. 247, 287–289, 294 КУпАП, ПРОШУ:

Скасувати постанову Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.12.15 р. та закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення стосовно мене, Давиденко Лариси Володимирівни, у зв’язку з відсутністю в моїх діях складу адміністративного правопорушення.

Додатки:

копія постанови Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.12.15 р.;

клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження вищевказаної постанови з додатками;

податкові розрахунки за формою № 1ДФ.

14.01.16 р.        (підпис)            Л. В. Давиденко

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали