Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Адміністративне оскарження рішень органів ДФС

Анна О. Левченко

24.10.2016 13813 0 2

Питання оскарження результатів перевірок завжди актуальне для платників податків. Відповідно до п. 56.1 ПК рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. У консультації розглянемо порядок, строки, основні нюанси адміністративного оскарження, а також наведемо зразок, яким можна скористатися при підготовці скарги.

Узгодження податкових зобов'язань за результатами перевірок

Після перевірки представники органу ДФС складають акт, на підставі якого приймається податкове повідомлення-рішення, яке в подальшому може бути оскаржене. Нагадаємо, під час підписання акта перевірки платник податків повинен зафіксувати всі заперечення за викладеними в ньому фактами. Це допоможе при написанні скарги або позовної заяви.

Податкове повідомлення-рішення приймається протягом 10 робочих днів (далі – р. д.) із дня, що настає за днем вручення платнику податків акта, а при наявності заперечень за актом – протягом 3 р. д. після дня розгляду заперечень і подання письмового звіту платнику податків (п. 86.8 ПК). Механізм направлення податкових повідомлень-рішень регламентується Порядком № 1204.

При поданні скарги на рішення контролюючого органу грошове зобов'язання платника податків буде вважатися неузгодженим до закінчення процедури оскарження.

Згідно з п. 56.17 ПК адміністративне оскарження припиняється, а грошове зобов'язання вважається узгодженим:

 • у день, що настає за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги, якщо така скарга не була подана у встановлений строк;
 • день отримання платником податків рішення органу ДФС про повне задоволення скарги;
 • день отримання платником податків рішення ДФС України;
 • день звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення або відстрочення оскаржуваних податкових зобов'язань.

Податкове зобов'язання стає податковим боргом у момент узгодження грошового зобов'язання. Це призводить до того, що на суму податкового боргу орган ДФС виписує податкову вимогу (пп. 14.1.175 ПК).

При складанні та поданні скарги на рішення органів ДФС слід керуватися нормами ст. 56 ПК і Порядку № 916.

Куди подати скаргу на рішення органу ДФС

Скарги подаються до контролюючих органів вищого рівня. Так, скарги на рішення:

 • державних податкових інспекцій направляються до контролюючих органів в м. Києві та областях, а також до міжрегіональних контролюючих органів;
 • контролюючих органів у м. Києві, областях і міжрегіональних територіальних органів – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, держполітику у сфері митної справи (ДФС).

Зверніть увагу: якщо у скарзі порушено питання, які не стосуються компетенції органу ДФС, то вона в 5-денний строк пересилається за приналежністю відповідному органу або посадовій особі, про що повідомляється скаржнику.

Строки адміністративного оскарження

За загальним правилом, установленим п. 56.3 ПК, скарга на рішення органу ДФС подається протягом 10 календарних днів (далі – к. д.), які обчислюються із дня, що настає за днем отримання платником податків відповідного рішення.

Рішення органу ДФС за самостійним визначенням грошового зобов'язання платника податків на підставах, не пов'язаних із порушенням податкового законодавства, можуть бути оскаржені платником податків до вищого органу ДФС протягом 30 к. д. після дня отримання такого рішення (п. 56.12 ПК). Зазначений строк оскарження поширюється, у тому числі (п. 3 розд. III Порядку № 916):

1) на суми податкових зобов'язань із податку на майно, нараховані фізособам контролюючими органами;

2) на рішення органів ДФС відносно:

 • розподілу сум грошових зобов'язань або податкового боргу між платниками податків, які виникли в результаті реорганізації;
 • погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, які забезпечені податковою заставою, до проведення такої реорганізації;
 • установлення солідарної відповідальності за сплату грошових зобов'язань платника податків, що знаходиться в стадії реорганізації, щодо всіх осіб, які будуть створені в процесі такої реорганізації. Це спричиняє застосування режиму податкової застави щодо всього майна таких осіб;
 • поширення права податкової застави на майно платника податків, створеного шляхом об'єднання інших платників податків, якщо один з них або більше мали грошові зобов'язання або податковий борг, забезпечений податковою заставою.

Важливий нюанс: якщо останній день строку адміноскарження припадає на вихідний або святковий день, то таким останнім днем буде перший робочий день після вихідного або свята.

Наприклад, платник податків отримав податкове повідомлення-рішення 01.09.16 р. Строк адміноскарження починає обчислюватися з 02.09.16 р. Значить, останній 10-й день випадає на 11.09.16 р. (неділя). Таким чином, останнім днем подання скарги буде 12.09.16 р. (понеділок).

Продовження строків адміноскарження

В окремих випадках, передбачених п. 102.6 ПК, строки подання скарги на рішення органу ДФС можуть бути продовжені. Для цього платник податків повинен подати до органу ДФС письмову заяву про продовження таких строків, указавши, що встановлені строки були пропущені з поважних причин. До таких відносяться (п. 102.6 ПК):

 • перебування за кордоном України;
 • перебування в плаванні на морських суднах за кордоном України в складі команди (екіпажу) таких суден;
 • знаходження в місцях позбавлення волі за рішенням суду;
 • обмеження свободи пересування у зв'язку з ув’язненням або полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, які підтверджені документально;
 • визнання за рішенням суду безвісти відсутнім або знаходження в розшуку у випадках, передбачених законодавством.

Складання та подання скарги

Скарга на рішення органу ДФС, подавана в адміністративному порядку, завжди складається в письмовій формі і повинна містити (див. зразок у кінці консультації):

 • найменування та податкову адресу юрособи, яка подає скаргу;
 • найменування контролюючого органу, до якого подається скарга;
 • реквізити рішення, на яке подається скарга;
 • підстави, з яких оскаржується рішення, обставини справи, які, на думку заявника, установлені контролюючим органом неправильно або не встановлені взагалі;
 • обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства;
 • вимоги та клопотання платника податків, який подає скаргу;
 • дані про повідомлення контролюючого органу, рішення якого оскаржується, щодо подання скарги до контролюючого органу вищого рівня;
 • дані про оскарження рішення контролюючого органу в судовому порядку;
 • адресу, на яку потрібно направити рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;
 • перелік документів, доданих до скарги.

Скарга підписується особисто платником податків, який її подає, або його вповноваженим представником (тоді до неї додається оригінал або засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника).

Усі документи, додані до скарги, засвідчуються підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки, і закріплюються печаткою юридичної особи з позначкою «копія вірна» або «згідно з оригіналом».

Скарга подається самим платником податків або його представником, нарочним або направляється поштою (із повідомленням про вручення та описом вкладення).

Одночасно з поданням скарги до органу ДФС вищого рівня платник податків зобов'язаний повідомити до податкового органу, що виніс рішення, про його оскарження. Дане повідомлення може бути сформульоване так: «Відповідно до п. 56.5 ПК повідомляємо про подання скарги до ДФС у Київській області про скасування рішення Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області від 01.09.16 р. № 123/123».

Важливо дотримуватися всіх вимог до оформлення скарги, оскільки неналежним чином складена скарга повертається продавцеві з відповідним роз'ясненням не пізніше 5 днів із дня її отримання. При цьому платник податків може пропустити строки оскарження. Тому рекомендуємо уважно ставитися до складання скарги.

Результати розгляду скарги

Орган ДФС приймає рішення протягом 20 к. д. із дня, що настає за днем отримання скарги. Якщо останній день зазначеного строку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем буде перший робочий день після вихідного або свята.

В окремих випадках даний строк може бути продовжений до 60 к. д., але про це платник податків повинен бути повідомлений у письмовій формі до закінчення 20-денного строку.

Мотивована відповідь на скаргу направляється платнику податків поштою (на адресу, зазначену у скарзі, а при відсутності адреси – на податкову адресу) із повідомленням або видається під підпис.

Що робити, якщо після закінчення 20 днів відповідь на скаргу не прийшла і не було повідомлення про продовження строку її розгляду?

Згідно з п. 4 розд. VII Порядку № 916 у випадку, якщо мотивоване рішення органу ДФС за скаргою платника податків не направляється протягом установленого або продовженого строку (не більше 60 днів), скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків із дня, що настає за останнім днем зазначених строків. Також скарга вважається задоволеною і тоді, коли строк її розгляду був продовжений, але платник податків не був про це проінформований.

За результатами розгляду скарги платника податків контролюючий орган приймає одне з таких рішень (п. 2 розд. IX Порядку № 916):

 • скаргу задоволено повністю й оскаржуване рішення скасовано;
 • скаргу задоволено частково й оскаржуване рішення частково скасовано;
 • збільшено (зменшено) суму грошового зобов'язання;
 • скаргу залишено без задоволення, а оскаржуване рішення – без змін.

Подання повторної скарги

Якщо орган ДФС за результатами розгляду скарги виніс рішення про повне або часткове її незадоволення, платник податків має право звернутися з повторною скаргою до вищого органу протягом 10 к. д. із дня отримання відповіді (п. 56.6 ПК).

Вищий орган ДФС зобов'язаний надати відповідь на повторну скаргу протягом 20 к. д. або 60 к. д. – у випадку продовження строків у розглянутому вище порядку.

Куди оскаржити рішення ДФС України, прийняте в результаті розгляду повторної скарги? Таке рішення є остаточним і не підлягає подальшому оскарженню в адміністративному порядку, але може бути оскаржене в судовому порядку (докладніше про судове оскарження можна прочитати «Оскарження результатів перевірок у суді»).

Зразок

Вихідний № 123 від 01.09.16 р.

До Головного управління ДФС у Київській області
03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5а
Товариство з обмеженою відповідальністю «Надія»
01001, м. Київ, вул. Петрова, 2

Скарга на податкове повідомлення-рішення
Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
від 15.08.16 р. № 00123456

Києво-Святошинською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області була проведена документальна позапланова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «Надія» з питань дотримання податкового законодавства щодо нарахування ПДВ за взаємовідносинами з ТОВ «Промінь» за період із 01.01.16 р. по 30.06.16 р. За її результатами складено акт перевірки від 08.08.16 р. № 00147852 (далі – акт перевірки), у якому вказано на нереальність правочину між ТОВ «Надія» і ТОВ «Промінь» і, як результат, порушення норми п. 198.3 ПК (занижено суму ПДВ за зазначений період).

На підставі акта перевірки було винесене податкове повідомлення-рішення від 15.08.16 р. № 00123456, яким сума грошового зобов'язання ТОВ «Надія» за платежем «ПДВ» збільшена на 120 000 грн., із них: 100 000 грн. – за основним платежем, 20 000 грн. – штрафні (фінансові) санкції.

ТОВ «Надія» уважає факти, викладені в акті перевірки, необґрунтованими, а прийняте ДПІ податкове повідомлення-рішення таким, що підлягає скасуванню. Дане рішення було отримане 25.08.16 р. поштою (про що є відповідна відмітка в повідомленні про отримання поштового відправлення).

Позовна заява до суду про визнання його недійсним не подавалася. Про подання даної скарги Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомлена (лист від 31.08.16 р. вих. № 124, копія додається).

Підстави для скасування прийнятого податкового повідомлення-рішення такі.

Реальність правочину підтверджується всіма необхідними документами. Так, між ТОВ «Надія» (покупець) і ТОВ «Промінь» (постачальник) був укладений договір поставки від 31.12.15 р. № 23356/1 (далі – договір), згідно з яким ТОВ «Промінь» зобов'язалося поставити товар (папір) ТОВ «Надія», а ТОВ «Надія» – прийняти зазначений товар й оплатити його згідно з умовами договору (копія договору додається).

У п. 1.3 договору зазначено, що найменування, кількість, асортимент, ціна товару, що поставляється, визначаються в додатках до договору, які є його невід'ємною частиною. Згідно з п. 4.2 договору доставка товару відбувається покупцем за свій рахунок і на умовах EXW (склад ТОВ «Промінь» – м. Київ, вул. Херсонська, 24) Правил ІНКОТЕРМС-2010.

Відповідно до Специфікації від 20.01.16 р. № 1, яка є додатком 1 до договору, постачальник продає, а покупець придбаває папір формату А1 щільністю 80 г/м2 по 500 аркушів в упаковці вартістю 100 грн. за упаковку. Загальна кількість – 6 000 упаковок, загальна сума – 600 000 грн., у т. ч. ПДВ – 100 000 грн.

До договору складено видаткову накладну від 25.01.16 р. № 456, а також рахунок-фактуру від 25.01.16 р. № 123 (копії додаються).

Поставка товару від ТОВ «Промінь» на склад ТОВ «Надія» здійснювалася автомобілем марки ГАЗ 2101, номер АА0101АА (водій Ніколаєв Петро Васильович), із пункту завантаження – склад ТОВ «Промінь» (м. Київ, вул. Херсонська, 24), у пункт відвантаження – склад ТОВ «Надія» (м. Київ, вул. Петрова, 2). Зазначений автомобіль належить ТОВ «Надія» на праві власності (документи додаються).

На ім'я ТОВ «Надія» виписано прибутковий ордер від 25.01.16 р. № 123654, що підтверджує факт отримання товару (копія додається).

26.01.16 р. ТОВ «Надія» перерахувало на рахунок ТОВ «Промінь» 600 000 грн. за договором, що підтверджується платіжним дорученням від 26.01.16 р. № 78/987 (копія додається).

На підставі вищевикладеного і керуючись нормами ст. 56 ПК та Порядку № 916, просимо:

1. Винесене Києво-Святошинською ОДПІ ГУ ДФС у Київській області податкове повідомлення-рішення від 15.08.16 р. № 00123456 про нарахування ТОВ «Надія» грошових зобов'язань із ПДВ у сумі 120 000 грн. скасувати в повному обсязі.

2. Рішення (відповідь) за результатом розгляду скарги направити за адресою: ТОВ «Надія», 01001, м. Київ, вул. Петрова, 2.

Документи, що додаються:

1. Копія акта перевірки від 08.08.16 р. № 00147852.

2. Копія податкового повідомлення-рішення від 15.08.16 р. № 00123456.

3. Копія листа вих. № 124 від 31.08.16 р.

4. Копія договору поставки від 31.12.15 р. № 23356/1.

5. Копія Специфікації від 20.01.16 р. № 1 до договору поставки від 31.12.15 р. № 23356/1.

6. Копія видаткової накладної від 25.01.16 р. № 456.

7. Копія рахунка-фактури від 25.01.16 р. № 123.

8. Копія документів на право власності на автомобіль марки ГАЗ 2101 № АА0101АА.

9. Копія прибуткового ордера від 25.01.16 р. № 123654.

Директор ТОВ «Надія»        (підпис)    А. г. Потьомкін

М. П.

Зверніть увагу! На сьогодні на державному сайті Мінфіну розміщено інформацію про вдосконалення процедури адміністративного оскарження рішень податкових органів платниками податків. Планується внести зміни до Порядку № 916 (із проектом наказу про внесення змін можна ознайомитися на сайті, у розділі «Новини» за 19.08.16 р.).

Висновки

Скаргу на рішення податкового органу можна подати до контролюючого органу вищого рівня протягом 10 к. д. (в окремих випадках – 30 к. д.) із дня, що настає за днем отримання рішення. У деяких випадках зазначені строки можуть бути продовжені з поважних причин.

При складанні скарги необхідно чітко дотримуватися норм діючого законодавства.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали