Зразок

Вихідний № 123 від 01.09.16 р.

До Головного управління ДФС у Київській області
03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5а
Товариство з обмеженою відповідальністю «Надія»
01001, м. Київ, вул. Петрова, 2

Скарга на податкове повідомлення-рішення
Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
від 15.08.16 р. № 00123456

Києво-Святошинською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області була проведена документальна позапланова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «Надія» з питань дотримання податкового законодавства щодо нарахування ПДВ за взаємовідносинами з ТОВ «Промінь» за період із 01.01.16 р. по 30.06.16 р. За її результатами складено акт перевірки від 08.08.16 р. № 00147852 (далі – акт перевірки), у якому вказано на нереальність правочину між ТОВ «Надія» і ТОВ «Промінь» і, як результат, порушення норми п. 198.3 ПК (занижено суму ПДВ за зазначений період).

На підставі акта перевірки було винесене податкове повідомлення-рішення від 15.08.16 р. № 00123456, яким сума грошового зобов'язання ТОВ «Надія» за платежем «ПДВ» збільшена на 120 000 грн., із них: 100 000 грн. – за основним платежем, 20 000 грн. – штрафні (фінансові) санкції.

ТОВ «Надія» уважає факти, викладені в акті перевірки, необґрунтованими, а прийняте ДПІ податкове повідомлення-рішення таким, що підлягає скасуванню. Дане рішення було отримане 25.08.16 р. поштою (про що є відповідна відмітка в повідомленні про отримання поштового відправлення).

Позовна заява до суду про визнання його недійсним не подавалася. Про подання даної скарги Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомлена (лист від 31.08.16 р. вих. № 124, копія додається).

Підстави для скасування прийнятого податкового повідомлення-рішення такі.

Реальність правочину підтверджується всіма необхідними документами. Так, між ТОВ «Надія» (покупець) і ТОВ «Промінь» (постачальник) був укладений договір поставки від 31.12.15 р. № 23356/1 (далі – договір), згідно з яким ТОВ «Промінь» зобов'язалося поставити товар (папір) ТОВ «Надія», а ТОВ «Надія» – прийняти зазначений товар й оплатити його згідно з умовами договору (копія договору додається).

У п. 1.3 договору зазначено, що найменування, кількість, асортимент, ціна товару, що поставляється, визначаються в додатках до договору, які є його невід'ємною частиною. Згідно з п. 4.2 договору доставка товару відбувається покупцем за свій рахунок і на умовах EXW (склад ТОВ «Промінь» – м. Київ, вул. Херсонська, 24) Правил ІНКОТЕРМС-2010.

Відповідно до Специфікації від 20.01.16 р. № 1, яка є додатком 1 до договору, постачальник продає, а покупець придбаває папір формату А1 щільністю 80 г/м2 по 500 аркушів в упаковці вартістю 100 грн. за упаковку. Загальна кількість – 6 000 упаковок, загальна сума – 600 000 грн., у т. ч. ПДВ – 100 000 грн.

До договору складено видаткову накладну від 25.01.16 р. № 456, а також рахунок-фактуру від 25.01.16 р. № 123 (копії додаються).

Поставка товару від ТОВ «Промінь» на склад ТОВ «Надія» здійснювалася автомобілем марки ГАЗ 2101, номер АА0101АА (водій Ніколаєв Петро Васильович), із пункту завантаження – склад ТОВ «Промінь» (м. Київ, вул. Херсонська, 24), у пункт відвантаження – склад ТОВ «Надія» (м. Київ, вул. Петрова, 2). Зазначений автомобіль належить ТОВ «Надія» на праві власності (документи додаються).

На ім'я ТОВ «Надія» виписано прибутковий ордер від 25.01.16 р. № 123654, що підтверджує факт отримання товару (копія додається).

26.01.16 р. ТОВ «Надія» перерахувало на рахунок ТОВ «Промінь» 600 000 грн. за договором, що підтверджується платіжним дорученням від 26.01.16 р. № 78/987 (копія додається).

На підставі вищевикладеного і керуючись нормами ст. 56 ПК та Порядку № 916, просимо:

1. Винесене Києво-Святошинською ОДПІ ГУ ДФС у Київській області податкове повідомлення-рішення від 15.08.16 р. № 00123456 про нарахування ТОВ «Надія» грошових зобов'язань із ПДВ у сумі 120 000 грн. скасувати в повному обсязі.

2. Рішення (відповідь) за результатом розгляду скарги направити за адресою: ТОВ «Надія», 01001, м. Київ, вул. Петрова, 2.

Документи, що додаються:

1. Копія акта перевірки від 08.08.16 р. № 00147852.

2. Копія податкового повідомлення-рішення від 15.08.16 р. № 00123456.

3. Копія листа вих. № 124 від 31.08.16 р.

4. Копія договору поставки від 31.12.15 р. № 23356/1.

5. Копія Специфікації від 20.01.16 р. № 1 до договору поставки від 31.12.15 р. № 23356/1.

6. Копія видаткової накладної від 25.01.16 р. № 456.

7. Копія рахунка-фактури від 25.01.16 р. № 123.

8. Копія документів на право власності на автомобіль марки ГАЗ 2101 № АА0101АА.

9. Копія прибуткового ордера від 25.01.16 р. № 123654.

Директор ТОВ «Надія»        (підпис)    А. г. Потьомкін

М. П.