Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Вплив витрат, не пов’язаних з господарською діяльністю, на оподатковуваний прибуток


Не дивлячись на те, що вже більш двох років діє нова редакція розділу III ПК «Податок на прибуток підприємства», деякі бухгалтера з побоюванням ставляться до відбиття витрат не пов'язаних з господарською діяльністю.

З 01.01.2015 р. об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України, яка визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до ПСБО або МСФЗ, на різниці , які виникають відповідно до положень ПК.

Згідно ПСБО № 16 витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

До 01.01.15 р. складу податкових витрат визначався у відповідності з нормами ПК, та частина витрат не ставилася на зменшення оподатковуваного прибутку. Наприклад, суми додаткового блага, вартість подарунків, витрати на питну воду, суми штрафів та пені та інші витрати, які могли трактуватися як не пов'язані з господарською діяльністю.

У чинній редакції ПК ст. 138-140 передбачені різниці, на які виробляються коригування фінансового результату. Такі коригування зобов'язані виробляти платники податків, у яких річний дохід перевищує 20 млн грн. або які виявили бажання шляхом відповідної відмітки в декларації. Цими нормами не передбачено коригування на суми витрат «невиробничого» призначення. Тому всі підприємства, незалежно від обсягу виручки, мають право зменшувати фінансовий результат на такі витрати.

Даний висновок підтверджується листами ДФС. Наприклад, лист від 23.11.2016 р. № 25307/6/99-99-13-02-03-15, в якому йде мова про надання працедавцем безоплатного харчування співробітникам. У листі зазначено, що розд. III ПК не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями з надання платником податку безкоштовного харчування своїм працівникам.

У листі від 04.12.2015 р. № 25961/6/99-99-19-02-02-15 розглянуто питання відображення в податковому обліку операцій зі списання матеріальних цінностей в зв'язку з неможливістю визнання їх активами.

Висновок той же: не передбачено різниць за такими операціями. Такі операції відображаються відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Така ж ситуація і з нарахованими штрафами, пенями і неустойки. У листі від 05.10.2015 р. № 21051/6/99-99-19-02-02-15 йдеться, що такі витрати включаються до інших операційних витрат згідно ПСБО без подальшого коригування фінансового результату. З 01.01.17 р. суми штрафів, пені, неустойки, нараховані відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правовими договорами на користь осіб, які не є платниками податку на прибуток (крім фізосіб), і на користь осіб, платників податку на прибуток за ставкою 0%, збільшують фінансовий результат, згідно зі ст. 140.5.11 ПК.

Однак є і ряд винятків для підприємств, які враховують податкові різниці:

  • збільшується фінансовий результат на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначену згідно з ПСБО або МСФЗ, в разі ліквідації або продажу такого об'єкта, а також на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або поліпшення таких активів (ст. 138.1 ПК);
  • не підлягають амортизації в податковому обліку і проводяться за рахунок відповідних джерел витрати на придбання/виготовлення невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, а також витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або поліпшення таких активів (ст. 138.3.2 ПК);
  • збільшується фінансовий результат на суму благодійної допомоги неприбутковим організаціям, яка перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (ст. 140.5.9 ПК);
  • збільшується фінансовий результат на суму безповоротної фінансової допомоги особам, які не є платниками податку на прибуток (крім фізосіб) або платникам цього податку за ставкою 0% (ст. 140.5.10 ПК).

При цьому слід звернути увагу на те, що норми ПК щодо ПДФО і ПДВ не так лояльні до «невиробничим» витрат і потребують додаткової уваги.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали