• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Переоцінили об’єкт ОЗ: що в обліку з податку на прибуток?

07.10.2019 222 0 0

Оподаткування господарських операцій: практичні ситуації

Підприємство може переоцінювати об’єкт ОЗ, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу (п. 16 П(С)БО 7). При цьому якщо залишкова вартість об’єкта ОЗ дорівнює нулю (як у нашому випадку), то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу. Крім того, для об’єктів, які продовжують використовуватися, обов’язково визначається їх ліквідаційна вартість (п. 17 П(С)БО 7).

Припустимо, що в листопаді підприємство здійснило дооцінку автомобіля та продовжило його СКВ ще на 3 роки. Таким чином, починаючи із грудня 2019 року в бухобліку авто буде амортизуватися ще 36 місяців (п. 25 П(С)БО 7).

Після дооцінки балансова вартість авто становить 30 000 грн (у т. ч. ліквідаційна вартість – 1 740 грн). В обліку така дооцінка відобразиться записом Дт 105 «Транспортні засоби» – Кт 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» – 30 000 грн. Сума щомісячної амортизації автомобіля в бухобліку із застосуванням прямолінійного методу становитиме 785 грн [(30 000 грн – 1 740 грн) : 36 міс.]. А в податковому обліку балансова вартість авто так і залишиться 0 грн. Адже згідно з пп. 138.3.1 ПК вартість ОЗ для розрахунку податкової амортизації визначається без урахування переоцінки таких ОЗ, проведеної в бухобліку.

Що стосується зміни податкового СКВ, то, як роз’яснюють фахівці ДФС в ІПК № 3688, нормами ПК не передбачена зміна СКВ ОЗ у податковому обліку при зміні СКВ такого ОЗ у бухобліку. Водночас згідно з пп. 138.3.3 ПК якщо СКВ об’єкта ОЗ, установлений у бухобліку, перевищує СКВ, передбачений пп. 138.3.3 ПК, то для розрахунку податкової амортизації використовується бухгалтерський СКВ.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали