Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Звіти до Центру зайнятості та Фонду соцстраху

У консультації ми розглянемо, у яких випадках підприємства повинні звітувати перед центром зайнятості та Фондом соціального страхування (далі – Фонд), а також що слід урахувати при заповненні звітності, закрема за формами Ф4-ФСС з ТВП і Ф14-ФСС з ТВП.

Звіт до центру зайнятості

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню (далі – Звіт) за формою додатка до Порядку № 271 подається до центру зайнятості щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року.

У Звіті відображаються дані про квотну категорію громадян. Квота – це норматив працевлаштування громадян, наведених у ст. 14 Закону № 5067, у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за звітний календарний рік (п. 1.3 Порядку № 271).

Так, квота із працевлаштування пільгової категорії громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) установлюється для підприємств, установ та організацій із середньообліковою чисельністю штатних працівників понад 20 чоловік.

Порядок заповнення Звіту такий:

 • у рядку 01 вказується середньооблікова чисельність працівників за звітний рік. Нагадаємо, цей показник розраховується відповідно до Інструкції № 286. У його розрахунок беруться всі особи, які працюють за трудовим договором, включаючи надомників, працівників із неповним режимом роботи, а також тих, хто перебуває у відпустці та на лікарняному. Зверніть увагу: працівники, які трудяться неповний робочий день або неповний робочий тиждень, ураховуються як цілі одиниці;
 • рядку 02 – середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, які працювали на умовах повної зайнятості і мають додаткові гарантії в працевлаштуванні. Тобто, щоб заповнити цей рядок, треба з'ясувати, хто із працівників підпадає під пільгову категорію. Для цього роботодавцю потрібно мати копії документів, що підтверджують пільговий статус працівників. Наприклад, копія свідоцтва про народження дитини підтверджує наявність на утриманні одного з батьків дитини віком до 6 років;
 • рядку 03 розраховується квота з округленням до цілого числа за правилами математики. Цифри округляються справа наліво: якщо остання цифра менша або дорівнює 4, вона відкидається, якщо більша або дорівнює 5, то найближча до неї цифра збільшується на одиницю;
 • рядку 04 – кількість пільговиків, яких підприємство планує прийняти на роботу в рахунок квоти, – якщо рядок 03 > рядка 02.

Розглянемо на прикладі порядок заповнення Звіту.

ПРИКЛАД
У 2015 році середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства перевищила 20 чоловік. Зокрема, кількість працівників становить:

 • із січня по травень – 245 чол.;
 • із червня по грудень – 399 чол.

Із середньооблікової чисельності працівників за рік має бути виключено 7 чоловік.
Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства з повною зайнятістю, які відносяться до пільгової категорії, становить:

 • із січня по червень – 36 чол.;
 • із липня по грудень – 18 чол.

Для заповнення Звіту потрібно виконати такі кроки:

Крок 1. Розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників за 2015 рік:

(245 + 399 – 7) : 12 = 53 (чол.).

Крок 2. Розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників пільгової категорії за 2015 рік:

(36 + 18) : 12 = 5 (чол.).

Крок 3. Визначити розмір квоти:

53 чол. х 5 % = 3 чол.

Як бачимо, кількість пільговиків, які працюють на підприємстві, перевищує квоту. Значить, створювати додаткові робочі місця для квотної категорії громадян підприємству не потрібно.

Виходячи з умов прикладу заповнимо Звіт (див. фрагмент).

Фрагмент

<...>

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
за 2015 рік

<...>

Респондент:

Код за ЄДРПОУ 33241516

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гравіс» 

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 2 буд. 15, оф. 7
(поштовий індекс, область/АРКрим, м. Київ, м. Севастополь, район, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Телефон: (056) 377-77-77    Факс: (056) 377-77-77        Електронна пошта:

Назва показників

Код рядка

Кількість, осіб

1

2

3

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік – усього

01

53

у тому числі чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді

02

5

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників

03

3

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

04

 

<...>

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) за формою № 3-ПН, затвердженою Наказом № 316 (далі – Звіт), подається роботодавцем при наявності вакансій не пізніше 10 робочих днів із дати їх відкриття. Датою відкриття вакансії вважається день, що настає за днем створення робочого місця або призупинення трудових відносин із працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, з якої може бути укладений трудовий договір із найманим працівником (п. 2.1 Порядку № 316).

Звіт складається із двох розділів.

У розд. I відображаються основні дані про вакансію:

 • найменування професії (посади) відповідно до діючого Класифікатора професій (на сьогодні це ДК 003:2010);
 • кількість вакантних місць за кожною професією (посадою);
 • розмір заробітної плати, включаючи додаткову, для кожної вакансії;
 • місце роботи.

У графі 5 таблиці розд. I слід указати «Так», якщо пошук працівників буде здійснюватися за участю центру зайнятості, і «Ні», якщо підприємство буде закривати вакансію самостійно.

Розділ II заповнюється, якщо вакансії для підприємства буде заповнювати центр зайнятості.

У цьому розділі вказуються:

 • критерії професії (посади): розряд, клас, категорія;
 • потреба в пільгових категоріях працівників і при необхідності назви необхідних категорій;
 • докладний опис роботи (посадових обов'язків);
 • умови роботи (режим і характер роботи, пакет соціальних послуг);
 • вимоги до кандидата.

Звітність із соцстрахування від нещасних випадків

Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою додатка до Постанови № 31 (далі – Звіт) подається страхувальником щокварталу при наявності на звітну дату заборгованості перед Фондом, що утворилася на 01.01.11 р.

Строки подання Звіту – до 20 квітня; до 20 липня; до 20 жовтня; до 25 січня. Якщо страхувальник у звітному кварталі погасив заборгованість, Звіт подавати не потрібно (Методичні рекомендації щодо порядку заповнення Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджені виконавчою дирекціею ФСС від нещасних випадків на виробництві від 06.04.11 р. № 256 (далі – Методрекомендації № 256)).

Розглянемо порядок заповнення Звіту, передбачений Методрекомендаціями № 256.

У заголовній частині наводиться інформація про страхувальника: код ЄДРПОУ – для юридичних осіб, ідентифікаційний номер – для фізичних осіб (при наявності), номер страхового свідоцтва страхувальника у Фонді, повна назва страхувальника (згідно з установчими документами), фактична адреса та телефон, період, за який складено Звіт, і строки виплати зарплати.

У таблиці 1 відображаються дані про наявність заборгованості та її списання, а саме:

 • у рядку «Залишок заборгованості на початок звітного кварталу» – сума заборгованості на початок звітного кварталу, що виникла за періоди до 01.01.11 р. У цей показник також входить заборгованість, виявлена при перевірках після 01.01.11 р., і пеня, не сплачена на початок звітного кварталу;
 • рядку «Сплачена заборгованість на рахунок Фонду у звітному кварталі» – перерахована у звітному кварталі сума заборгованості;
 • рядку «Списана заборгованість до Фонду у звітному кварталі» – сума заборгованості зі сплати страхових внесків і пені, списана у звітному кварталі. Несплачені страхові кошти списуються робочими органами виконавчої дирекції Фонду згідно з Порядками № 29 і № 32;
 • рядку «Залишок заборгованості перед Фондом на кінець звітного кварталу» – сума заборгованості з урахуванням виявленої при перевірці у звітному кварталі заборгованості, що утворилася до 01.01.11 р., і нарахованої пені, які не були сплачені у звітному кварталі.

У таблиці 2 наводяться дані про заборгованість із заробітної плати. Ця таблиця заповнюється тільки при наявності заборгованості за страховими внесками, пов'язаної із заборгованістю з виплати зарплати, тобто при наявності показника в графі 5 рядка «Залишок заборгованості на початок звітного кварталу» таблиці 1.

Таблиця 2 заповнюється таким чином:

 • у графі 1 вказуються всі місяці, починаючи з 01.04.01 р. до 01.01.11 р., за які не виплачена зарплата, що призвело до виникнення заборгованості зі сплати страхових внесків;
 • графі 2 – сума нарахованої та не виплаченої зарплати відповідного місяця, яка включає всі нарахування фонду оплати праці в грошовій і натуральній формі;
 • графі 3 – місяці, за які у звітному кварталі виплачена зарплата;
 • графі 4 – зарплата, виплачена за відповідний місяць;
 • графі 5 – страхові внески, нараховані за страховим тарифом по місяцях, за які виплачена зарплата (за період із 01.04.01 р. до 01.01.11 р.).

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою додатка 3 до Порядку № 30 починаючи зі звітності за 2015 рік не подається (див. Лист ФСС від нещасних випадків на виробництві від 22.01.16 р. № 18-06-13).

Звітність із соцстрахування у зв'язку тимчасовою втратою працездатності

Підприємства-страхувальники, що отримують кошти з Фонду, подають до органів Фонду за своїм місцезнаходженням такі звіти:

 • Ф4-ФСС з ТВП «Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» за формою додатка 1 до Порядку № 4 (далі – форма Ф4-ФСС з ТВП);
 • Ф14-ФСС з ТВП «Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих установ» за формою додатка 2 до Порядку № 4 (далі – форма Ф14-ФСС з ТВП).

Звіти подаються до Фонду не пізніше 20-го числа наступного за звітним періодом місяця. Базовим звітним періодом є квартал.

Зазначимо, що п. 4.3 Порядку № 4 передбачено випадки, коли страхувальника звільнено від подання звітності, а саме:

 • форма Ф4-ФСС з ТВП не подається, якщо в страхувальника немає боргів перед Фондом на початок звітного кварталу та оборотів за субрахунками протягом звітного кварталу або у Фонду є заборгованість перед страхувальником на початок року та відсутні обороти за субрахунками у звітному кварталі;
 • форма Ф14-ФСС з ТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду і не видавав найманим працівникам путівки на санаторно-курортне лікування, придбані за рахунок коштів Фонду. Усі путівки, отримані з Фонду, вносяться до цієї форми із Журналу обліку путівок за формою Ф13-ФСС з ТВП (додаток 3 до Порядку № 12).

Порядок заповнення форми Ф4-ФСС з ТВП наведено в розд. V, а форми Ф14-ФСС з ТВП – у розд. VI Порядку № 4.

Зупинимося докладніше на заповненні деяких рядків таблиці I форми Ф4-ФСС з ТВП:

 • у рядку 1 відображається сума зобов'язань страхувальника перед Фондом у розмірі заборгованості, наявної на початок звітного року. Протягом поточного звітного року показник цього рядка не змінюється. Якщо в страхувальника немає заборгованості перед Фондом на початок звітного року, рядок 1 не заповнюється;
 • рядок 2 заповнюється, якщо страхувальник змінив своє місцезнаходження і при цьому має заборгованість перед Фондом за попереднім місцем обліку;
 • у рядку 10 показується заборгованість Фонду на кінець звітного періоду;
 • рядку 12 – заборгованість Фонду перед страхувальником станом на початок звітного року. Протягом поточного звітного року показник цього рядка не змінюється. Якщо на початок звітного року у Фонду не було заборгованості перед страхувальником, рядок 1 не заповнюється;
 • рядку 21 – сума фінансування, нарахована страхувальнику за рахунок коштів Фонду, на матеріальне забезпечення та часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих установах. Розшифрування даних рядка 21 за видами витрат здійснюється в таблиці II цієї форми;
 • рядку 23 – заборгованість страхувальника перед Фондом на кінець звітного періоду.

Висновки

Роботодавці (юрособи та фізособи-підприємці) із середньообліковою чисельністю штатних працівників понад 20 чоловік повинні подавати до центру зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян квотної категорії.

Страхувальники повинні подавати до Фонду звітність за формами Ф4-ФСС з ТВП і Ф14-ФСС з ТВП не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали