Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Особливості заповнення звітності з ПДВ за лютий

16.03.2022 3847 0 9

У цій статті надамо відповіді на запитання щодо реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування (далі – ПН, РК), заповнення звітності з ПДВ та сплати ПДВ за лютий.


Запитання – відповіді

Чому не реєструються ПН?

З 24.02.2022 ПН/РК, надіслані на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), не реєструються в цьому реєстрі. Це пов’язано з тим, що з 1 березня діє нова форма ПН (затверджена наказом Мінфіну від 17.01.2022 № 15), але через запровадження воєнного стану форму ПН не було оновлено в електронному кабінеті та інших програмних сервісах.

ДПС на своєму офіційному сайті надала інформацію (від 04.03.2022), що нова форма ПН та РК буде доступною платникам податків після завершення воєнного стану, про що їх буде проінформовано додатково.

Тобто реєстрація ПН неможлива починаючи з 24 лютого до завершення воєнного стану.

Як заповнювати звітність з ПДВ за лютий, якщо ПН та РК не зареєстровані в ЄРПН?

Роз’яснення з цього питання надала ДПС на своєму офіційному сайті (новина від 04.03.2022 «До уваги платників ПДВ»).

Так, платники ПДВ у звітності за лютий 2022 року податкові зобов’язання (далі – ПЗ) та податковий кредит (далі – ПК) декларують так: ПЗ та ПК, які станом

  • на 24 лютого підтверджені зареєстрованими в ЄРПН ПН та РК до них – відображаються у відповідних розділах звітності з ПДВ у загальному порядку;
  • на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану на всій території України не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН ПН та РК до них – відображаються у звітності з ПДВ на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів (документи РРО, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт/наданих послуг тощо), складених (отриманих) платником податку за операціями з постачання та придбання товарів/послуг відповідно до Закону від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон № 996).

З податковими зобов’язаннями все зрозуміло. Платники ПДВ і раніше повинні були відображати в декларації з ПДВ за відповідний звітний період податкові зобов’язання, якщо вони не підтверджені ПН, зареєстрованими в ЄРПН.

А от право на відображення податкового кредиту без наявності зареєстрованої в ЄРПН ПН/РК дозволено лише як виняток на період дії воєнного стану.

Отже, платникам ПДВ дозволили включати у звітність з ПДВ податковий кредит, право на який виникло у відповідному звітному періоді (за правилом першої події), який не підтверджений зареєстрованими вхідними ПН/РК. Підставою для включення ПДВ до податкового кредиту є первинні/розрахункові документи на сплату коштів контрагенту (наприклад, платіжні доручення та рахунки на сплату) або на отримання товарів чи послуг (накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт чи наданих послуг тощо).

Проте ДПС зазначає, що платники ПДВ повинні забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх ПН та РК, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану, після завершення дії воєнного стану. Причому всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних/розрахункових документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних ПН та РК, зареєстрованих в ЄРПН.

Чи потрібно заповнювати таблицю 1.1 додатка 1 до декларації з ПДВ, якщо податкові зобов’язання відображені в декларації з ПДВ на підставі первинних документів?

Відповідь на це запитання надало Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Нагадаємо, що в таблиці 1.1 додатка 1 відображаються податкові зобов’язання, зазначені в ПН, не зареєстрованих у ЄРПН на дату подання декларації.

У згаданому вище роз’ясненні податківці фактично дали право платникам ПДВ самостійно вирішувати, чи заповнювати їм таблицю 1.1 додатка 1, якщо податкові зобовязання не підтвердженні ПН, зареєстрованими в ЄРПН.

Згідно з цим роз’ясненням платники ПДВ можуть не заповнювати таблицю 1.1 додатка. Водночас податківці зазначають, що за наявності можливості платники можуть відображати в таблиці 1.1 відомості про суми ПДВ, включені до складу податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН ПН/ РК.

На нашу думку, платникам ПДВ вигідніше все ж таки показати такі податкові зобов’язання в таблиці 1.1 додатка 1. Пояснимо чому.

Оскільки дані декларації будуть сформовані, зокрема, на підставі ПН, не зареєстрованих у ЄРПН, у платника ПДВ буде зменшений реєстраційний ліміт в СЕА ПДВ (на різницю між задекларованими податковими зобов’язаннями та сумами ПДВ, не підтвердженими зареєстрованими в ЄРПН ПН/ РК). На таку суму буде сформовано показник SПеревищ.

Причому, якщо платник ПДВ відобразить у таблиці 1.1 додатка 1 податкові зобов’язання на підставі ПН, не зареєстрованих в ЄРПН, то в подальшому дані такої таблиці будуть зареєстровані в ЄРПН ПН та РК саме за рахунок показника SПеревищ (другого реєстраційного ліміту, обрахованого відповідно до п. 2001.9 ПК). Тобто платникам не потрібно буде на дату реєстрації таких ПН мати достатній ліміт для реєстрації таких ПН.

Чи застосовуються зараз штрафні санкції за несвоєчасне подання (неподання) звітності з ПДВ, за заниження податкових зобов’язань та за несвоєчасну сплату ПДВ?

Ні, не застосовуються. Відповідні положення внесено до ПК Законом від 03.03.2022 № 2118-IX.

Зокрема, у 69.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК зазначено, що платники податків звільняються від передбаченої ПК відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, зокрема, за порушення строків:

  • сплати податків та зборів;
  • подання звітності;
  • реєстрації ПН та РК в ЄРПН.

Як заповнити зведену ПН для нарахування компенсуючих податкових зобов’язань згідно з п. 198.5, 199.1 ПК?

Як роз’яснила податкова (ЗІР, категорія 101.04), розрахунок податкових зобов’язань згідно з п. 198.5 ПК за товарами (послугами), необоротними активами, які використовуються в операціях, не оподатковуваних ПДВ або в негосподарській діяльності, здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

В цьому разі йдеться про придбання товарів (послуг), необоротних активів, які були придбані з ПДВ і за якими не були зареєстровані ПН у зв’язку з початком війни в Україні.

Тобто, якщо податковий кредит у декларації відображається на підставі первинних документів, бухгалтер на підставі цих первинних документів має скласти бухгалтерську довідку, де й розрахувати суму компенсуючих податкових зобов’язань.

Приклад

ТОВ «Альтаїр»(код ЄДРПОУ 14785212), платник ПДВ у лютому придбав товари, які використовувалися ним у звільнених від обкладення ПДВ операціях. Податковий кредит в декларації було відображено на підставі таких первинних документів:

  • платіжне доручення № 115 від 21.02.2022 – на суму 12 000 грн (у т. ч. ПДВ 2 000 грн);
  • видаткова накладна від 24.02.2022 № 75 – на суму 6 000 грн (у т. ч. ПДВ 1 000 грн)

Для нарахування податкових зобов’язань було складено бухгалтерську довідку (див. зразок).

Нагадаємо: якщо бухгалтерська довідка фіксує господарську операцію, то вона отримує статус первинного документа, тобто має містити обов’язкові реквізити, передбачені для первинного документа (п. 2.4, 2.7 Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88, ст. 9 Закону № 996).

Зразок

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтаїр»

Код ЄДРПОУ 14785212

БУХГАЛТЕРЬСКА ДОВІДКА № 7
до журналу 2 за лютий 2022 року

п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 198.2 ПК в періоді перерахування передоплати за товар

643

641

2 000,00

2

Нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 198.2 ПК в періоді отримання товару

643

641

1 000,00

Пояснення. У лютому 2022 року було:

  • перераховано передоплату за товар у сумі 12 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 2 000,00 грн.), підставою для відображення податкового кредиту є платіжне доручення № 115 від 21.02.2022;
  • отримано товар на суму 6 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ 1 000,00грн.), підставою для відображення податкового кредиту є видаткова накладна № 75 від 24.02.2022 .

Виконавець     (Горбенко)     Ірина ГОРБЕНКО     Головний бухгалтер     (Орлова)     Олена ОРЛОВА

«28» лютого 2022 року

Як заповнити графу 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця»?

Нагадаємо, що в разі заповнення зведеної ПН згідно з п. 198.5 ПК у графі 2 треба зазначити дату й номер ПН, на підставі якої відображено податковий кредит. У ситуації, що склалася, у графі 2 зведеної ПН треба буде зазначити дату й номер бухгалтерської довідки.

А потім, коли постачальниками товарів будуть зареєстровані ПН, треба буде оформити РК з кодом причини коригування «104», відкоригувавши ним номенклатуру зведеної ПН. А саме – відмінусувати рядок із зазначеними даними бухгалтерської довідки і додати рядок з даними зареєстрованих ПН.

Співавтор
Зінаїда Омельницька

Зразок_БУХГАЛТЕРЬСКА ДОВІДКА.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали