• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Операції з необоротними активами (розд. 1 додатка РІ)

Платники податків, які коригують фінрезультат звітного періоду на різниці, відображають у розд. 1 додатка РІ суми різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. У консультації розглянемо особливості заповнення даного додатка при проведенні операцій з основними засобами та нематеріальними активами (далі – ОЗ і НА).

Платники податків, які застосовують коригування фінрезультату, заповнюють розд. 1 додатка РІ та визначають різниці, пов'язані:

  • із нарахуванням амортизації за ОЗ або НА (рядки 1.1.1 і 1.2.1);
  • проведенням переоцінки та тестуванням на знецінення ОЗ або НА (рядки 1.1.2 і 1.2.2);
  • списанням із балансу ОЗ або НА в результаті їх продажу або ліквідації (рядки 1.1.3 і 1.2.3);
  • уцінкою інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю (ряд. 4.1.4).

Такі різниці визначаються за правилами, передбаченими п. 138.1, 138.2 і пп. 141.2.1 ПК.

Якщо на необоротний актив нараховується амортизація як у бухгалтерському, так і в податковому обліку, то різниця в сумі:

  • бухгалтерської амортизації збільшує фінрезультат (назвемо її різниця, що збільшує) і відображається в рядку 1.1.1 додатка РІ;
  • податкової амортизації зменшує його (різниця, що зменшує) і відображається в рядку 1.2.1 додатка РІ.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали