• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Дохідний ліміт збільшено з 20 до 40 млн грн: перехідні правила

15.06.2020 8288 0 3

Податкова реформа – 2020: вивчаємо разом!


Із 23.05.20 р. набули чинності зміни до Податкового кодексу (далі – ПК), які, зокрема, стосуються й податку на прибуток. А саме ліміт річного доходу став 40 млн грн замість 20. Розглянемо детально, на що це впливає та з якого періоду можна вже орієнтуватися на збільшену суму ліміту.


Зауважимо ще раз, що норма, яку ми розглядатимемо, стосується платників податку на прибуток. Зазначений ліміт було змінено, завдячуючи п. 87 Закону від 16.01.20 р. № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466).

На що впливає дохідний критерій

Дохідний критерій впливає:

  • по-перше -– на право платників податку на прибуток відмовитися від податкових різниць із розд. ІІІ ПК (пп. 134.1.1 ПК). Новий ліміт – 40 млн грн застосовується вже з 23.05.20 р. Однак не поспішайте! Хоча норма вже діє, скористатися звільненням від різниць, маючи дохід не більше 40 млн грн, вдасться не раніше ніж за підсумками 2020 року (нижче пояснимо чому).
  • по-друге – на порядок звітування, тобто коли подавати декларацію – щокварталу чи раз на рік (п. 137.4, 137.5 ПК). І в цьому контексті новий, 40-мільйонний критерій запрацює лише з 01.01.21 р. Тож 2020 року звітуємо за старими правилами. Нюанс є лише для сільгоспвиробників, які бажають обрати особливий період – з 1 липня до 30 червня. У такому разі для них дохідний критерій узагалі ролі не грає (пп. 137.4.1 ПК).

А тепер про деталі.

Які доходи порівнюють з лімітом

Тут змін якраз і не відбулося. Але нагадаємо, що для порівняння з лімітом слід обчислити загальну суму доходу (за даними бухобліку) від будь-якої діяльності. Який саме дохід враховується, наведемо в таблиці.

Таблиця. Загальна сума річного бухгалтерського доходу від будь-якої діяльності

Складові загальної суми доходу від будь-яких видів діяльності

Інформація для обчислення суми доходу

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Згідно з п. 7 П(С)БО 15 «Дохід» дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів і непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Тобто це «брудна» сума, «не очищена» від наданих знижок, повернення товарів тощо.

Однак податківці в цій справі є ліберальними і говорять усе ж про «чистий дохід від реалізації». А чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів (п. 7 П(С)БО 15).

Дані беремо з ряд. 2000 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) (лист ДФС у м. Києві від 16.03.16 р. № 6300/10/26-15-12-05-11, лист ДФС від 19.10.15 р. № 21976/6/99-99-19-02-02-15).

Важливо: дані беруться ще до округлення (адже у фінзвітності фіксуємо округлені суми, а для обчислення загальної суми доходу треба брати величини ще до такого округлення).

Це обороти за Дт 70 – Кт 791

Інші операційні доходи

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо (п. 7 П(С)БО 15).

Дані беремо з ряд. 2120 форми № 2 і також ще до округлення.

Це обороти за Дт 71 – Кт 791

Фінансові доходи

Фінансові доходи – це дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі) (п. 7 П(С)БО 15). Дані – з ряд. 2220 форми № 2 ще до округлення.Це обороти за Дт 73 – Кт 792

Інші доходи

До складу інших доходів, зокрема, включається дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства (п. 7 П(С)БО 15).

Дані – з ряд. 2240 форми № 2 ще до округлення.

Це обороти за Дт 74 – Кт 793

Доходи від участі в капіталі

Це доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні чи спільні підприємства й облік котрих ведеться за методом участі в капіталі.

Зауважимо, що доходи від участі в капіталі прямо не згадано в пп. 134.1.1 ПК. Однак податківці переконані, такі доходи слід ураховувати, обчислюючи дохід від будь-якої діяльності для порівняння з критерієм 20 млн грн (а нині вже 40 млн грн) (лист ДФС у м. Києві від 16.03.16 р. № 6300/10/26-15-12-05-11, лист ДФС від 10.02.16 р. № 2716/6/99-99-19-02-02-15).

Дані беруться з ряд. 2200 форми № 2 ще до округлення.

Це обороти за Дт 72 – Кт 792.

Загальну суму такого доходу відображаємо в ряд. 01 декларації з податку на прибуток. При цьому якраз вагомо, яка сума вийшла за рік.

До того ж,для різниць важливим є показник останнього звітного року (пп. 134.1.1 ПК), а для річного звітного періоду – попереднього звітного року (п. 137.5 ПК). Саме тому й передбачено початок застосування нового ліміту (40 млн грн) для різниць – з 23.05.20 р., а для звітних періодів – з 01.01.21 р.

Хто може не застосовувати різниці з податку на прибуток

Від різниць з розд. ІІІ ПК (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) можуть відмовитися платники податку на прибуток, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний період не перевищує 40 млн грн (до 23.05.20 р. було 20 млн грн). Таку норму містить пп. 134.1.1 ПК.

У разі виконання такої умови прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на всі різниці з розд. ІІІ ПК (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) можна не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення робиться відмітка в декларації з податку на прибуток, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. У подальші роки такої сукупності коригування фінрезультату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Чи можна вже не застосовувати різниці за півріччя 2020 року, якщо дохід за 2019 рік був більший за 20 млн грн, але менший за 40 млн грн?

На жаль, ні. У цій ситуації, складаючи декларацію за півріччя 2020 року та три квартали, доведеться ще застосовувати різниці.

Чому? Дійсно, новий критерій уже діє (з 23.05.20 р.), і дохід за останній рік (2019-й) у нас не перевищує 40 млн грн. Але цього замало, бо відмовитися від різниць можна лише в декларації за РІК, якщо дохід не перевищує зазначений ліміт. Формуючи декларацію за 2019 рік, підприємство не могло відмовитися від різниць, бо дохід був більший за 20 млн грн (саме цей критерій діяв на той час). Тож лише якщо за 2020 рік дохід не перевищить 40 млн грн, саме в річній декларації можна буде поставити позначку про відмову від різниць. У проміжних деклараціях це не дозволено.

Аналогічну думку висловлено і в листі ДПС від 04.06.20 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07: «платники податку на прибуток підприємств, у яких річний дохід за 2020 звітний рік не перевищує 40 млн грн, зможуть прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу, у декларації за 2020 рік»

До речі, якщо виявиться, що дохід за 2020 рік не перетнув межу – 40 млн грн, подавати уточнюючі декларації за І квартал, за півріччя та три квартали 2020 року, в яких різниці були, не доведеться. Декларація заповнюється наростаючим підсумком, тому під час формування показників річної декларації різниці з розд. ІІІ ПК просто не враховуватимуться – і все. Такої позиції дотримуються й податківці (ЗІР, категорія 102.04).

Якщо ж дохід за 2020 рік перевищить 40 млн грн, то різниці застосовуватимуться.

Звітний період: коли – рік, а коли – квартал?

За загальним правилом, звітними періодами з податку на прибуток є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 137.4 ПК). Водночас податкова декларація складається наростаючим підсумком.

Винятки з цього правила прописано у п. 137.5 ПК.

Річний звітний період передбачено для:

  • новостворених платників податку на прибуток (які зареєстровані протягом року);
  • виробників сільськогосподарської продукції. Зауважимо, що у виробників сільгосппродукції з 23.05.20 р. знову є право (!) перейти на свій «сільгоспрік» для звітування – з 1 липня до 30 червня (пп. 137.4.1 ПК);
  • платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн. І ось тут критерій зміниться на 40 млн грн лише з 01.01.21 р. Тож якщо у вас дохід за 2019 рік – більш як 20 млн грн, то так і продовжуйте звітувати поквартально: подавали декларацію за І квартал 2020 року, звітуйте за півріччя та три квартали. А, складаючи декларацію за 2020 рік, уже зважатимемо на новий критерій. Тобто якщо за 2020 р. дохід не перевищить 40 млн грн, то декларацію з податку на прибуток слід буде подати за рік – 2021-й, без поквартального звітування. Якщо ж буде більше 40 млн грн, – у 2021 роцізвітуватимете щокварталу. Такий підхід висловлено і в листі від 04.06.20 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07.

Висновки

Якщо у підприємства за 2019 рік дохід був понад 20, але менше 40 млн грн, то, формуючи декларації за півріччя та три квартали 2020 року, різниці слід застосовувати.

Новим дохідним критерієм – 40 млн грн можна буде скористатися за підсумками 2020 року. Якщо у підприємства дохід за звітний 2020 рік не перевищить 40 млн грн, то можна буде:

  • відмовитися від різниць із розд. ІІІ ПК у декларації за 2020 рік (проставивши позначку про відмову);
  • застосовувати у 2021 році річний звітний період з податку на прибуток (тобто не подавати у 2021 році щокварталу декларації з цього податку).

Таблиця. Загальна сума річного бухгалтерського доходу від будь-якої діяльності.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали