• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Дивіденди та участь у капіталі (додаток РI)

Доходи та витрати платника податку на прибуток, пов'язані з капіталом, є різницями, на суми яких коригується об'єкт оподаткування. Такі різниці відображаються в рядках 3.1.5, 3.2.2 і 3.2.3 додатка РІ. Як розрахувати ці різниці та відобразити їх у додатку РI, читайте в консультації.

Різниці, пов'язані з участю в капіталі інших підприємств, різниці за нарахованими до отримання дивідендами, визначають платники податку на прибуток, які одночасно відповідають двом умовам:

  • зобов'язані проводити коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного за правилами бухобліку, на різниці, передбачені розд. III ПК. А це платники, у яких загальна сума доходу за звітний рік перевищила 20 млн грн. (пп. 134.1.1 ПК);
  • є засновниками (учасниками) інших юридичних осіб (резидентів і нерезидентів).

Різниці від участі в капіталі

Дані різниці визначають не всі платники податку на прибуток, які володіють акціями або частка ми в статутному капіталі (далі – СК) інших підприємств, а тільки ті, хто має фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства. Такі інвестиції повинні відображатися в балансі за вартістю, визначеною методом участі в капіталі (п. 11 П(С)БО 12), та обліковуватися на субрахунку 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі».

Нагадаємо, асоційованими вважаються підприємства із простою залежністю, коли інвестор володіє блокувальною часткою в СК об'єкта інвестування (не менше 25 % СК). Підприємство вважається дочірнім стосовно іншого підприємства (вирішальна залежність), якщо підприємство-інвестор володіє контрольним пакетом (50 % + один голос) у СК об'єкта інвестування (ст. 63, 126 ГК, ст. 159 Цивільного кодексу України від 16.01.03 р. № 435-IV).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали