Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Декларація з податку на прибуток: особливості заповнення та подання

24.10.2019 29315 0 10

Фінансова звітність малого підприємства – 2020

Запитання по «прибутковій» звітності


Начебто зовсім нещодавно бухгалтери звітували за перше півріччя, а вже настав час подання податкової та фінансової звітності за 9 місяців 2019 року. І, як завжди, багато запитань викликає складання та подання Декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація). Тож ми вирішили нагадати основні правила її заповнення як для великих та середніх, так і для малих підприємств та мікропідприємств.


Фінзвітність як додаток до Декларації

Невід’ємною частиною Декларації та додатком до неї згідно з п. 46.2 Податкового кодексу (далі – ПК) є фінансова звітність. Підтвердженням подання фінзвітності є відмітка в таблиці «Наявність додатків» у графі «ФЗ» Декларації. У таблиці «Наявність поданих форм фінансової звітності» проставляється відмітка про ті форми, які подаються.

Відповідно до п. 137.4 ПК податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. У п. 137.5. ПК передбачено, які платники податку на прибуток можуть подавати лише річну податкову декларацію. Це, зокрема: новостворені підприємства; виробники сільськогосподарської продукції; підприємства, річний дохід яких не перевищує 20 млн грн.

Платники податку на прибуток, які ведуть бухгалтерський облік за національними стандартами (крім неприбуткових установ та організацій), разом із Декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали подають проміжну фінансову звітність наростаючим підсумком з початку звітного року у складі, передбаченому абзацом третім п. 1 розд. II НП(С)БО 1:

Платники податку на прибуток, які ведуть бухгалтерський облік за міжнародними стандартами, подають згідно з п. 10 МСБО 1 проміжну фінансову звітність, яка складається з повного комплекту:

 • Звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
 • Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
 • Звіт про зміни у власному капіталі за період;
 • Звіт про рух грошових коштів за період;
 • Примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;
 • Звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінзвітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінзвітності, або відповідно до п. 8 МСБО 34 – комплекту стислої фінансової звітності.

Для мікропідприємств та малих підприємств передбачено скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу (форма № 1-м, 1-мс) та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м2-мс). Це передбачено п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1.

Згідно зі змінами, унесеними постановою КМУ від 17.07.19 р. № 625 до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2000 р. № 419 (далі – Порядок № 419), квартальну фінансову звітність подають усі підприємства, включаючи малі підприємства, за винятком мікропідприємств, непідприємницьких товариств (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за МСФЗ) та платників єдиного податку – юридичних осіб (абзац шістнадцятий п. 2 Порядку № 419).

Отже, скорочену проміжну фінзвітність подають до органу ДФС як додаток до Декларації (не пізніше 40 к. д., що настають за останнім календарним днем звітного кварталу) підприємства, яким згідно з ПК установлено податковий період – квартал:

 • малі підприємства – платники податку на прибуток;
 • мікропідприємства – платники податку на прибуток (лист ДФС).

Щодо черговості подання фінзвітності та Декларації, то контроль наявності поданих додатків форм фінансової звітності до Декларації здійснюється контролюючим органом серед поданих раніше та зареєстрованих в центральній базі даних чинних форм фінансової звітності за відповідний звітний період («ЗІР» категорія 102.23.02.).

Отже, фінзвітність може бути подана раніше, а Декларація – після подання фінзвітності, але не пізніше 40 к. д., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Особливості заповнення та подання Декларації з податку на прибуток

№ з/п

Вимоги щодо подання та заповнення Декларації

Посилання

1

2

3

4

1

«Звітна» податкова декларація (поле 1 Декларації)

Подається протягом 40 к. д., що настають за останнім к. д. звітного (податкового) кварталу (півріччя).

У полі 2 зазначається звітний період, за який подається декларація.

Якщо будь-який рядок Декларації або додатка до неї не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється.

Додатки до окремих рядків Декларації, не заповнені через відсутність операцій (показників), до контролюючого органу не подаються.

Декларація заповнюється на підставі первинних документів, у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Подання фінансової звітності разом зі звітною (звітною новою) Декларацією є обов’язковим

П. 46.2, пп. 49.18.2 ПК;

«ЗІР», категорія 102.23.02

2

Обов’язкові реквізити

Мають бути заповнені такі обов’язкові реквізити Декларації:

 • тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий) – поле 1;
 • повне найменування згідно з реєстраційними документами – поле 4;
 • код платника податків (ЄДРПОУ) згідно з ЄДР та код КВЕД, який є основним – поле 5;
 • місцезнаходження платника податків – поле 6;
 • найменування та місцезнаходження резидента – поле 7;
 • найменування контролюючого органу, до якого подається звітність – поле 8;
 • особливі відмітки – поле 9, для вказаних у полі платників;
 • дата подання звіту (або дата заповнення – залежно від форми);
 • інформація про додатки, що додаються;
 • ПІБ та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб;
 • підписи платника податку

П. 48.3 ПК

3

Необов’язкові реквізити

Кількість аркушів додатків. У рядку «Додатки на ___ арк.» зазначається кількість додатків до декларації. У загальній кількості аркушів враховується, зокрема, кількість аркушів за формами фінзвітності, яка є невід’ємною частиною Декларації.

Відповідальність за незазначення або неправильне зазначення кількості додатків не передбачено

«ЗІР», категорія 102.23.02

4

Позначка про незастосування податкових різниць

У стовпчику «Про незастосування податкових різниць…» проставляється номер та дата розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення

«ЗІР», категорія 102.23.02

5

Хто застосовує всі податкові різниці

 1. Підприємства, річний дохід яких перевищує 20 млн грн.
 2. Підприємства – «малодохідники» з річним доходом до 20 млн грн, які добровільно вирішили застосовувати податкові різниці

Пп. 134.1.1 ПК

6

Якою мовою заповнюється Декларація

Декларація заповнюється державною мовою – українською (застосування державної мови в нормативних актах, діловодстві та документообігу органів державної влади та місцевого самоврядування є обов’язковим, тому податкову звітність – в електронному або паперовому вигляді слід подавати українською мовою

Ст. 13 Закону від 25.04.19 р. № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

7

Не вважається Декларацією

Податкова звітність, складена з порушенням норм ст. 48 ПК, не вважається податковою декларацією

П. 48.7 ПК

8

Хто подає квартальну Декларацію

Квартальну Декларацію наростаючим підсумком подають підприємства, річний дохід яких перевищує 20 млн грн, мікропідприємства та малі підприємства – квартальні платники податку на прибуток

П. 137.4 ПК

9

Хто подає річну Декларацію

Річну Декларацію подають:

 • новостворені підприємства;
 • виробники сільськогосподарської продукції;
 • якщо річний дохід не перевищує 20 млн грн.

П. 137.5 ПК

10

В якій формі подавати Декларацію

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств – в електронній формі.

Малі підприємства та мікропідприємства – можуть подавати як в електронній, так і в паперовій формі

П. 49.4 ПК

11

Декларація з податку на прибуток та платники єдиного податку

Платники єдиного податку, які здійснювали будь-які виплати на користь нерезидента-юрособи або уповноваженої ним особи, повинні:

 • проставити позначку в полі 9 рядка – «платник єдиного податку»;
 • подавати додаток ПН до рядка 23 Декларації.

Інші додатки або фінансова звітність платниками єдиного податку не подаються.

П. 297.5 ПК,

лист ДФС від 13.02.19 р. № 4622/7/99-99-15-02-01-17

12

Право не подавати Декларацію

Платники податку на прибуток мають право не подавати до контролюючих органів податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та фінзвітність у разі відсутності об’єктів оподаткування або показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог ПК

П. 49.2 ПК,

ЗІР, категорія 102.23.02

Виправлення помилок

13

Виправлення шляхом подання «Звітної нової» Декларації

(поле 1 Декларації)

Подається до закінчення граничного строку подання Декларації.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така декларація є звітною (новою) і не вважається уточнюючою.

Подання фінансової звітності разом зі звітною новою декларацією є обов’язковим.

Якщо до граничного терміну подання подається Декларація з ознакою «Звітна нова», то фінзвітність, показники якої не підлягають виправленню, повторно можна не подавати.

Якщо до граничного терміну подання Декларації у фінзвітності виявлено помилки, які впливають на показники Декларації, такі уточнення здійснюються у «Звітній новій» Декларації з поданням до такої Декларації фінзвітності з виправленими показниками.

У полі 2 зазначається звітний період, за який подається декларація.

У разі подання «Звітної нової» Декларації до закінчення граничного строку подання з виправленими показниками штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ПК, не застосовуються.

Лист ДФС,

«ЗІР», категорія 102.23.02

14

Виправлення шляхом подання

«Уточнюючої» податкової декларації (поле 1 Декларації)

Після закінчення граничного строку подання Декларації.

У разі факту заниження податкового зобов’язання сплачується:

 • сума недоплати;
 • штраф 3 % від суми недоплати до подання уточнюючого розрахунку (заниження податкового зобов’язання). Штраф нараховується навіть за наявності переплати з податку на прибуток в ІКП, порядок ведення якої визначено наказом Мінфіну від 07.04.16 р. № 422. У разі зменшення податкового зобов’язання шляхом подання уточнюючого розрахунку штраф не нараховується*;
 • пеня після спливу 90 к. д., що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

Уточнюючий розрахунок подається за формою, чинною на час його подання.

У полі 2 та 3 зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється, тобто вони будуть аналогічні.

Нараховані податкові зобов’язання, штраф та пеня можуть бути в автоматичному режимі погашені за рахунок наявної переплати з відображенням показників податкової звітності в ІКП

Абзаци перший, четвертий п. 50.1, пп. 129.1.3 ПК;

«ЗІР», категорія 102.23,

«ЗІР», категорія 102.23.02;

лист ГУ ДФС у Закарпатській області

Пп. «а» п. 87.1 ПК, «ЗІР» категорія 135.04

У разі виправлення помилок в уточнюючій декларації можна не подавати фінзвітність повторно за умови, що показники фінзвітності, поданої з декларацією за звітні (податкові) періоди, які уточнюються, не підлягають виправленню

«ЗІР», категорія 102.23.02

Уточнюючий розрахунок подається з урахуванням строків давності – 1095 днів, що настає:

 • за останнім днем граничного строку подання декларації (граничний строк – строк установлений ст. 49 ПК);
 • за днем її фактичного подання, якщо податкову декларацію було подано пізніше (якщо декларацію подано з порушенням установленого строку подання – після його закінчення)

Абзац перший п. 102.1 ПК

* Щодо нарахування штрафу згідно зі ст. 126 ПК за несплату узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені строки у разі зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток минулих податкових періодів. Подання уточнюючих податкових декларацій з податку на прибуток, якими зменшено суми самостійно визначених грошових зобов'язань, не є сплатою боргу з податку на прибуток, а тягне за собою лише зміну раніше задекларованих податкових зобов'язань, у даному випадку шляхом їх зменшення, і ніяким чином не може бути прирівняне до погашення податкового боргу для цілей нарахування штрафу відповідно до положень ст.і 126 ПК.
Відповідно до п. 50.1. ПК у разі якщо в майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Несвоєчасна сплата податкового зобов'язання на суму, яка зменшена підприємством шляхом подання уточнюючої декларації, не є об'єктом застосування штрафу (постанова ВСУ у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 14.08.18 р. у справі № 818/1507/17).

15

Виправлення у складі декларації, що подається за податковий період, який настає за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання

Штраф у розмірі 5% від суми недоплати, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з податку на прибуток.

У полі 1 зазначається «звітна (звітна нова)»;

- у полі 2 – звітний період, за який подається декларація;

- у полі 3 – звітний період, за який здійснюється уточнення;

- заповнюється додаток до декларації ВП;

- суми зменшення (збільшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток переносяться в декларацію в ряд. 26-34;

- виправлена фінансова звітність подається в разі, якщо під час заповнення додатка ВП виправляються показники, відображені в ряд. 01 та 02;

- Декларація подається після подання виправленої фінзвітності в електронній формі

Абзац п’ятий п. 50.1 ПК,

«ЗІР», категорія 102.23.02

16

Виправлення за результатами перевірки ДФС

Самостійні виправлення відповідно до ст. 50 ПК збільшених/зменшених податкових зобов’язань з податку на прибуток за період, що перевірявся, не здійснюються.

 

Подання Декларації в разі переходу на спрощену систему

17

Порядок подання Декларації

Декларація з податку на прибуток подається за звітний період, що передує кварталу, з якого платник податку переходить на спрощену систему оподаткування.

Першим податковим періодом для СГ, які перейшли на спрощену систему, є період з 1-го числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Перехід здійснюється протягом 40 к. д., що настають за останнім к. д. звітного (податкового) періоду..

П. 294.3 ПК,

«ЗІР», категорія 102.23.01,

лист ДФС

«Ліквідаційна» Декларація

18

Подається обов’язково

Останнім податковим періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації.

Якщо дата ліквідації припадає на початок або середину звітного кварталу (року), то остання (ліквідаційна) декларація подається до закінчення звітного (податкового) кварталу (року), але не пізніше строків, установлених п. 49.18 ПК.

Додатком до декларації є комплект річної фінансової звітності (за період з початку року до дати ліквідації), у т. ч. ліквідаційний баланс

ПП. 137.4.3. ПК,

«ЗІР», категорія 102.23.01

Порядок заповнення Декларації

19

Код рядка 01

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків ПДВ та акцизу), визначений за правилами бухгалтерського обліку.

Дані цього рядка використовуються для визначення об’єкта оподаткування:

 • без коригування фінансового результату на всі податкові різниці, за умови що річний доход не перевищує 20 млн грн;
 • з коригуванням фінансового результату на всі податкові різниці, за умови що річний доход перевищує 20 млн грн

Пп. 134.1.1 ПК

Для визначення річного доходу розраховується сумарне значення таких показників Звіту про фінансові результати (ф. № 2):

 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000) – Дт 70 – Кт 791,
 • інші операційні доходи (ряд. 2120) – Дт 71 – Кт 791,
 • дохід від участі в капіталі (ряд. 2200) – Дт 72 – Кт 792,
 • інші фінансові доходи (ряд. 2220) – Дт 73 – Кт 792,
 • інші доходи (ряд. 2240) – Дт 74 – Кт 793.

Для визначення річного доходу «малодохідників» береться значення Фінансової звітності малого підприємства (ф. № 2-м) та мікропідприємства (ф. №2-мс) – ряд. 2280

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 16.03.16 р. № 6300/10/26-15-12-05-11

20

Код рядка 02

Фінрезультат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінзвітності відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (+, -):

 • зі знаком (+) прибуток (ряд. 2290);
 • зі знаком (-) збиток (ряд. 2295);
 • ряд. 2290 з форми № 2-м або 2-мс.

Показники у формах звітності 2-м та 2-мс наводяться в тис. грн з одним десятковим знаком (п. 1 розд. І П(С)БО 25).

Показники в Декларацію переносяться у гривнях на підставі даних бухобліку, тобто гривні з копійками з округленням до гривень за загальновстановленими правилами

Лист ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києв

21

Код рядка 03 РІ

Різниці, які виникають відповідно до ПК (+, -), заповнюється на підставі додатка до Декларації РІ, використовується загальний показник, відображений у ряд. 03 додатка РІ.

Різниці, які виникають у разі:

 

22

Код рядка 04

Об'єкт оподаткування (+, -) = фінансовий результат (ряд. 02) + податкові різниці (ряд. 03РІ)

 

23

Код рядка 05ПЗ

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -).

Складається додаток ПЗ до Декларації, показник таблиці 1 додатка вноситься до ряд. 05ПЗ Декларації.

Звільняються від оподаткування:

 • підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю;
 • прибуток Чорнобильської АЕС на період підготовки до зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 • прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги (п. 142.3 ПК);
 • прибуток підприємств, отриманий за рахунок коштів, які передбачаються в держбюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» ;
 • тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств – суб’єктів літакобудування

Ст. 142 ПК,

п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПК

24

Код рядка 06

Податок на прибуток ((позитивне значення) = (рядок 04 - рядок 05ПЗ) х 18 % / 100, тобто отриманий прибуток помножується на ставку податку на прибуток (18 %)

П. 136.1 ПК

25

Коди рядків 07-15

Заповнюють підприємства, які здійснюють види діяльності, зазначені в цих рядках

Ст. 141 ПК

26

Код рядка 16ЗП

Зменшення нарахованої суми податку. Вноситься показник, розрахований у додатку до Декларації ЗП.

Сума податку зменшується на:

 • суму податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном (ряд. 16.1 додатка ЗП);
 • суму нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів (ряд. 16.4.1 додатка ЗП);

Якщо сума нарахованого зобов’язання з податку на прибуток менше суми авансового внеску або за результатами діяльності підприємство за звітний період отримало збитки, сума перевищення авансового внеску переноситься у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток після отримання товариством в наступних податкових періодах прибутку до повного погашення (абзац п’ятий пп. 57.11.2 ПК).

 • суму сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються d товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються в товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 УКТ ЗЕД згідно з п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПК (ряд. 16.5 додатка ЗП)*.

Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша за суму акцизного податку, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах.

П. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПК

*Щодо права зменшення суми податку на прибуток споживачами палива. Право зменшувати суму податку на прибуток (наявність умов набуття права застосування норми п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПК.) мають споживачі пального в разі виконання таких умов:
 1. Сплата постачальнику вартості підакцизного товару, в ціну якого включено суму акцизного податку, та отримання від постачальника зареєстрованої акцизної накладної.
 2. Використання отриманого пального для транспортних засобів, що класифікуються в товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.
Пункт 15 підрозд. 4 розд.у ХХ ПК. жодним чином не обмежує право використання цього пункту виключно суб'єктами господарювання, які є платниками акцизного податку з реалізації пального, оскільки акцизний податок є непрямим податком, а тому його фактичними платниками є споживачі пального, які сплачують податок у складі ціни на пальне.
Тобто дія п. 15 поширюється не лише на платників акцизного податку з реалізації пального (постачальників), які в поточному звітному періоді здійснили сплату акцизного податку до бюджету та які можуть на зазначені суми сплаченого податку зменшити податок на прибуток, що підлягає сплаті до держбюджету за відповідний податковий (звітний) період, а також і на споживачів пального за виконання двох вищенаведених умов.
Рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 17.04.19 р. у справі № 440/968/19. Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 23.07.19 р. у справі № 440/968/19 рішення Полтавського окружного адміністративного суду залишено без змін, а ухвалою ВСУ у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 29.08.19 р. відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ДФС.

27

Код рядка 17

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (ряд. 06 + ряд. 08 + ряд. 10 + ряд. 12 + ряд. 15 – ряд. 16 ЗП) (позитивне значення)

 

28

Код рядка 18

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (ряд. 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року) Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

 

29

Код рядка 19

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (ряд. 17 – ряд. 18) (+, -)

 

30

Код рядка 20АВ

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді.

Заповнюється додаток АВ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)».

Авансовий внесок відображається в Декларації ряд. 20АВ = ряд. 6 додатка АВ = ряд. 16.2 додатка ЗП.

Авансовий внесок :

 • розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди;
 • розраховується з усієї суми дивідендів за умови, що грошове зобов’язання з податку на прибуток не сплачене (абзац другий пп. 57.11.2 ПК);
 • вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів (абзац третій пп. 57.11.2. ПК).

Якщо сума нарахованого зобов’язання з податку на прибуток менша суми авансового внеску або за результатами діяльності підприємство за звітний період отримало збитки (від’ємне значення об’єкта оподаткування), сума перевищення авансового внеску переноситься у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток після отримання підприємством в наступних податкових періодах прибутку до повного погашення (абзац п’ятий пп. 57.11.2 ПК).

Авансовий внесок не справляється:

 • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб (абзац другий пп. 57.11.3 ПК);
 • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування (абзац третій пп. 57.11.3 ПК);

Це правило не стосується платників податку, які до 31.12.21 р. застосовують ставку 0 % та які здійснюють нарахування та виплату дивідендів. Такі платники зобов’язані нараховувати та сплачувати авансовий внесок та сплачувати податок на прибуток за ставкою 18 % за період, у якому здійснювалося нарахування та виплата дивідендів (п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПК).

 • інститути спільного інвестування (пп. 57.11.6. ПК);
 • у разі виплати дивідендів платниками єдиного податку (ЮО 3-ї та 4-ї груп) фізичній особі (абзац четвертий пп. 57.11.3 ПК);
 • у разі виплати дивідендів платниками єдиного податку (ЮО 3-ї та 4-ї груп) засновнику – юрособі-резиденту.

П. 57.11 ПК,

п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПК,

лист ДФС від 26.03.18 р. № 8773/7/99-99-15-02-02-17

31

Код рядка 21

Сума авансового внеску в разі виплати дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (ряд. 20 АВ Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року). Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально

 

32

Код рядка 22

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (ряд. 20 АВ – ряд. 21)

 

33

Код рядка 23ПН

Сума податків, які утримуються в разі виплати доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період.

Розрахунок податку здійснюється в додатку ПН.

Згідно із приміткою до додатка ПН [3] додаток заповнюється окремо за кожним нерезидентом, якому виплачуються дохід, тому сума сплаченого нерезиденту доходу відображається в ряд. 23 Декларації з ряд. 28 гр. 6 додатка ПН з підсумком додатків ПН по кожному нерезиденту.

Ст. 103, п. 141.4 ПК

34

Код рядка 24

Сума податків, які утримуються в разі виплати доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (ряд. 23 ПН Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року). Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально

 

35

Код рядка 25

Сума податків, які утримуються в разі виплати доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (ряд. 23 ПН – ряд. 24)

 

Табл_Особливості заповнення та подання Декларації з податку на прибуток.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали