Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік фінансових інструментів за МСФЗ: вивчаємо на прикладі

25.03.2015 1200 0 0

У цій статті на прикладі акціонерного товариства ми розглянемо, як згідно з МСФЗ відображаються в бухгалтерському обліку фінансові інструменти.

Приклад

ПАТ «Франц» із 1995 року займається оптовою торгівлею сільськогосподарською технікою та веде облік відповідно до МСФЗ з 2012 року. Зареєстрований розмір статутного капіталу ПАТ становить 40 млн грн., з яких 30 млн грн. розміщено у прості бездокументарні іменні акції (30 тис. акцій номіналом 1 000 грн.) та 10 млн грн. – у привілейовані бездокументарні іменні акції (5 тис. акцій номіналом 2 000 грн.).

Протягом березня 2015 року підприємство здійснило такі операції:

 

  • 2 березня отримало від ТОВ «Світ» переказний вексель на суму 120 тис. грн. у рахунок погашення дебіторської заборгованості за реалізовані в попередні звітні періоди товари з датою погашення 02.06.15 р.;
  • 2 березня придбало сертифікати казначейського зобов’язання на пред’явника, випущені Мінфіном у документарній формі, на загальну вартість 100 000 грн. (номінал – 1 000 грн., ставка – 7 % річних, сплата купонів – кожні шість місяців, розмір доходу за кожним купоном є фіксованим і становить 35 грн., строк обігу – 2 роки);
  • 3 березня уклало із ПрАТ «УМВБ» (ліцензія НБУ № 000001) форвардний контракт на купівлю 2 000 євро за курсом 27 грн. за 1 євро з датою виконання через 10 днів. На момент виконання контракту курс купівлі євро за даними НБУ становив 30 грн. за 1 євро, тому виникла курсова різниця в сумі 6 тис. грн.;
  • 4 березня уклало угоду типу опціон «кол» на придбання акцій ПАТ «Акція» (800 шт. номіналом 10 тис. грн.) з датою виконання через 12 днів;
  • 4 березня придбало прості бездокументарні акції на пред’явника ПАТ «Техніка» (1,5 млн шт. номіналом 0,25 грн., що становить 80 % статутного капіталу підприємства), які 17 березня було перепродано за ринковою вартістю 0,27 грн. за одну акцію;
  • 5 березня прийняло рішення про збільшення статутного капіталу на 8 млн грн. за рахунок додаткової емісії 8 тис. простих бездокументарних акцій на пред’явника з метою залучення додаткових коштів. У подальшому ці акції були перепродані за угодою типу опціон «пут», укладеною з ПАТ «Акція» 18.03.15 р., із датою виконання 31.03.15 р.
  • 10 березня у зв’язку з існуванням суттєвої ймовірності неповернення коштів (за даними аналітичної компанії «Аналітика», ТОВ «Світ» знаходиться на межі банкрутства) за отриманим переказним векселем уклало угоду на його перепродаж ТОВ «Борг» із дисконтом (сума дисконту – 35 тис. грн.), строк виконання якої – 23.03.15 р.;
  • 11 березня казначейські сертифікати були погашені акціями ДП ПАТ «Мрія» (100 привілейованих бездокументарних іменних акцій номіналом 1 000 грн.).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали