Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Витрати майбутніх періодів: відображаємо в обліку

Із цієї статті ви дізнаєтеся: про особливості відображення в обліку витрат майбутніх періодів згідно з П(С)БО і згідно з МСФЗ.

Що можна зробити на практиці: якщо ви ведете облік за правилами П(С)БО, то витрати, доходи за якими визнаватимуться в наступних періодах, визнайте витратами майбутніх періодів (далі – ВМП). А якщо застосовуєте МСФО – тоді вибирайте один із варіантів обліку, запропонованих нами в цій консультації.

Облік ВМП згідно з П(С)БО

Один із головних принципів складання фінансової звітності – відповідність доходів і витрат (п. 6 розд. ІІІ НП(С)БО 1). Іншими словами, якщо актив приносить вам економічну вигоду протягом декількох звітних періодів, то витрати на його придбання слід відображати у Звіті про фінансові результати поступово. Тобто частинами, які отримують у результаті систематичного та раціонального розподілу таких витрат протягом цих звітних періодів.

Ідеться про витрати, здійснені у звітному періоді для отримання доходів у майбутньому, зокрема про витрати:

  • на оплату робіт і послуг, отримання яких відбувається протягом декількох звітних періодів (оренда, страхування, передплата періодичних видань тощо);
  • на підготовку до сезонного виробництва (наприклад, витрати на утримання бази відпочинку в неексплуатований період);
  • на освоєння нових виробничих потужностей;
  • на оплату ліцензій і патентів, виданих на тривалий строк (більше року).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали