Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Пряма фінансова оренда: приклад обліку за МСБО 17

Ольга Целуйко

13.08.2014 1795 0 0

Акценти цієї статті:

 • у договорі про фінансову оренду повинно бути зазначено, чи переходить до орендаря право власності на орендований актив після закінчення строку оренди;
 • сторони повинні домовитися, чи сплачує орендар гарантовану ліквідаційну вартість та в якому розмірі;
 • нарахування амортизації згідно з МСФЗ починається з дня придбання активу, а згідно з П(С)БО і правилами податкового обліку – з місяця, що настає за місяцем уведення активу в експлуатацію (за винятком виробничого методу нарахування амортизації).

Необхідні розрахунки

Перш ніж відображати орендні операції в бухгалтерському та податковому обліку, сторонам потрібно застерегти всі умови оренди, скласти графік платежів і встановити розмір орендного платежу.

Приклад

В оренду надається пакувальна лінія (орендодавець – не виробник) справедливою вартістю 200 000 грн. із ПДВ, при цьому:

 • собівартість лінії – 160 000 грн.;
 • корисний строк служби – 6 років;
 • строк оренди – 5 років. Початок строку оренди – 6 січня 2014 року, закінчення – 5 січня 2019 року;
 • ринкова ставка на позиковий капітал – 15 %;
 • додаткові первісні витрати орендодавця на оцінку лінії – 5 000 грн. без ПДВ. Сума додаткових первісних прямих витрат погашається орендарем у складі орендних платежів (§ 38 МСФЗ 17);
 • ліквідаційна вартість у кінці строку оренди за незалежною оцінкою становить 10 000 грн. (у графіку виплат розглянемо варіанти для гарантованої та негарантованої ліквідаційної вартості);
 • виплату відсотків передбачено за типом пренумерандо (тобто на початку періоду);
 • у кінці строку оренди перехід права власності на лінію до орендаря не передбачено, але ця оренда є фінансовою відповідно до п. «в» § 10 МСБО 17.

Орендодавцеві потрібно визначити суму орендного платежу розрахунковим шляхом.

Дисконтована ліквідаційна вартість на дату укладення договору становить:

10 000,00 грн. х 0,497177 = 4 971,77 грн.,

де 0,497177 – значення справжньої вартості однієї грошової одиниці для ставки 15 % і періоду 5 років.

Поточна (наведена) вартість орендної плати (ПВА) дорівнює добутку суми мінімального орендного платежу на фактор наведеної вартості:

ПВА = А х [1 + (1 – 1 : (1 + i)n–1) : i]

де А – сума орендного платежу;

[(1 – 1 : (1 + i)n-1) : і] – чинник наведеної вартості;

n – кількість періодів;

i – ставка процента.

Розрахуємо щорічний орендний платіж.:

(205 000 – 4 971,77) : [1 + (1 – 1 : (1 + 0,15)4] : 0,15) = 51 888,29 (грн.).

Для розрахунку суми орендного платежу можна скористатися функцією ПЛТ програмного забезпечення EXEL, де

Ставка = 15 %;

Кпер (кількість періодів) = 5;

Пс (приведена або теперішня вартість) = 205 000;

Бс (гарантована ліквідаційна вартість) = –10 000;

Тип = 1 (пренумерандо).

Таблиця 1. Графік орендних платежів, якщо договором передбачено виплату ліквідаційної вартості в кінці терміну оренди

Дата

Номер орендного платежу

Орендний
платіж

У т. ч.
проценти

У т. ч.
погашення боргу

Залишок боргу
на дату

1

2

3

4

5

6

05.01.14 р.

205 000,00

06.01.14 р.

1

51 888,29

51 888,29

153 111,71

06.01.15 р.

2

51 888,29

22 966,76

28 921,53

124 190,18

06.01.16 р.

3

51 888,29

18 628,53

33 259,76

90 930,42

06.01.17 р.

4

51888,29

13 639,56

38 248,73

52 681,69

06.01.18 р.

5

51 888,29

7 902,25

43 986,04

8 695,65

05.01.19 р.

6

10 000,00

1 304,35

8 695,65

Усього

269 441,45

64 441,45

205 000,00


Таким чином, отримуємо: валова інвестиція в оренду – 269 441,45 грн., незароблений фінансовий дохід – 64 441,45 грн.

Таблиця 2. Графік орендних платежів, якщо договором не передбачено виплату ліквідаційної вартості

Дата

Номер орендного платежу

Сума орендного
платіж

У т. ч.
проценти

У т. ч.
погашення боргу

Залишок боргу
на дату

1

2

3

4

5

6

05.01.14 р.

205 000,00

06.01.14 р.

1

53 177,99

53 177,99

151 822,01

06.01.15 р.

2

53 177,99

22 773,3

30 404,69

121 417,32

06.01.16 р.

3

53 177,99

18 212,6

34 965,39

86 451,93

06.01.17 р.

4

53 177,99

12 967,79

40 210,2

46 241,73

06.01.18 р.

5

53 177,99

6 936,26

46 241,73

0,00

Усього

265 889,95

60 889,95

205 000,00

Тут суми трохи менші: валова інвестиція в оренду – 265 889,95 грн., незароблений фінансовий дохід – 60 889,95 грн.

Відображення орендних операцій в обліку сторін

Таблиця 3. Облік в орендодавця при гарантованій ліквідаційній вартості

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Передано обладнання орендареві

Акт приймання-передачі

181

712

205 000,00

170 833,33

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

34 166,67

3

Списано собівартість переданого обладнання

Бухгалтерська довідка

976

104

160 000,00

160 000,00

4

Віднесено на витрати вартість експертної оцінки

Акт виконаних послуг

949

685

5 000,00

5 000,00

5

Відображено фінансовий результат

Бухгалтерська довідка

712

791

170 833,33

791

976

160 000,00

791

949

5 000,00

1-й рік оренди

6

Включено до складу поточної заборгованості частину довгострокових зобов'я­зань, яка підлягає погашенню протягом року

Договір,
графік платежів

377

181

51 888,29

7

Надійшов орендний платіж

Виписка з банку

311

377

51 888,29

2-й рік оренди

8

Див. п. 6

Договір,
графік платежів

377

181

28 921,53

9

Нараховано проценти

373

732

22 966,76

22 966,76*

10

Надійшов орендний платіж

Виписка з банку

311

377

28 921,53

373

22 966,76

–*

11

Відображено фінансовий результат

Бухгалтерська довідка

732

792

22 966,76

3-й рік оренди

12

Див. п. 6

Договір,
графік платежів

377

181

33 269,76

13

Див. п. 9

373

732

18 628,53

18 628,53

14

Див. п. 10

Виписка з банку

311

377

33 269,76

373

18 628,53

15

Див. п. 11

Бухгалтерська довідка

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали