п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Передано обладнання орендареві

Акт приймання-передачі

181

712

205 000,00

170 833,33

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

34 166,67

3

Списано собівартість переданого обладнання

Бухгалтерська довідка

976

104

160 000,00

160 000,00

4

Віднесено на витрати вартість експертної оцінки

Акт виконаних послуг

949

685

5 000,00

5 000,00

5

Відображено фінансовий результат

Бухгалтерська довідка

712

791

170 833,33

791

976

160 000,00

791

949

5 000,00

1-й рік оренди

6

Включено до складу поточної заборгованості частину довгострокових зобов'я­зань, яка підлягає погашенню протягом року

Договір,
графік платежів

377

181

51 888,29

7

Надійшов орендний платіж

Виписка з банку

311

377

51 888,29

2-й рік оренди

8

Див. п. 6

Договір,
графік платежів

377

181

28 921,53

9

Нараховано проценти

373

732

22 966,76

22 966,76*

10

Надійшов орендний платіж

Виписка з банку

311

377

28 921,53

373

22 966,76

–*

11

Відображено фінансовий результат

Бухгалтерська довідка

732

792

22 966,76

3-й рік оренди

12

Див. п. 6

Договір,
графік платежів

377

181

33 269,76

13

Див. п. 9

373

732

18 628,53

18 628,53

14

Див. п. 10

Виписка з банку

311

377

33 269,76

373

18 628,53

15

Див. п. 11

Бухгалтерська довідка