Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Виробниче обладнання зламалося: чи продовжувати нараховувати амортизацію?

Юлія Гужел

14.03.2016 1375 0 0

Ситуація: на підприємстві зламалося виробниче обладнання, коштів на його ремонт у підприємства немає і найближчим часом не буде. Зараз обладнання не використовується.

Питання: чи має право підприємство продовжувати нараховувати на це обладнання амортизацію в бухгалтерському та податковому обліку?

Коротка відповідь: це залежить від того, які стандарти обліку застосовує підприємство – П(С)БО або МСФЗ.

П(С)БО: амортизацію припинити!
Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», амортизація нараховується протягом строку корисної експлуатації об'єкта основних засобів (далі – ОЗ) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (п. 23 П(С)БО 7). Як передбачено п. 29 П(С)БО 7, нарахування амортизації:
починається з місяця, наступного за місяцем визнання ОС придатним для корисного використання;
припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта, його виведення на реконструкцію, модернізацію, добудову або консервацію (тобто коли об'єкт перестає використовуватися підприємством за призначенням).
Як бачите, якщо об'єкт вийшов з ладу, то з наступного місяця нарахування амортизації треба припинити. Адже амортизація нараховується тоді, коли об'єкт використовується. А обладнання, яке вийшло з ладу, експлуатувати не можна. Як поступити в даному випадку підприємству? Вихід один – треба вивести це обладнання з експлуатації у зв'язку з його консервацією.

Як правильно законсервувати обладнання
Порядок підготовки до консервації об'єкта ОЗ, її оформлення, а також визначення терміна «консервація» містяться в Положенні, затвердженому постановою КМУ від 28.10.97 р. № 1183 (далі – Положення № 1183). Вимоги Положення № 1183 обов'язкові до застосування підприємствами, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни, а також підприємствами держсектора. Будь-які інші підприємства можуть керуватися його рекомендаціями за рішенням керівництва.
Згідно п. 2 Положення № 1183, консервація – це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш 3 років) зберігання ОЗ у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функції.
Зверніть увагу: саме довгострокове зберігання! Тобто, по суті, немає сенсу консервувати об'єкт, що не використовується,  в тому числі і вимагає ремонту, якщо ми припускаємо, що незабаром зможемо почати знову його експлуатувати. Наприклад, якщо очікується надходження коштів, які підприємство може направити на ремонт обладнання.
Тому в наказі про облікову політику потрібно встановити, в яких випадках ОЗ підлягають консервації. Наприклад, можна вказати, що ОЗ підлягає консервації у разі його невикористання в діяльності підприємства більше року або більше операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.
Крім того, термін консервації, зазначений у п. 2 Положення № 1183 (не більше трьох років), комерційне підприємство може продовжити. Адже норми цього положення, як ми вже сказали, обов'язкові тільки для певного кола підприємств.
Для консервації ОЗ на підприємстві створюється комісія з компетентних фахівців (наприклад, технолог, механік) на чолі з керівником підприємства (п. 10 Положення № 1183). Комісія оглядає об'єкт, що підлягає консервації, щоб визначити техніко-економічні показники його стану, складає кошторис витрат і переліку робіт, пов'язаних з консервацією і подальшою розконсервацією. На підставі огляду об'єкта і аналізу його стану комісія складає Акт про тимчасове виведення ОЗ з виробничого процесу та їх консервацію (додаток 1 до Положення № 1183) або інший первинний документ, в якому повинні бути всі передбачені законодавством реквізити.
У бухгалтерському обліку об'єкти ОЗ, що тимчасово не використовуються (виведені на консервацію, модернізацію, реконструкцію тощо), необхідно виділити в окрему групу ОЗ (п. 9 розд. 2 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561).
Податковий облік операцій з ОЗ базується на нормах національних або міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням коригувань, передбачених ст. 138 Податкового кодексу (далі – ПК). У ст. 138 НК нічого не сказано про те, як слід чинити підприємству, якщо об'єкт ОЗ законсервований і тимчасово не використовується у виробництві (є тільки норма, що забороняє амортизувати невиробничі ОЗ, яка в даному випадку не застосовується).
Однак є лист ГФС від 02.06.15 р. № 11385/6/99-99-19-02-02-15, у якому фіскальна служба роз'яснює: оскільки виведені з експлуатації ОЗ не використовуються в діяльності платника податків, то і нараховувати на них амортизацію в цей період в податковому обліку не можна. Коригувати фінрезультат при розрахунку податку на прибуток в цьому випадку не потрібно – різниця між бухгалтерським і податковим обліком не виникне.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали