Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Надходження основних засобів на підприємство: облік із позиції МСФЗ

Наші національні стандарти багато в чому відповідають міжнародним. Однак у деяких питаннях є відмінності. У цій консультації ми розповімо про особливості обліку операції із придбання об'єкта основних засобів (далі – ОЗ), передбачені МСБО 16 «Основні засоби» (далі – МСБО 16).

Виходячи з визначення, наведеного в § 6 МСБО 16, до ОЗ відносяться матеріальні об'єкти, строк служби яких перевищує рік і які використовуються у виробництві, при постачанні товарів, наданні послуг, передачі в оренду, для адміністративних цілей. При цьому ОЗ повинен бути визнаний активом (§ 15 МСБО 16).

Актив – це ресурс, який контролюється суб'єктом господарювання в результаті минулих подій, від якого підприємство очікує надходження майбутніх економічних вигід (§ 4.4 Концептуальної основи фінзвітності). Актив не визнається в балансі, якщо пов'язані з ним витрати не привели і не приведуть у майбутньому до отримання економічних вигід або отримання таких вигід суб'єктом господарювання вважається малоймовірним.

Таким чином, невиробничі ОЗ не повинні визнаватися ОЗ, а підлягають списанню на поточні витрати звітного періоду (§ 4.45 Концептуальної основи фінзвітності).

І хоча придбання невиробничих ОЗ не приводить безпосередньо до збільшення майбутніх економічних вигід від їх використання, у підприємства може виникнути виробнича необхідність в них, якщо воно планує отримати такі вигоди від використання інших своїх активів. Тоді ці ОЗ будуть приносити економічні вигоди опосередковано.

Наприклад, побутові прилади (холодильник, чайник і т. д.) на підприємстві є невиробничими ОЗ. Якщо економічно обґрунтувати, що без цих приладів продуктивність праці працівників знизиться або вони потрібні з позиції охорони праці, то можна підтвердити виникнення непрямої вигоди та згідно з МСБО 16 відобразити їх в обліку як ОЗ із визначеним строком служби. У цьому випадку норма § 11 МСБО 16 потребує регулярної перевірки визнаної балансової вартості такого активу на предмет знецінення відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали