Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Переоцінка основних засобів і перегляд корисності за МСФЗ

При придбанні та зарахуванні основного засобу (далі – ОЗ) на баланс підприємство оцінює його за собівартістю (§ 15 МСБО 16 «Основні засоби» (далі – МСБО 16)). У цьому випадку альтернативних варіантів обліку стандарт не допускає. Інша справа – оцінка об'єкта через деякий час після придбання. У консультації розглянемо, як і коли потрібно переоцінювати ОЗ або зменшувати його корисність згідно із МСФЗ, як відображати в обліку переоцінки та зменшення корисності ОЗ.

Дві моделі оцінки ОЗ

МСБО 16 дозволяє застосовувати в обліковій політиці дві моделі оцінки:

  • модель собівартості (§ 30) – об'єкт оцінюється за залишковою вартістю (первісна вартість мінус накопичена амортизація мінус накопичені збитки від зменшення корисності);
  • модель переоцінки (§ 31) – оцінка здійснюється за справедливою вартістю на дату переоцінки за мінусом накопиченої в подальшому амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Модель переоцінки доцільно вибрати в тому випадку, якщо залишкова вартість ОЗ суттєво відрізняється від його справедливої вартості, при цьому останню можна достовірно оцінити.

Якщо прийнято рішення застосувати в обліку модель переоцінки, підприємство повинне встановити та відобразити в наказі про облікову політику поріг суттєвості. Оскільки кількісні критерії суттєвості міжнародними стандартами не визначено, підприємству необхідно самостійно вибрати такий критерій, щоб надавати користувачам достовірну інформацію про фінансові показники своєї діяльності.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали