Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

МСФЗ: облік та оцінка бартерних операцій з основними засобами

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як із позиції МСФЗ слід відображати в бухгалтерському обліку операції з обміну основними засобами (далі – ОЗ).

Що можна зробити на практиці:

  • залежно від характеру обміну (комерційний, некомерційний) оцінити отриманий за бартером об'єкт;
  • відобразити в обліку операцію, користуючись наведеними в консультації прикладами.

Правила обліку бартерних операцій

Завважимо відразу, що окремого міжнародного стандарту, який містив би вимоги до обліку бартерних операцій, – немає. Тому необхідно керуватися чинними стандартами і в них шукати відповіді на виниклі запитання.

Так, при обміні ОЗ треба керуватися МСБО 16 «Основні засоби». Зокрема, у § 24 цього стандарту сказано, що можливе придбання одного або більше об'єктів основних засобів в обмін на немонетарний актив або активи (наприклад, на ОЗ, нематеріальні активи тощо), або в обмін на поєднання монетарних і немонетарних активів. При цьому собівартість об'єкта ОЗ, що придбавається, оцінюється за справедливою вартістю, крім випадків, коли:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали