Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Коригуємо вартісний критерій, або чи можна вносити зміни до облікової політики

Юлія Гужел

16.09.2015 1560 0 1

Із цієї статті ви дізнаєтеся: чи можна в бухгалтерському обліку встановити вартісний критерій, що розмежовує об'єкти основних засобів (далі – ОЗ) і малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА), на рівні зазначеного в пп. 14.1.138 Податкового кодексу (далі – ПК).

Що можна зробити на практиці: унести зміни до наказу про облікову політику і встановити вартісний критерій для МНМА на рівні 6 000 грн.

Підприємство може вирівняти вартісну межу для ОЗ та МНМА в бухгалтерському і податковому обліку шляхом унесення змін до документа про облікову політику. Що це буде: зміна облікової політики чи облікової оцінки? Чи можна вносити такі зміни в середині року (зокрема, з 1 вересня)?

Нова вартість для МНМА: зміна облікової політики чи облікової оцінки?

Від того, чим є зміна вартісного критерію для МНМА (зміною облікової політики чи облікової оцінки), залежать і фінансовий результат (наприклад, застосовувати нові оцінки ретроспективно чи перспективно), і дата застосування таких змін. Тому почнемо з визначень. У міжнародних стандартах не має активу під назвою МНМА, тому вартісний критерій буде розмежовувати ОЗ та запаси.

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності (ст. 1 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV, далі – Закон № 996).

Одним з основних принципів при складанні та застосуванні облікової політики є послідовність, тобто постійне, з року в рік, застосування вибраної облікової політики. Зміни в обліковій політиці можливі тільки якщо зміна вимагається МСФЗ або приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб'єкта господарювання і повинні бути обґрунтовані й обов'язково розкриті в примітках до фінзвітності (ст. 4 Закону № 996, §14 МСБО 8).

Не вважається змінами в облікових політиках у МСБО:

  • застосування облікової політики до операцій, що відрізняються за сутністю від тих, що відбувалися раніше;
  • застосування нової облікової політики до операцій, які не відбувалися раніше або були несуттєвими.

Зміна в обліковій оцінці - це коригування балансової вартості активу або зобов'язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов'язань та пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов'язань. Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є виправленням помилок (§5 МСБО 8).

Відповідно до §34 МСБО 8 облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких вона базувалася, або підприємство отримало додаткову інформацію.

Як бачимо, якщо підприємство вирішить змінити вартісний критерій для визнання необоротних активів МНМА, то це вважатиметься зміною облікової оцінки (див. лист Мінфіну від 14.05.12 р. № 31-08410-07-25/12004).

У чому різниця для обліку?

Міжнародними стандартами передбачені істотні відмінності при відображенні в обліку наслідків зміни облікової політики й облікової оцінки. Назвемо найголовніші з них.

1. При зміні облікової політики операції відображаються в обліку ретроспективно, а при зміні облікової оцінки – перспективно.

Що це означає?

При ретроспективному (від лат. retrospicere — дивитися назад) відображенні в обліку підприємство, складаючи фінзвітність, повинне застосовувати нові методи і до операцій, здійснених у минулих періодах.

Тобто показники всіх статей звітності, яких торкнулися ці зміни, повинні бути відображені так, як ніби нові правила облікової політики діяли завжди.

Перспективне (від лат. perspicere – бачити наскрізь) відображення в обліку означає, що такі зміни не впливають на відображення операцій минулих періодів, а застосовуються тільки з дати внесення змін. Таким чином, при зміні вартісного критерію для МНМА їх нова вартісна оцінка застосовуватиметься тільки з дати внесення зміни (наприклад, з 1 вересня).

2. Зміни в обліковій політиці застосовуються, як правило, з початку наступного звітного року, а зміни в обліковій оцінці діють із будь-якої дати.

Такий висновок випливає з п. 3.2 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 635. І хоча ця норма міститься тільки в методрекомендаціях (а вони не є обов'язковими для виконання), застосування нової облікової політики з початку наступного року зручне для бухгалтерів: ретроспективно відображати операції все ж таки доречніше за повні звітні періоди, що дорівнюють календарному року.

Тому, установивши в наказі про облікову політику новий вартісний критерій для МНМА, ви можете сміливо застосовувати його в бухгалтерському обліку, починаючи з дати внесення змін або з дати, яку зазначите самі. Вплив зміни облікової оцінки визнають перспективно, включаючи його у прибуток або збиток у періоді, коли відбулася зміна, та у майбутніх періодах, якщо зміна впливає на них разом (§35 МСБО 8).

Завважимо, що МСБО 16 також не встановлює вартісного порога для визнання активів об'єктами ОЗ. На практиці підприємства, які ведуть облік згідно з МСФЗ, вартість активів, що відповідають за строками експлуатації об'єктам ОЗ, але мають незначну вартість, відразу списують на витрати як запаси. При цьому МСФЗ не забороняє встановлювати для таких об'єктів і рівень істотності.

Тому підприємства, що застосовують МСФЗ, також можуть установити в документі про облікову політику вартісний критерій для об'єктів ОЗ або МНМА, виходячи з власних думок і рівня істотності, визначеного для їх підприємства.

Вибір – за вами!

Як було вказано вище, установити новий вартісний критерій для МНМА в бухгалтерському обліку – це право, а не обов'язок підприємства.

Крім того, ми вже знаємо, що при розрахунку податку на прибуток у разі застосування різних вартісних критеріїв для МНМА та ОЗ у бухгалтерському і податковому обліку податкові різниці не виникають. Проте, зважаючи на той факт, що об'єктами ОЗ для цілей податкового обліку визнаються інші матеріальні активи, ніж у бухгалтерському обліку, підприємствам для застосування коригувань згідно з п. 138.1 ПК у бухобліку доведеться розділяти об'єкти на дві групи:

  • об'єкти, що відповідають критеріям визнання ОЗ у податковому обліку;
  • об'єкти, які не відповідають таким критеріям, але є об'єктами ОЗ у бухобліку.

А це доставляє певні незручності бухгалтерам і вимагає додаткових трудозатрат.

Тому, якщо ви внесете зміни до наказу про облікову політику і зміните вартісний критерій для МНМА в бухгалтерському обліку, у вас відпаде необхідність ділити ОЗ у бухобліку на ОЗ та МНМА, які є такими згідно з ПК.

При прийнятті рішення про збільшення вартісного критерію МНМА в бухобліку також слід врахувати, що при списанні МНМА на фінансові результати як запасів, у вас будуть більш швидкі витрати.


У зв'язку з тим що вартісний критерій для об'єктів ОЗ у податковому обліку підвищився, ви можете підвищити планку і для МНМА (запасів) в бухгалтерському обліку. У даному випадку це вважатиметься зміною облікової оцінки, і застосовуватися новий критерій буде з дати внесення зміни (або з іншої дати, установленої в документі про облікову політику).

Підвищення вартісної межі для МНМА позбавить вас від необхідності ділити активи в бухобліку на ОЗ та МНМА, які є такими за бухгалтерськими правилами.

.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали