Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як оцінити побічну продукцію згідно з МСФЗ

Юлія Гужел

21.08.2015 1670 0 0

Акценти цієї статті:

  • розглянуто два методи визначення вартості побічної продукції;
  • наведено покрокову інструкцію методу, заснованого на пропорційному розподілі витрат на виробництво продукції.

У багатьох виробничих процесах крім основного виду продукції може утворюватися супутня, або побічна, продукція. Часто виділити витрати на виробництво таких видів запасів з витрат на основну продукцію досить складно.

Щоб правильно визначити вартість побічної продукції, звернемося до § 14 МСБО 2 «Запаси». Нормами цього стандарту передбачено два методи визначення її вартості:

1. Шляхом пропорційного розподілу витрат на виробництво виходячи з продажної ціни кожного продукту. Цей метод може застосовуватися:

  • або на етапі виробничого процесу, коли продукти вже можна відокремити один від одного;
  • або в момент завершення виробництва продуктів.

2. За чистою вартістю реалізації побічних продуктів.

Коротко зупинимося на застосуванні кожного з методів.

Метод пропорційного розподілу витрат

При пропорційному розподілі витрат на етапі виробничого процесу у виробничих галузях використовується поняття «Точка розділу». Під такою точкою мається на увазі момент на етапі технологічного процесу, коли вже можна виділити різні види продукції. При цьому окремі виготовлені продукти (часто побічні) у цьому стані вже можуть бути реалізовані. Для застосування цього методу підприємству необхідно виконати ряд кроків.

Крок 1. Визначити точку розділу.

Крок 2. Розрахувати до точки розділу витрати, здійснені на виробництво всієї продукції.

Крок 3. Визначити обсяг виходу кожного виду готової продукції (у т. ч. і побічної) відповідно до встановлених норм.

Крок 4. Установити продажні ціни в розрізі кожної одиниці продукції та за її видами в цілому.

Крок 5. Обчислити планову виручку від реалізації продукції.

Крок 6. Розрахувати коефіцієнт розподілу витрат шляхом ділення планової виручки на загальну суму витрат.

Крок 7. Визначити вартість побічної продукції шляхом множення обсягу її виходу на коефіцієнт розподілу.

При використанні цього методу розрахунку вартості побічної продукції в момент завершення виробничого процесу робляться ті самі кроки. При цьому точкою розділу є власне момент завершення виробництва продукції.

Метод розрахунку чистої вартості реалізації

Цей метод зазвичай застосовується у випадках, коли продажна ціна побічних продуктів дуже незначна порівняно із ціною основного виду продукції.

Чиста вартість реалізації – це заздалегідь визначена ціна продажу при звичайній діяльності за мінусом заздалегідь оцінених витрат на завершення операції з виробництва запасів і заздалегідь оцінених витрат на їх реалізацію (§ 6 МСБО 2). Попередні оцінки таких витрат базуються на найбільш достовірних подіях, які існували на момент проведення попередніх оцінок вартості запасів. При цьому також беруться до уваги коливання цін або собівартості, події після останньої оцінки (§ 30 МСБО 2).

При використанні цього методу підприємство визначає чисту вартість реалізації побічного продукту, на яку надалі зменшується собівартість основної продукції. Зазвичай при цьому методі балансова вартість основного виду продукції трохи відрізняється від його собівартості.

Висновки

Таким чином, підприємство, у якого в ході виробничого процесу утворюється побічний продукт з незначною ціною реалізації, може використовувати для визначення його вартості метод, заснований на чистій вартості реалізації такого продукту, як найменш трудомісткий.

Підприємствам, у яких при виробництві продукції утворюється декілька видів продукції (у т. ч. побічна) різної вартості, зручніше застосовувати метод, заснований на пропорційному розподілі витрат.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали