• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

За землю можна не платити... один місяць

Карантин

14.04.2020 2181 0 1

Спочатку звільнили, а потім передумали

Завдяки Закону від 17.03.20 р. № 533-IX (далі - Закон № 533) у підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу (далі - ПК) з'явився, зокрема, п. 524, який звільняв платників податків від плати за землю за березень і квітень 2020 року. Щоб скористатися цією пільгою, потрібно було уточнити раніше подані податкові декларації. Але потім депутати похопилися, що своїми діями вони позбавили місцеві органи влади грошей, у яких ті зараз мають таку потребу!

Давайте розглянемо докладніше, що ж сталося.

Колишньою редакцією п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК було встановлено: з 1 березня по 30 квітня 2020 року не нараховується і не сплачується плата за землю (земельний податок і орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності). Від плати за землю звільняються як фізичні, так і юридичні особи.

Але Законом від 30.03.20 р. № 540-IX (далі - Закон № 540) цей пункт викладений у новій редакції (діє з 2 квітня) – тепер плату за землю можна не нараховувати і не сплачувати лише за березень 2020 року.

Важливий нюанс! І в колишній, і в новій редакції п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК установлено, що не платити можна тільки за земельні ділянки, які використовуються фізичними та юридичними особами в господарській діяльності.

І що далі? А далі відповідно до нової редакції п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК:

 • платники плати за землю (крім фізосіб), які подали податкову декларацію на початку 2020 року, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, у якій відобразити зміни в сумі податкового зобов'язання за березень 2020 року. Тобто податкове зобов'язання за цей місяць (ще раз підкреслимо – за земельні ділянки, які використовуються в господарській діяльності) має дорівнювати нулю;
 • платники плати за землю (крім фізосіб), які відповідно до колишньої редакції норми вже подали уточнюючу декларацію в березні або квітні 2020 року (де зменшили податкові зобов'язання за березень і квітень 2020 року), тепер повинні подати нову уточнюючу декларацію. У новій уточнюючій декларації їм слід повернути «на місце» колишнє податкове зобов'язання за квітень 2020 року;
 • фізособам – платникам плати за землю нічого робити не потрібно, за них перерахунок плати за землю має здійснити контролюючий орган.

Але тут виникає запитання:

Про яких фізосіб ідеться в п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК?

Адже звичайна фізособа свої земельні ділянки точно не використовує в господарській діяльності. А значить, це фізособи-підприємці?

Із цього приводу пригадаємо ствердження податківців: якщо право власності на земельні ділянки, право постійного користування та/або право оренди земельної ділянки оформлене на фізособу-підприємця, така фізособа має подавати контролюючому органу декларацію з плати за землю (ЗІР, категорія 111.05). І хоча Цивільний кодекс не визначає такого суб'єкта права власності, як фізособа-підприємець, а Мін’юст (див. роз’яснення від 14.01.11 р.) стверджує, що правовий статус фізособи-підприємця не впливає на правовий режим майна, яке перебуває у його власності, податківці все одно гнуть свою лінію. Платники зазвичай з ними не сперечаються. У будь-якому разі право оренди земельної ділянки державної та комунальної власності найчастіше оформляється на фізособу-підприємця.

Ось і з листа ДПС від 20.03.20 р. № 7 можна зробити висновок: щоб скористатися пільгою, усі платники, які подавали до контролюючого органу декларацію з плати за землю на 2020 рік (і юрособи, і фізособи-підприємці), повинні тепер подати уточнюючу декларацію за чинною формою. Нагадаємо, що ця форма затверджена наказом Мінфіну від 16.06.15 р. № 560 (у редакції наказу Мінфіну від 23.01.17 р. № 9).

А якщо підприємець не подавав декларацію з плати за землю на 2020 рік? Що йому робити? Адже уточнюючу декларацію він подати не зможе.

Згідно з п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК плату за землю фізособі-підприємцеві все одно зобов'язані перерахувати. Але для цього він повинен повідомити податкову, що земельна ділянка використовується ним у господарській діяльності. І потім перевірити податкове повідомлення-рішення, яке надішлють йому контролери: чи всі зміни там ураховані?

Як заповнити уточнюючу декларацію з плати за землю?

Пільга з плати за землю з'явилася зовсім нещодавно. Але податківці вже відреагували, додавши цю пільгу до Довідника пільг № 97/2 станом на 01.04.20 р. Тому в графі 14 «Код пільги» розд. I «Розрахунок суми земельного податку» потрібно зазначити «18010593». Щодо орендної плати ніякої пільги взагалі не передбачено. Тому її суму потрібно просто врахувати при розрахунку податкових зобов'язань.

В іншому заповнення уточнюючої земельної декларації можна собі уявити таким чином (припустимо, уточнення податкових зобов'язань платник податків робить цього року вперше):

 • у полі «Порядковій номер за рік за видом дек-ларації» – ставимо крізний номер, тобто номер за наростаючою, що дорівнює числу поданих за цим платежом декларацій. Нагадаємо, що декларації з позначкою «Земельний податок» нумеруються окремо від декларацій з позначкою «орендна плата». Також нумерація ведеться окремо за типом декларацій. Якщо платник податків уперше у звітному році подає уточнюючу декларацію, вона матиме порядковий номер 1;
 • зазначаємо тип декларації (у полі 03 «Уточнююча» ставимо позначку «Х»);
 • у полі «З урахуванням уточнень з» зазначаємо дату 01.03 (дата початку дії пільги);
 • з урахуванням пільги за березень нараховуємо зменшену суму річних податкових зобов'язань з плати за земельні ділянки, які використовуються в господарській діяльності. Для цього слід заповнити розд. I «Розрахунок суми земельного податку» або розд. ІІ «Розрахунок суми орендної плати» декларації. Суму пільги із земельного податку зазначаємо у графі 16;
 • у рядку 3 розд. III декларації – відображаємо новий розмір плати за землю. Дані графи 3 цього рядка повинні відповідати підсумковим даним, зазначеним у графі 17 рядка 2 розд. I або у графі 12 рядка 2 розд. ІІ. При цьому у графі 3 рядка 3 зазначаємо загальну суму нарахованої з урахуванням пільги плати за землю за всіма земельними ділянками за рік, а у графах 4–15 цього рядка – за місяцями звітного року. При цьому у графах за січень – лютий і квітень – грудень відображаються раніше нараховані суми (якщо не було помилок), а у графі за березень (гр. 6) ставимо нуль (якщо всі земельні ділянки – «господарські»);
 • у рядку 4 розд. III декларації – потрібно записати раніше задекларовані суми плати за землю для порівняння їх з новонарахованими (ряд. 3);
 • у рядок 6 розд. III декларації – заносимо дані про нараховані до зменшення податкові зобов'язання (додатне значення різниці показників рядків 4 та 3 зазначається в гр. 6).

Якщо платник податків, керуючись Законом № 533, уже подавав уточнюючу декларацію, тоді йому потрібно подати наступну уточнюючу декларацію. І в ній уточнити податкові зобов'язання, відображені в раніше поданій уточненці (збільшити плату за землю за квітень 2020 року). Тоді робимо так:

 • з огляду на скасування пільги за квітень нараховуємо збільшену суму річних податкових зобов'язань з плати за землю за земельні ділянки, які використовуються в господарській діяльності. Для цього слід заповнити розд. I «Розрахунок суми земельного податку» або розд. ІІ «Розрахунок суми орендної плати» декларації;
 • у рядку 3 розд. III декларації – відображаємо новий розмір плати за землю. Дані графи 3 цього рядка повинні відповідати підсумковим даним, зазначеним у графі 17 рядка 2 розд. I або у графі 12 рядка 2 розд. ІІ. При цьому у графі 3 рядка 3 наводимо загальну суму нарахованої плати за землю за всіма земельними ділянками за рік, а в графах 4–15 цього рядка – за місяцями. При цьому до графи за квітень (гр. 7) повертаємо нараховану на початку року суму;
 • у рядку 4 розд. III декларації – відображаємо зазначені в раніше поданій уточнюючій декларації суми плати за землю для порівняння їх із новонарахованими (ряд. 3);
 • у рядок 5 розд. III декларації – заносимо дані про нараховані до збільшення податкові зобов'язання (додатне значення різниці показників рядків 3 та 4 зазначається у гр. 7).

Важливий нюанс! У п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК чітко встановлено: у разі подання уточнюючих декларацій для збільшення податкових зобов’язань за квітень 2020 року до платника податків не застосовуються штрафні санкції ні за ст. 50 ПК – за самостійне виправлення помилок, ні за п. 120.2 ПК – за те, що він не виконав умови самостійного внесення змін до податкової звітності.

У який строк потрібно подати уточнюючу декларацію з плати за землю?

Тут слід розуміти, коли суми розрахованої платником плати за землю переносяться до інтегрованої картки платника (ІКП). Це відбувається не на початку року (у повному обсязі), а щомісяця після закінчення строків сплати податкових зобов'язань за відповідний місяць. Оскільки граничний термін сплати настає на 30-й календарний день після закінчення звітного місяця, уточнюючу декларацію потрібно подати не пізніше 30.04.20 р. (це четвер).

На цей самий термін указує і нова редакція п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК.

А коли потрібно сплатити податкові зобов'язання за квітень 2020 року?

Згідно з новою редакцією п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК платники плати за землю, які визначають податкові зобов'язання на підставі податкових декларацій, сплачують їх суму за квітень 2020 у повному обсязі за місцезнаходженням земельних ділянок у строк до 30.06.20 р. (тобто не пізніше 26.06.20 р., оскільки 28.06.20 р. – святковий день, який випадає на вихідний, а вихідний переноситься на 29.06.20 р.).

Цікаво, що з буквального прочитання тексту цього пункту випливає, що це стосується всіх платників (і тих, хто уточнював податкові зобов'язання за березень – квітень, і тих, хто цього не робив), а також усіх земельних ділянок (і тих, які використовуються в господарській діяльності, і тих, які в господарській діяльності не використовуються). Та й Закон № 540 набув чинності не з 1 квітня, а значить, є часовий лаг (з урахуванням того, що норми законодавства, які погіршують становище платників податків, зворотної сили не мають).

Звичайно, вам вирішувати, чи варто на цьому загострювати увагу.

Важливий нюанс! У п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК чітко визначено: за порушення строків сплати податкових зобов’язань за квітень 2020 року пеня і штрафні санкції не нараховуються.

Що це дає платникам податків?

Звичайно, звільнити від сплати земельного податку або орендної плати за один місяць – мало. Але і цією поблажкою потрібно скористатися з розумом. Адже якщо платник земельного податку (орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) подасть уточнюючу земельну декларацію і «з неуважності» сплатить податкові зобов'язання за березень, то сплачена сума вважатиметься переплатою. Але якщо хтось з платників таку декларацію не подасть і при цьому не сплатить раніше задекларовані податкові платежі, то ці несплачені суми вважатимуться недоїмкою.

Проте слід пам'ятати: якщо ви порушили податкове законодавство протягом трьох місяців – з 1 березня по 31 травня 2020 року, то застосовувати до вас штрафні санкції податкова взагалі не має права (новий п. 521 підрозд. 10 розд. XX ПК). І хоча за деякими податками встановлено винятки, плата за землю до таких винятків не належить. Отже, поки що можна зупинитися і поміркувати, що робити в період карантину. Адже від депутатів цілком можна чекати нових цінних вказівок.


Гаряча лінія «Антивірус»: як працювати на карантині

«Карантинні» нововведення з урахуванням роз'яснень

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали