Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Зменшуємо плату за землю та податок на нерухомість

Карантин

14.04.2020 6681 0 8


Законом від 17.03.20 р. № 533-IX (з урахуванням змін, унесених Законом від 30.03.20 р. № 540-IX) підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу (далі – ПК) доповнено пунктами 524 та 525, згідно з якими:

 • не нараховується та не сплачується за період з 1-го до 31 березня 2020 року плата за землю (сюди входить як земельний податок, так і орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб та використовуються ними в господарській діяльності;
 • не є об’єктом обкладення податком на нерухомість у період з 1-го до 31 березня 2020 року об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Тобто платників плати за землю та податку на нерухомість (лише за об’єкти нежитлової нерухомості) звільнили від обов’язку сплати цих платежів за березень.

Роз’яснення щодо звільнення від сплати надано в Інформаційному листі ДПСУ від 20.03.20 р. № 7 (далі – Лист № 7). У ньому, зокрема, зазначено, що скористатися правом не сплачувати ці платежі можуть лише платники, які подадуть уточнюючі декларації (далі – УД) до вже поданих звітних декларацій і зменшать собі нарахування за березень.

Водночас спочатку Законом № 533 передбачалося звільнення платників від зазначених платежів як за березень, так і за квітень, але згодом Законом від 30.03.20 р. № 540-IX (далі - Закон № 540) було визначено, що не платити можна лише за березень, а за квітень звільнення немає. Однак до набуття чинності Закону № 540 багато платників вже подали уточнюючі декларації і зменшили нарахування як за березень, так і за квітень. Як діяти таким платникам зараз, розповімо в кінці статті.

Зверніть увагу: Законом № 540 строк сплати плати за землю та податку на нерухомість за квітень відстрочено на місяць – до 30 червня (за загальними правилами їх слід було сплатити не пізніше 30 травня).

Щоправда, тут законодавці дещо намудрували. Адже якщо плата за землю сплачується щомісячно, то податок на нерухомість – щокварталу. Тож, оскільки квітень відноситься до ІІ кварталу, який закінчується 30 червня, податок слід сплатити не пізніше 29 липня (пп. «б» пп. 266.10.1 ПК). Тому гадаємо, що незабаром законодавці помітять свою помилку та виправлять її шляхом унесення чергових змін до ПК.

Які саме об’єкти звільнено від оподаткування за березень?

Що стосується плати за землю, то зменшити платежі за березень можна лише за земельними ділянками, які використовуються в господарській діяльності.

Зверніть увагу: фізособи-підприємці (ФОП) в частині нарахування та сплати плати за землю прирівняні у правовому статусі до юросіб – суб’єктів підприємницької діяльності (далі – СПД). Тому, якщо ФОП мають правовстановлюючі документи на земельну ділянку, вони також самостійно обчислюють розмір плати за землю шляхом подання податкової декларації.

Тож ФОП також мають право подати УД, відобразивши в ній зміну податкового зобов’язання із плати за землю за березень 2020 року.

Щодо податку на нерухомість таких обмежень (щодо використання в господарській діяльності) немає, тому можна зменшити платежі і за нерухомістю, що не використовується. Але повторюємо: це стосується лише нежитлової нерухомості, а за житлову нерухомість за березень слід сплачувати податок на загальних підставах.

Чи поширюється норма про звільнення від сплати земельного податку на фізичних осіб – громадян, які не є СПД?

У п. 524 підрозд. 10 розд. XX ПК написано, що фізособам-громадянам перерахунок земельного податку здійснить податковий орган. Проте в Листі № 7 податківці зазначають, що звільнення від плати за землю не поширюється на фізосіб, які не є СПД, адже зміни, унесені Законом № 533 до ПК, передбачають, що звільнення стосується лише ділянок, які використовуються в господарській діяльності.

Тому, скоріш за все, звичайним фізособам доведеться платити земельний податок за березень.

Чи звільняються від сплати податку на нерухомість фізичні особи – громадяни, які не є СПД?

Так, звільняються. Проте, як зазначають податківці в Листі № 7, 2020 року контролюючі органи нараховують фізособам податок на нерухомість за 2019 податковий (звітний) рік. Тому вимоги щодо звільнення від оподаткування, передбачені Законом № 533, будуть ураховані під час нарахування контролюючими органами податку фізособам за об’єкти нежитлової нерухомості 2021 року за 2020 податковий (звітний) рік.

Заповнення уточнюючої декларації

Нагадаємо, що податкову декларацію із плати за землю та податку на нерухомість на 2020 рік платниками вже подано (до 20 лютого) і податок розраховано на весь рік наперед. Тому платники цих податків мають право подати УД, відобразивши в ній зміни податкового зобов’язання за березень.

Якщо уточнюючу декларацію не буде подано, то податки за березень доведеться платити на підставі декларації, поданої до 20 лютого цього року.

В УД з плати за землю платники податків мають право зменшити суму податкових зобов’язань за березень. А в УД з податку на нерухомість – за І квартал 2020 року на суму, пропорційну одному місяцю кварталу (березень).

Наприклад, якщо в податковій декларації з податку на нерухомість за 2020 рік суму податкових зобов’язань визначено в розмірі 720 тис. грн (відповідно, 180 тис. грн за кожний квартал), платник податку, який бажає зменшити податкові зобов’язання за березень, має право подати УД з податку на нерухомість, в якій за І квартал цього року зменшить нараховані податкові зобов’язання на 60 тис. грн (180 тис грн : 3).

В який строк слід подати уточнюючу декларацію?

Таку декларацію слід подати до настання строку сплати податків за відповідний місяць/квартал. Адже, як було зазначено, якщо не подати УД, то платнику доведеться сплатити податки за ці місяці.

Останній день здійснення плати за землю за березень припадає на 30 квітня, а податку на нерухомість за I квартал – на 29 квітня, тому й УД слід подати до цих дат.

Розглянемо, як заповнити УД на зменшення суми плати за землю та податку на нерухомість.

Заповнення уточнюючої декларації із плати за землю

Плата за землю включає як податок на землю, так і орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності. Тому зменшити собі нарахування за березень можна за обома видами платежів.

Нагадаємо, що форма декларації для цих платежів одна, але за кожним із платежів подається окрема декларація, причому за кожним кодом КОАТУУ, де розташовані земельні ділянки. Отже, якщо ви є платником і земельного податку, і орендної плати, то ви подавали окремі декларації з кожного з цих платежів. Тому й УД потрібно подати окремо до кожної з поданих до 20 лютого декларацій.

УД подається за тією самою формою, що й звітна декларація, форма якої затверджено наказом Мінфіну від 16.06.15 р. № 560 (далі – Наказ № 560).

Платники земельного податку та орендної плати можуть подавати податкову декларацію із плати за землю раз на рік або щомісяця – протягом 20 календарних днів (далі – к. д.) після закінчення звітного місяця (п. 286.3 ПК).

Якщо платник подає декларацію щомісяця, то за березень він може подати декларацію з нульовими показниками, тобто подавати УД йому не потрібно. УД можуть подати лише платники, які звітують раз на рік.

Розглянемо, як заповнити УД.

Заголовна частина

У рядку 1 заголовної частини слід зазначити:

 • у полі «Порядковий номер за рік за видом декларації» – номер, який дорівнює послідовно наростаючому числу поданих відповідних декларацій. Нагадаємо, що декларації з позначкою «земельний податок» нумеруються окремо від декларацій із позначкою «орендна плата». Крім того, нумерація проводиться окремо за типом декларацій («Звітна», «Звітна нова», «Уточнююча»). Якщо платник уперше у звітному році подає УД із земельного податку, вона матиме порядковий номер «1». Наступні УД з цього податку матимуть номери «2», «3» і т. д.;
 • у полі «Тип декларації» – позначку «Х» у полі 03 «Уточнююча»;
 • у полі «за 20__ рік» – «2020»;
 • поле «за __ місяць» не заповнюється (його заповнюють лише платники, що подають декларацію щомісячно);
 • поле «починаючи з» не заповнюється (воно заповнюється лише в разі подання УД у зв’язку з придбанням протягом року нових земельних ділянок або укладення нових договорів);
 • у полі «з урахуванням уточнень з» слід проставити дату «01.03», адже уточнення здійснюється з 1 березня.

Усі інші рядки заголовної частини УД заповнюються так само, як і в річній декларації.

Таблична частина

Тут у декларації із земельного податку заповнюється розд. І «Розрахунок земельного податку» та розд. III «Розрахунок податкового зобов’язання», а в декларації з орендної плати – розд. II «Розрахунок орендної плати» та розд. III «Розрахунок податкового зобов’язання».

У розд. I переносяться дані про земельні ділянки, які перебувають у власності платника, із звітної декларації.

Зверніть увагу на особливості заповнення граф 13–17 цього розділу.

До Довідника пільг, який доведено листом № 97/2 станом на 01.04.20 р. включено пільгу із податку на землю за березень – код пільги 18010593.

Зважаючи на це, зазначимо, що:

 • у графі 13 слід навести загальну суму податку за рік за формулою, наведеною в цій графі (тобто з урахуванням суми податку за березень);
 • графі 14 – код пільги 18010593;
 • графі 15 – розмір пільги, тобто зазначається площа земельної ділянки, яка звільняється від оподаткування (по суті, вся площа);
 • графі 16 – сума пільги, тобто сума податку за березень;
 • графі 17 слід зазначити вже річну суму за вирахуванням податку за березень, тобто графа 13 мінус графа 16.

Рядок 2 «Усього» розділу І має дорівнювати графі 3 рядка 3 розд. III.

Що стосується розд. II «Розрахунок орендної плати», то в ньому наводяться дані зі звітної декларації. У графі 12 цього розділу вказується річна сума орендної плати без суми такої плати за березень. Ця графа розраховується «вручну» (без застосування наведеної в ній формули).

Графа 12 рядка 2 «Усього» має дорівнювати графі 3 рядка 3 розд. III.

У розд. III наводиться розрахунок суми земельного податку (орендної плати), яка підлягає сплаті за звітний період з урахуванням уточнень, а саме:

 • у графі 3 рядка 3 зазначається річна сума нарахованого податку (орендної плати) з урахуванням уточнень, тобто за мінусом суми за березень. Сума з цієї графи переноситься до графи 17 розд. I (гр. 12 розд. II);
 • графи 4–5, 8–15 рядка 3, в яких відображається сума податку (орендної плати) за місяцями, заповнюються так само, як і у звітній декларації. Графа 6, де наводиться сума податку (орендної плати), за березень не заповнюються;
 • у рядку 4 наводяться дані зі звітної декларації (ряд. 3 декларації, що уточнюється);
 • рядок 5 не заповнюється (його заповнюють лише в разі збільшення суми податкового зобов’язання за періоди, за якими не настав строк сплати, тобто позитивне значення (ряд. 3 – ряд. 4));
 • у рядку 6 заповнюється лише графа 6, оскільки саме в ній буде зменшено суми податку (орендної плати) (позитивне значення (ряд. 4 – ряд. 3));
 • рядки 7 та 8 у нашому випадку не заповнюються – в них наводяться суми штрафу та пені
 • в разі виправлення помилки, що призвела до заниження податкового зобов’язання.

Нижче на умовному прикладі розглянемо порядок заповнення УД із плати на землю.

Приклад 1

ТОВ «Верес» має у власності земельну ділянку площею 6 га, нормативна грошова оцінка (далі – НГО) 1 га – 28 000 грн, ставка податку – 6,675 % НГО. Розмір земельного податку на 2020 рік, визначений у декларації, поданій до 20 лютого, становить 11 200 грн. (6 га х 28 000 грн х 6,675 %). Отже, місячна сума податку — 933,33 грн (11 200 грн : 12 міс.). Саме на цю суму слід зменшити річну суму земельного податку.

Заповнимо УД на підставі цих даних (див. фрагмент 1)

Фрагмент 1

1 из 1
1 из 1
1 из 1

Приклад 2

За договором оренди ТОВ «Гермес» має в користуванні земельну ділянку державної власності площею 5 га. НГО 1 га – 30 000 грн, розмір орендної плати – 12 % НГО. Орендна плата за таку ділянку на 2020 рік, визначена в декларації, поданій до 20 лютого, становить 18 000 грн. Отже, місячна сума орендної плати – 1 500 грн (18 000 грн : 12 міс.), а річна сума орендної плати за УД – 16 500 грн (18 000 – 1 500).

Заповнимо УД на підставі цих даних (див. фрагмент 2) .

Фрагмент 2

1 из 1

Заповнення УД із податку на нерухомість

Податок на нерухомість, як і плату за землю, декларують на початку року (до 20 лютого) і розраховують до кінця року. Річну суму розбивають на чотири рівні частини (квартали) і сплачують щоквартально до 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (пп. «б»пп. 266.10.1 ПК).

УД подається за тією самою формою, що й звітна декларація (затвердженою наказом Мінфіну від 10.04.15 р. № 408).

Невіддільною частиною декларації є додатки до неї:

 • у додатку 1 розраховуються податкові зобов’язання за об’єктами житлової нерухомості;
 • додатку 2 – за об’єктами нежитлової нерухомості.

Оскільки Законом № 533 передбачено звільнення від сплати податку лише за об’єкти нежитлової нерухомості, разом з УД слід подати лише додаток 2.

У додатку 2 слід заповнити і розд. I «Розрахунок податкового зобов’язання», і розд. II «Уточнення податкового зобов’язання».

Розділ І заповнюється в загальному порядку (так само, як і під час подання звітної декларації). Але річну суму податку (гр. 19) слід зменшити на суму податку за березень. А саме сума податку за I квартал буде зменшена на частину, що припадає на березень (як розрахувати таку суму, див. у прикладі 3).

У розд. II заповнюються лише рядки 4 (тут відображається сума податку за даними раніше поданого додатка) і 6 (у ньому наводиться сума податку, на яку зменшується нарахована раніше сума).

Розглянемо, як заповнити УД.

Заголовна частина заповнюється за аналогією з декларацією із плати за землю. Тобто:

 • у рядку 1 ставимо позначку біля поля «уточнююча»;
 • рядок «починаючи з» не заповнюється;
 • у рядку 2 у полі 1.2 «що уточнюється» зазначається «2020», адже дані саме за цей рік ми уточнюємо;
 • інші показники цієї частини заповнюються так само, як і в звітній декларації.

У табличній частині заповнюються лише рядки 6.1 (тут зазначається уточнена річна сума податку, тобто за мінусом податку за березень) та 6.3 (у ньому наводиться сума податку, на яку слід зменшити задекларовану раніше річну суму).

Покажемо на прикладі, як заповнити додаток 2 та УД.

Приклад 3

ТОВ «Верес» має у власності нежитлову будівлю (магазин). Нарахована на початку року сума податку становить 15 000 грн (податок за І квартал – 3 750 грн). Сума податку за один місяць – 1 250 грн (15 000 грн : 12 міс.). Отже, суму податку за І квартал слід зменшити на 1 250 грн. Річна уточнена сума податку становить 13 750 грн (15 000 грн – 1 250 грн).

На підставі цих даних заповнимо додаток 2 та УД (див. фрагмент 3).

Фрагмент 3

1 из 1
1 из 1
1 из 1
1 из 1

Податки за березень та квітень вже зменшено: як бути?

Дійсно, багато платників до набуття чинності Закону № 540 (до 2 квітня) вже скористалися своїм правом зменшити суму плати за землю та податку на нерухомість. Тобто вони подали УД і зменшили собі нарахування як за березень, так і за квітень. Тож таким платникам, на жаль, доведеться подати УД ще раз і відновити нарахування податків за квітень (для плати за землю) та за ІІ квартал у частині відновлення суми податку за квітень (для податку на нерухомість).

Про це йдеться і в новій редакції п. 524 і 525 підрозд. 10 розд. XX ПК. А саме: якщо платник уже подав УД і зменшив собі нарахування податків як за березень, так і за квітень, то він зобов’язаний подати УД ще раз з урахуванням змін, унесених Законом № 540.

До того ж, таку УД, як зазначено в новій редакції п. 524 і 525 підрозд. 10 розд. XX ПК, слід подати не пізніше 30 квітня поточного року.

У такому разі до платника не будуть застосовані штрафні санкції за самостійне виправлення помилок згідно зі ст. 50 ПК (3 % або 5 % суми недоплати), а також за невиконання умов щодо самостійного внесення змін до податкової звітності згідно з п. 120.2 ПК (5 % суми недоплати).

Заповнення УД для відновлення нарахування за квітень

Принцип заповнення УД такий самий, як і для зменшення податків. Тільки тепер зобов’язання за квітень потрібно, навпаки, збільшити.

Наведемо приклад заповнення УД для відновлення нарахування за квітень для орендної плати
за землі державної та комунальної власності. УД із земельного податку та податку на нерухомість заповнюється аналогічно.

Приклад 4

За договором оренди із сільрадою ТОВ «Гермес» має в користуванні земельну ділянку державної власності площею 5 га. НГО 1 га землі – 30 000 грн, розмір орендної плати – 12 % НГО. Орендна плата за ділянку на 2020 рік, визначена в декларації, поданій до 20 лютого, становить 18 000 грн. Місячна сума орендної плати – 1 500 грн (18 000 грн : 12 міс.). 27 березня підприємство подало УД і зменшило нарахування за березень та квітень на 3 000 грн (по 1 500 грн за кожен місяць). Фрагмент заповнення такої декларації наведено у прикладі 2.

Після внесення змін Законом № 540 (у частині сплати платежу за квітень) підприємство має знову подати УД і відновити нарахування за квітень. Тобто річна сума орендної плати в такій декларації має дорівнювати 16 500 грн (18 000 грн – 1 500 грн за березень).

До того ж, УД слід заповнювати з урахуванням попереднього уточнення. Тобто в графі 3 рядка 4 розд. III «Розрахунок податкового зобов’язання» треба наводити дані попередньої УД, а не звітної декларації, поданої до 20 лютого. Заповнимо УД на підставі цих даних (див. фрагмент 4).

Зверніть увагу: у заголовній частині УД у полі «з урахуванням уточнень з» слід зазначити «01.04», оскільки ми уточнюємо період з 1 квітня.

Фрагмент 4

1 из 1

Висновки

 1. Законом № 533 з урахуванням змін, унесених Законом № 540, передбачено, що за період з 1 березня до 31 березня не нараховується і не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб та використовуються ними в господарській діяльності, а також не є об’єктом обкладення податком на нерухомість об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
 2. Право не сплачувати такі платежі мають лише платники, які подадуть УД, відобразивши в них зменшення податкового зобов’язання за березень. Принцип заповнення УД полягає в тому, щоб зменшити суму податкових зобов’язань за березень (для плати за землю) та за І квартал 2020 року на суму, пропорційну одному місяцю кварталу (для податку на нерухомість).
 3. Якщо платник до 2 квітня (набуття чинності Закону № 540) вже скористався правом на зменшення суми податків і зменшив нарахування як за березень, так і за квітень, то йому слід до 30 квітня подати УД і відновити нарахування за квітень.
Фрагмент 1.pdf
Відкрити
Фрагмент 2.pdf
Відкрити
Фрагмент 3.pdf
Відкрити
Фрагмент 4.pdf
Відкрити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали