Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Органiзацiя роботи ЗЗСО пiд час карантину

Карантин

03.04.2020 2017 0 2

МОН направило на адресу керівників структурних підрозділів освіти та науки, а також керівників загальноосвітніх закладів рекомендації (лист МОН від 23.03.20 р. № 1/9-173) стосовно організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) під час карантину. Розглянемо їх детально.


Режим роботи ЗЗСО

Згідно з ч. 4 ст. 38 Закону від 16.01.20 р. № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон № 463) організація освітнього процесу та діяльності закладу ЗЗСО загалом належить до повноважень його керівника. Відповідно до постанови КМУ від 11.03.20 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» підприємствам, установам, організаціям рекомендовано організувати роботу в режимі реального часу через Інтернет.

На виконання наказу МОН від 16.03.20 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» (далі – Наказ № 406) керівники ЗЗСО повинні видати наказ про організацію роботи очолюваних ними закладів під час карантину, у якому, зокрема:

  • установити режим роботи працівників (як педагогічних, так і непедагогічних) із запровадженням гнучкого графіка роботи;
  • затвердити заходи щодо виконання працівниками методичної, організаційно-педагогічної роботи, наприклад розроблення індивідуальних планів професійного розвитку (підвищення кваліфікації педагогічних працівників, самоосвіти тощо);
  • визначити заходи щодо збереження систем життєзабезпечення (охоронного режиму);
  • визначити особливості провадження освітнього процесу.

З урахуванням надзвичайної ситуації та загальнодержавних протиепідеміологічних заходів у межах реалізації права на автономію адміністрація закладу може запропонувати різні підходи до організації та обліку реалізації освітнього процесу, у тому числі здійсненого з використанням дистанційних технологій, коли вчитель перебуває поза межами закладу освіти.

Згідно із ч. 3 ст. 10 Закону № 463 освітній процес у закладах ЗЗСО завершується не пізніше 1 липня. Проте якщо у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні карантин буде продовжено, тривалість навчального року може бути змінено.

У такому разі освітній процес включатиме аналіз виконання навчальних програм з урахуванням фактично проведених навчальних занять (у т. ч. дистанційно) та результатів навчання учнів, здобутих під час карантину.

У багатьох ЗЗСО весняні канікули заплановано з 23 до 29 березня 2020 року. Тому МОН пропонує не змінювати структуру навчального року, визначену ЗЗСО.

«Фіксація» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину

МОН пропонує обліковувати (рахувати) робочі години вчителя, який забезпечує дистанційне навчання учнів, відповідно до навчального навантаження вчителя та розкладу навчальних занять у ЗЗСО.

Розклад занять та робочий час учителя в дистанційному режимі рекомендовано максимально наблизити до розкладів навчальних занять та поточного режиму роботи.

Заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів, у друкованому вигляді, рекомендовано відтермінувати до нормалізації епідеміологічної ситуації.

Ураховуючи, що забезпечити виставлення оцінок та фіксацію тем у журналі на паперових носіях за безпосередньої присутності учнів у режимі карантину є неможливим, виставлення оцінок та зазначення тем слід здійснювати відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби. Нагадуємо, що в класному журналі із зазначенням певної дати фіксуються лише навчальні заняття, фактично проведені за безпосередньої участі учнів. Водночас, якщо виконання освітніх програм здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання, за рішенням закладу освіти на відповідній сторінці навчального предмета у класному журналі може зазначатися: тематика навчального матеріалу, домашніх завдань, а також форми роботи (дистанційні онлайн-консультації, відеоуроки, скайп-конференції, тестування тощо).

Згідно з Інструкцією з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН від 25.06.18 р. № 676, ЗЗСО можуть створювати документи тимчасового (до 10 років включно) строку зберігання лише в електронній формі за умови наявності відповідного технічного забезпечення з урахуванням вимог законодавства України.

Нюанси оплати праці сумісників

Згідно з рішенням уряду (протокол від 18.03.20 р. № 8) та з метою уникнення проявів грубих порушень конституційного права на працю працівників керівникам ЗЗСО слід утримуватися від звільнення працівників без їхньої згоди у період карантину на території України. Також зроблено наголос на такій забороні (недопущенні) саме в період установлення карантину стосовно працівників ЗЗСО державної форми власності.

Постановою КМУ від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій» і Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій», затвердженим спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43 (далі – Наказ № 43) регламентовано Умови роботи за сумісництвом. Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу.

Оскільки сумісництво передбачає виконання працівником основної роботи (у цьому самому або іншому закладі), збереження середнього заробітку, гарантоване працівникам відповідно до ст. 113 КЗпП за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, має здійснюватися лише за основним місцем роботи працівника.

Водночас з урахуванням п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102, якщо сумісник є вчителем і виконує під час карантину іншу організаційно-педагогічну роботу, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, установленої під час тарифікації.

Особи, які здійснюють педагогічну роботу з погодинною оплатою та в обсязі не більше 240 год. на рік, що не вважається сумісництвом відповідно до Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого Наказом № 43, отримують зарплату за фактично відпрацьований та облікований ЗЗСО робочий час у межах педагогічного навантаження.

Допоміжний обслуговуючий персонал ЗЗСО, який працює за сумісництвом і виконує свої трудові обов’язки (прибирання, опалення), отримує заробітну плату відповідно до умов оплати праці, установлених у трудових договорах.


Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали