Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Застосовуємо правила ІНКОТЕРМС-2010 на практиці

02.06.2016 95038 1 6

Якщо вам треба скласти договір постачання, ви можете включити в нього такі умови, які підійдуть вам і влаштують вашого контрагента. Вибираючи договірні умови, резиденти України мають право використовувати не тільки норми українського законодавства, але також відомі міжнародні порядки, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонене прямо або у винятковій формі Господарським кодексом (далі – ГК) чи законами України (ч. 4 ст. 265 ГК; ст. 6 Закону від 16.04.91 р. № 959-ХII «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

Що таке ІНКОТЕРМС

ИНКОТЕРМС (англ. Incoterms, International commercial terms) – це офіційні правила Міжнародної торгової палати для тлумачення торговельних термінів, які полегшують ведення міжнародної торгівлі. Посилання на Правила ІНКОТЕРМС у договорі купівлі-продажу чітко визначає відповідні обов'язки сторін і зменшує ризик юридичних ускладнень, тому що дозволяє значною мірою усунути невизначеність, пов'язану з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних країнах.

При складанні будь-якого ЗЕД-контракту слід ураховувати вимоги Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Мінекономіки від 06.09.01 р. № 201 (далі – Положення 201). Так, в одному з розділів контракту вказуються: вид транспорту, базисні умови поставки відповідно до Правил ІНКОТЕРМС, а також конкретний строк поставки товарів (п. 1.5 Положення № 201).

Можна використовувати Правила ІНКОТЕРМС будь-якої редакції, узгодженої в контракті, у тому числі й Правила Міжнародної торгової палати щодо використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі в редакції 2010 року, які почали застосовуватися в міжнародній практиці з 1 січня 2011 року (див. також роз'яснення Мінекономіки в листі від 18.07.11 р. № 4201-26/1134).

Правила ІНКОТЕРМС визначають обов'язки сторін щодо перевезення товару від продавця до покупця, виконання митних формальностей при експорті, імпорті, перевірки безпеки товару та розподілу затрат і ризиків між сторонами контракту.

На які умови договору правила ІНКОТЕРМС не поширюються

Правила ІНКОТЕРМС не стосуються умов контракту, що встановлюють:

  • момент передачі права власності на товар;
  • можливість звільнення від виконання договірних зобов'язань у зв'язку з форс-мажорними обставинами;
  • правові наслідки порушень умов поставки товарів (за винятком тих, які стосуються передачі ризиків і затрат від продавця до покупця).

Значення абревіатур із правил ІНКОТЕРМС

Правилами ІНКОТЕРМС-2010 передбачено 11 торговельних термінів (у вигляді абревіатур): EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, DDP.

При виборі підходящого торговельного терміна враховуйте такі особливості:

EXW передбачає мінімальні обов'язки продавця – просто надати товар у розпорядження покупця на площах продавця;

FCA, FAS, FOB передбачають більший обсяг обов'язків продавця – передати товар для перевезення названому покупцем перевізнику або іншій особі. CPT, CFR передбачають передачу товару для перевезення названому продавцем перевізнику або іншій особі. А терміни CIP, CIF додатково означають страхування продавцем на користь покупця ризиків пошкодження або втрати товару під час перевезення;

DAP, DAT, DDP передбачають максимальні обов'язки продавця – доправити товар у місце призначення.

Усі Правила ІНКОТЕРМС – відповідно до основного принципу Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу від 11.04.80 р. – ув’язують передачу ризику пошкодження або втрати товару з поставкою товару, а не з переходом права власності та не з моментом укладання контракту. Перехід ризиків втрати або пошкодження товару стосується випадкових дій. Якщо ж товар пошкоджено (загублено) з вини продавця або покупця (наприклад, при неправильному маркуванні або пакуванні товару), то винна сторона несе відповідальність незалежно від факту переходу ризиків відповідно до обраного торговельного терміна.

Для кращого розуміння та правильного використання торговельних термінів на практиці пояснимо, що означають великі латинські букви.

F – продавець зобов'язаний передати товар призначеному покупцем перевізнику на умовах франко (free), тобто передати всі подальші ризики і витрати покупцю;

C – продавець зобов'язаний нести певні затрати (costs) після місця поставки, у якому розподіляються ризики пошкодження або втрати товару;

D – товар повинен бути доставлений у зазначене в договорі місце призначення (destination).

Для зручності згрупуємо в таблиці терміни залежно від першої букви й розповімо про особливості застосування кожного з них. Формулювання «поставка відбулася» уведено нами для стислості (це пояснення, коли саме вважається, що продавець виконав свої зобов'язання з поставки товару покупцю).

Застосування Правил ІНКОТЕРМС

№ п/п

Торговельний термін і його суть

Дії за рахунок продавця (витрати)

Дії за рахунок покупця (витрати)

Особливості застосування

1

2

3

4

5

Категорія Е (відправлення)

1

EXW (Ex Works)
Франко-завод <...> (назва місця).
Поставка відбулася – у момент, коли продавець надав товар покупцю на площі підприємства-продавця або в іншому вказаному місці (наприклад, на складі).
Продавець зобов'язаний повідомити покупця про поставку й надати документи – комерційний інвойс для оплати, накладну.
Перехід ризиків – із моменту поставки.
Розподіл затрат – у місці поставки.
Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару.
Навантаження товару на транспортний засіб у місці поставки, якщо це окремо передбачено в договорі купівлі-продажу

Виконання митних формальностей (ліцензії, митні платежі) при експорті, імпорті, транзиті; доставка товару

Більше підходить для внутрішньої торгівлі

Категорія F (основне перевезення не оплачено продавцем)

2

FCA (Free Carrier)
Франко-перевізник <...> (назва місця).
Поставка відбулася – у момент, коли продавець у встановленому місці передав товар, що пройшов митне очищення для експорту, зазначеному покупцем перевізнику або іншій особі.
Продавець зобов'язаний повідомити покупця про доставку й підтвердити передачу товару перевізнику.
Перехід ризиків – із моменту поставки.
Розподіл затрат – у місці поставки.
Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару, виконання експортних митних формальностей, а також навантаження товару на транспортний засіб, якщо відвантаження здійснюється в приміщенні продавця. Доставка товарів до місця поставки (наприклад, морському перевізнику, указаному покупцем)

Навантаження товару на транспортний засіб, якщо відвантаження здійснюється не в приміщенні продавця; виконання транзитних та імпортних митних формальностей; доставка товару

У контракті слід максимально точно вказати пункт у місці поставки, тому що саме в цьому пункті ризики пошкодження або втрати товару переходять до покупця

3

FAS (Free Alongside Ship)
Франко вздовж борту судна <...> (назва порту відвантаження).
Поставка відбулася – у момент, коли товар розміщено уздовж борту судна на причалі, на баржі в зазначеному порту відвантаження. Продавець зобов'язаний повідомити покупця про доставку товару й підтвердити передачу товару перевізнику.
Перехід ризиків – із моменту поставки.
Розподіл затрат – у місці поставки (коли товар знаходиться вздовж борту судна).
Вид транспорту – тільки морський або внутрішній водний транспорт

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару, отримання ліцензії, дозволу, виконання експортних митних формальностей, якщо інше не встановлене договором, а також доставка товару в порт відвантаження

Навантаження товару на судно в порту відвантаження, виконання транзитних та імпортних митних формальностей, доставка товару з порту відвантаження.
Виконання експортних митних формальностей, якщо це окремо передбачено в договорі купівлі-продажу (доповненні до нього)

У контракті слід максимально точно вказувати пункт завантаження в порту відвантаження товару, тому що до цього пункту всі ризики і витрати несе продавець, а після поставки в цей пункт – покупець

4

FOB (Free Оn Board)
Франко-борт <...> (назва порту відвантаження).
Поставка відбулася – у момент, коли товар потрапив на борт судна в названому порту відвантаження.
Продавець зобов'язаний надати покупцю доказ поставки – відповідний транспортний документ.
Перехід ризиків – із моменту поставки (на борту судна).
Розподіл затрат – у місці поставки (на борту судна).
Вид транспорту – тільки морський або внутрішній водний транспорт

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару, отримання ліцензії, дозволу, виконання експортних митних формальностей, навантаження та доставка товару в порт відвантаження і навантаження товару на судно в порту відвантаження

Доставка товару з порту відвантаження, виконання транзитних та імпортних митних формальностей

Цей термін недоцільно використовувати, якщо товар передається перевізнику до того моменту, коли він потрапить на борт судна (наприклад, товар знаходиться в контейнерах, які звичайно поставляються на термінал).
У таких випадках застосовується термін FCA

Категорія C (основне перевезення оплачено продавцем)

5

CFR (Cost and Freight)
Вартість і фрахт <...> (назва порту призначення).
Поставка відбулася – у момент, коли товар потрапив на борт судна в порту відвантаження. Продавець оплачує перевезення товару (фрахт) до названого порту призначення. Продавець зобов'язаний надати покупцю транспортний документ до узгодженого порту призначення.
Перехід ризиків – із моменту, коли товар знаходиться на борту судна в порту відвантаження.
Розподіл затрат – у місці призначення.
Вид транспорту – тільки морський або внутрішній водний транспорт

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару, отримання ліцензії, дозволу, виконання експортних митних формальностей, доставка до названого порту призначення, вивантаження товару в порту призначення; транзитне перевезення через треті країни, якщо за договором перевезення витрати на такі перевезення оплачує продавець

Виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати не оплачує продавець, виконання імпортних митних формальностей, доставка з порту призначення

У контракті необхідно точно вказати пункт в узгодженому сторонами порту призначення, тому що до цього пункту витрати оплачує продавець. Цей термін недоцільно використовувати, якщо товар передається перевізнику до того моменту, коли він потрапить на борт судна (наприклад, товар знаходиться в контейнерах, які звичайно поставляються на термінал).
У таких випадках застосовується термін CIP

6

CIF Cost, Insurance and Freight
Вартість, страхування та фрахт <...> (назва порту призначення).
Поставка відбулася – у момент, коли товар потрапив на борт судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити доставку (фрахт) у порт призначення та застрахувати товар на користь покупця від ризиків втрати та пошкодження товарів під час перевезення. Потрібне тільки мінімальне покриття ризиків покупця, якщо інше не передбачене договором.
Продавець зобов'язаний надати покупцю страховий поліс або інше підтвердження страхового покриття.
Перехід ризиків – із моменту, коли товар уже знаходиться на борту судна в порту відвантаження.
Розподіл затрат – у місці призначення.
Вид транспорту – тільки морський або внутрішній водний транспорт

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару, отримання ліцензії, дозволу, виконання експортних митних формальностей, доставка до названого порту призначення, страхування ризиків на користь покупця під час перевезення, вивантаження товару в порту призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати оплачує продавець

Вивантаження товару в порту призначення та виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати не оплачує продавець; виконання імпортних митних формальностей, доставка з порту призначення

У контракті необхідно точно вказати пункт в узгодженому сторонами порту призначення, тому що до цього пункту витрати оплачує продавець.
Цей термін недоцільно використовувати, якщо товар передається перевізнику до того моменту, коли він потрапить на борт судна (наприклад, товар знаходиться в контейнерах, які звичайно поставляються на термінал). У таких випадках застосовується термін CPT.
Покупець повинен розуміти, що продавець гарантує тільки мінімальне страхове покриття. Покупець може вимагати, щоб в контракті було встановлене додаткове страхове покриття

7

CPT Carriage Paid To
Фрахт/перевезення оплачено до <...> (назва місця призначення).
Поставка відбулася – у момент, коли продавець доправив товар названому ним перевізнику або іншій особі в узгодженому сторонами місці. Продавець оплачує перевезення товару до названого пункту призначення.
Продавець зобов'язаний повідомити покупця про час доставки товару в узгоджене місце. Доказом виконання продавцем своїх обов'язків із поставки товару є відповідний транспортний документ.
Перехід ризиків – із моменту передачі товару перевізнику.
Розподіл затрат – у місці призначення.
Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару, виконання експортних митних формальностей, доставка товару до узгодженого пункту в місці призначення, вивантаження товару в місці призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати оплачує продавець

Вивантаження товару в порту призначення та виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати не оплачує продавець; виконання імпортних митних формальностей, доставка з пункту призначення

У контракті слід максимально точно вказувати місце поставки, у якому ризик переходить до покупця, і місце призначення, до якого продавець зобов'язаний оплатити доставку.
Цей термін доцільно використовувати, якщо товар доставляється від продавця до покупця декількома видами транспорту (наприклад, спочатку залізницею, а далі – морем)

8

CIP Carriage and Insurance Paid to
Фрахт/перевезення та страхування оплачені до <...> (назва місця призначення).
Поставка відбулася – у момент, коли продавець доставив товар названому ним перевізнику або іншій особі. Продавець зобов'язаний оплатити доставку до названого пункту призначення та застрахувати товар на користь покупця від ризиків втрати й пошкодження під час перевезення. Потрібне тільки мінімальне покриття ризиків покупця, якщо інше не передбачене договором.
Продавець зобов'язаний надати покупцю страховий поліс або інше підтвердження страхового покриття.
Перехід ризиків – у момент передачі першому перевізнику.
Розподіл затрат – у місці призначення.
Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару, виконання експортних митних формальностей, доставка товару до узгодженого пункту в місці призначення, страхування ризиків під час перевезення на користь покупця, вивантаження товару в місці призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати оплачує продавець

Вивантаження товару в місці призначення; виконання транзитних митних формальностей, якщо за договором перевезення ці витрати не оплачує продавець, виконання імпортних митних формальностей, доставка з поставки в місце призначення

Цей термін зручно застосовувати, якщо для доставки товару використовується більше одного виду транспорту.
Якщо сторони хочуть, щоб ризики переходили до покупця не на першому перевізнику, а на наступному етапі перевезення, тоді це треба прямо вказати в контракті

Категорія D (доставка)

9

DAP Delivered at Place
Поставка в пункті <...> (назва пункту).
Поставка відбулася – у момент, коли товар надано у розпорядження покупця на транспортному засобі, який прибув і готовий до розвантаження в узгодженому місці призначення.
Продавець зобов'язаний надати покупцю відповідний транспортний документ
Перехід ризиків – у пункті призначення, за винятком ризиків, пов'язаних із невиконанням покупцем митних формальностей при імпорті. Розподіл затрат – у пункті призначення.
Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару, виконання експортних митних формальностей, доставка товару до узгодженого пункту призначення, виконання транзитних митних формальностей, а також вивантаження товару в місці призначення, якщо за договором перевезення витрати на розвантаження оплачує продавець

Вивантаження товару в місці призначення, якщо за договором перевезення ці витрати не оплачує продавець, і виконання імпортних митних формальностей

Цей термін доцільно застосовувати, якщо використовується декілька видів транспорту.
Продавець не зобов'язаний виконувати митні формальності при ввезенні товару до країни призначення.
Якщо сторони хочуть зобов'язати продавця це робити, тоді слід використовувати термін DDP

10

DAT Delivered at Terminal
Поставка на терміналі <...> (назва термінала). Поставка відбулася – у момент, коли товар надано у розпорядження покупця розвантаженим із транспортного засобу на узгодженому терміналі (причал, склад, автомобільний або залізничний термінал, вантажний термінал в аеропорту).
Продавець зобов'язаний надати покупцю відповідний транспортний документ.
Перехід ризиків – після розвантаження на терміналі.
Розподіл затрат – у пункті призначення.
Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру, пакування, маркування товару, виконання експортних митних формальностей, доставка товару до узгодженого термінала, виконання транзитних митних формальностей, вивантаження товару на терміналі

Виконання імпортних митних формальностей, а також необхідних дій після вивантаження товару на терміналі

Цей термін доцільно застосовувати, якщо використовується декілька видів транспорту.
У контракті рекомендується точно вказувати термінал в узгодженому порту, тому що ризики до цього пункту несе продавець.
Якщо сторони хочуть перекласти на продавця ризики і витрати, пов'язані з розвантаженням і навантаженням, перевезенням товару від термінала в інше місце, тоді слід використовувати терміни DAP, DDP

11

DDP Delivered Duty Paid
Поставка з оплатою мита <...> (назва місця призначення).
Поставка відбулася – у момент, коли продавець надав покупцю в місці призначення товар, що пройшов митне очищення для імпорту і готовий до розвантаження.
Продавець зобов'язаний повідомити покупця про час прибуття товару в місце призначення й надати йому документи, що дозволяють прийняти товар. Перехід ризиків – у момент поставки.
Розподіл затрат – у пункті призначення.
Вид транспорту – будь-який

Контроль безпеки, перевірка якості, кількості, ваги, розміру; пакування, маркування товару; виконання експортних митних формальностей; доставка товару до місця призначення, виконання транзитних митних формальностей, імпортних митних формальностей, сплата мита. Сплата будь-яких податків, зокрема ПДВ, які справляються при імпорті, якщо інше прямо не узгоджене в контракті (у такому випадку в контракті роблять застереження DDP без сплати ПДВ)

Розвантаження товару із прибулого транспортного засобу

Цей термін застосовувати не слід, якщо продавець не може прямо або через посередників виконати імпортні митні формальності.
Якщо сторони покладають обов'язки з митного очищення товару при імпорті на покупця, тоді слід використовувати термін DAP

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали