Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Нестачі запасів при транспортуванні

У момент оприбуткування запасів на склад отримувача можуть виявитися розбіжності між фактично отриманою номенклатурою запасів, їх якістю, кількістю і даними, зазначеними в первинних документах, наданих постачальником.

Нагадаємо, що до первісної вартості запасів не включаються наднормативні втрати і нестачі запасів, що виникли під час їх транспортування. Ці втрати належать до витрат того періоду, у якому їх було виявлено або віднесено на винних осіб.

 

 

Якими документами встановлено правила приймання запасів?

 

Строки та правила приймання запасів:

  • за кількістю – наведено в Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженій постановою Держ-арбітражу СРСР від 15.06.65 р. № П-6 (далі – Інструкція № П-6);
  • за якістю – в Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженій постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.66 р. № П-7.

 

Але в договорі постачання запасів сторони можуть зазначити інші строки та правила приймання.

 

Як учинити, якщо під час приймання запасів отримувач виявив невідповідність їх якості або нестачу?

 

У такому разі отримувач зобов'язаний призупинити подальше приймання запасів, повідомити про «сюрприз» постачальнику, викликати його представника і до приїзду представника постачальника забезпечити схоронність поставлених запасів, а також ужити заходів, щоб ці запаси не змішалися з іншими однорідними запасами.

Викликати представника постачальника потрібно за допомогою телеграми чи телефонограми (п. 17 Інструкції № П-6) або іншим способом, передбаченим у договорі постачання.

 

Яким документом оформляється нестача?

 

За фактом нестачі у присутності представника постачальника складається акт типової форми № М-7, затверджений наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193 (далі – Наказ № 193). Акт складається у двох примірниках за підписами осіб, які проводили приймання запасів.

У який строк зобов'язаний прибути представник постачальника?

Якщо в постачальника є представник у тому самому населеному пункті, то він має прибути не пізніше наступного дня після отримання виклику (якщо в ньому не зазначено іншого строку явки), а для запасів, які швидко псуються, – протягом чотирьох годин після отримання виклику.

Для іногородніх постачальників представник зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж у триденний строк після отримання виклику, не рахуючи час, необхідний для проїзду (якщо іншого строку не передбачено в договорі). Неотримання відповіді на виклик у строк, зазначений у повідомленні, дає право отримувачу здійснити приймання до закінчення встановленого строку для явки іногороднього представника.

Якщо представник постачальника не прибув, тоді приймання запасів можна здійснити за участю представника іншого підприємства або за участю представника підприємства-отримувача, призначеного із числа осіб, затверджених рішенням місцевого комітету профспілки (за його наявності на підприємстві). Або запаси в односторонньому порядку може прийняти підприємство-отримувач, якщо постачальник дав згоду на одностороннє приймання запасів (п. 20 Інструкції № П-6).

 

Бухгалтерський облік нестачі

 

Нестачі можуть бути виявлені:

 

  • у межах норм природних втрат. У цьому випадку отримувач оприбутковує фактично отриману кількість запасів на всю суму, зазначену в супровідних документах, тобто збільшує облікову вартість одиниці запасів. зауважимо, що нестача може виникнути через відносну погрішнісь вимірювань у разі зважування (тарування) запасів постачальником та отримувачем на різних типах вагів. Тоді для встановлення факту нестачі слід керуватися допустимою похибкою вагів із більш високою найбільшою межею точності зважування;
  • понад норми природних втрат. Якщо постачальник або перевізник визнає нестачу, то сума нестачі відображається за Дт 374 «Розрахунки з відшкодування заподіяних збитків», а якщо не визнає – тоді за Дт 947 «Нестачі та втрати від псування цінностей» з одночасним відображенням на позабалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей».

 

Важливий момент! Для деяких видів запасів норм природних втрат не затверджено, тому будь-які втрати від їх нестачі слід уважати понаднормативними.

Наведемо частковий перелік нормативних документів (чинних на сьогодні), у яких установлено норми природних втрат:

Норми природних втрат продовольчих товарів у торгівлі, затверджені наказом Мінторгу СРСР від 02.04.87 р. № 88;

Норми втрат (бою) електроарматурного і лампового скла, електроустановних виробів, електроламп при транспортуванні, зберіганні та реалізації, затверджені наказом Мінторгу СРСР від 02.12.88 р. № 196;

Норми втрат (бою) товарів побутової хімії у дрібній розфасовці при транспортуванні, зберіганні та реалізації, затверджені наказом Мінторгу СРСР від 24.09.91 р. № 68;

Норми втрат (бою) ялинкових скляних прикрас при транспортуванні, зберіганні та реалізації, затверджені Наказом Мінторгу СРСР від 27.12.85 р. № 307;

Норми природних втрат окремих видів продукції виробничо-технічного призначення при перевезенні залізничним транспортом, затверджені постановою Держпостачу СРСР від 19.10.89 р. № 64;

Норми втрат (бою) фарфоро-фаянсових майолікових і гончарних товарів, посуди скляної сортової, господарської, кухонної з жаростійкого скла і колб для термосів при транспортуванні, зберіганні та реалізації, затверджені наказом Мінторгу СРСР від 04.01.88 р. № 2;

Норми втрат (бою) виробів із пластмас (господарських, галантерейних і культтоварів) при транспортуванні, зберіганні та реалізації, затверджені наказом Мінторгу СРСР від 27.11.91 р. № 94;

Норми природних втрат будівельних матеріалів при перевезеннях автомобільним транспортом, затверджені постановою Держпостачу СРСР від 08.06.87 р. № 78 (далі – Постанова № 78).

Приклад

 

26.05.15 р. ТОВ «Будинок» (м. Запоріжжя) за договором постачання від 01.03.15 р. № 05/2015 отримало від ПАТ «Будсервіс» (м. Київ) цемент марки ПЦ 400 у кількості 150 мішків по 50 кг кожен за ціною 51 грн. за мішок (у т. ч. ПДВ – 8,50 грн.). Доставка цементу здійснювалася постачальником. Під час отримання товару на складі покупця в м. Запоріжжя було виявлено, що 2 мішки намокли та один з них надірвано.

Для обліку нестачі товару під час його транспортування заповнимо типову форму № М-7 (див. фрагмент 1). Згідно з Постановою № 78 норма природних втрат цементу при перевезеннях автомобільним транспортом для цього постачання становить 30 кг (7 500 кг х 0,4 %).

Відобразимо операцію в бухгалтерському обліку.

(грн.)

№з/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Оплачено цемент

Виписка банку

 

631

 

311

 

7 650,00

 

2

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

 

641/ПДВ

 

644

 

1 275,00

 

3

 

Оприбутковано цемент на склад*

Типові форми № М-4**, № М-7

 

281

 

631

 

6 315,50

 

4

 

Закрито розрахунки за податковим кредитом

Бухгалтерська довідка

 

644

 

631

 

1 275,00

 

5

 

Відкориговано суму ПДВ із вартості зіпсованого понад норму цементу

Бухгалтерська довідка, податкова накладна

 

947

 

641/ПДВ

 

11,90***

 

6

 

Віднесено на витрати вартість зіпсованого понад норму цементу

Бухгалтерська довідка

 

947

 

631

 

59,50

 

072

 

 

71,40

 

* Оприбутковано лише фактично отриманий цемент у кількості 148 мішків (7 400 кг) на загальну суму з ПДВ 7 578,60 грн., у т. ч. без ПДВ – 6 315,50 грн., ПДВ – 1 263,10 грн.

** Затверджено Наказом № 193.

*** Сума зіпсованого понад норму цементу 70 кг на загальну суму з ПДВ 71,40 грн., у т. ч. ПДВ – 11,90 грн.

 

ТОВ «Будинок» Типова форма № М-7

підприємство, організація

<...>

Акт № 14 про приймання матеріалів

 

Номер документа

 

Датаскладання

 

14

 

26.05.15 р.

 

Місце складання акта м. Запоріжжя, пр. Миру, 10

Початок прийняття 10 год. 00 хв. Закінчення прийняття 10 год. 45 хв.

Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком № 1052 «22» травня 2015 р.

Посвідчення про якість (сертифікат) № __________ із станції (пристані) ____________________________

за супровідним транспортним документом № 157 «25» травня 2015 р.

у вагонах № ________________________

Відправник ПАТ «Будсервіс», м. Київ, вул. Будівників, 25

найменування та адреса

Одержувач ТОВ «Будинок», м. Запоріжжя, пр. Миру, 10

найменування та адреса

Постачальник ПАТ «Будсервіс», м. Київ, вул. Будівників, 25

найменування та адреса

Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі складу відправника «25» травня 2015 р.

Договір № 05/2015 від «01» березня 2015 р. на поставку продукції.

Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника (заготівельника) ___________

За супровідними транспортними документами значилося:

Знак, марка, пломба

 

Кількість місць

 

Вид упаковки

 

Найменування продукції, товару (вантажу) чи номера контейнерів

 

Маса вантажу

 

Особливі відмітки відправника за накладною

 

від-правника

 

дороги, пристані

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

150

 

Мішок 50 кг

 

Цемент ПЦ 400

 

7 500 кг

 

 

 

Дата та час (год., хв.)

Прибуття на станцію (пристань, порт) призначення

 

Видачі вантажу органом транспорту

 

Розкриття вагона та інших транспортних засобів

 

Доставлення на склад одержувача

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

9.45

 

9.45

 

9.45

 

Формат 2а4

2-га сторінка типової форми № М-7

Умови зберігання продукції на складі одержувача

Відповідають нормам зберігання будівельних сухих сумішів

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції

2 мішки намокли, у тому числі цілісність 1 мішка порушена

Кількість продукції, що не вистачає, визначено За допомогою огляду

Цемент марки ПЦ 400, 2 мішки

зважуванням, рахунком місць, обміром та ін.

<...>

3-тя сторінка типової форми № М-7

 

Код виду операції

 

Склад

 

Код поста-чальника

 

Кореспондуючий рахунок

 

Номер супровідного документа

 

рахунок, суб-рахунок

 

код аналі-тичного обліку

 

1

 

№ 1

 

231

 

631

 

231

 

157

 

Матеріальні ці

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали