Код виду операції

 

Склад

 

Код поста-чальника

 

Кореспондуючий рахунок

 

Номер супровідного документа

 

рахунок, суб-рахунок

 

код аналі-тичного обліку

 

1

 

№ 1

 

231

 

631

 

231

 

157

 

Матеріальні ці