Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Купівля-продаж автомобіля підприємством: документальне оформлення

Валерія Іванова

24.03.2016 24176 0 0

 

Акценти статті:

оформлення купівлі-продажу автомобіля;

зняття автомобіля з обліку в сервісному центрі МВС у зв'язку із про­дажем;

реєстрація купленого авто в сервісному центрі МВС;

витрати на продаж або придбання авто.

 

У господарській діяльності підприємству не обійтися без автотранспорту. Це може бути легкове або вантажне авто, одне або декілька. І коли рішення про продаж або придбання авто прийняте, постає питання про його практичну реалізацію, тобто документальне оформлення операції та реєстрацію прав на придбаний автомобіль. Підприємство може продати або купити авто в іншого підприємства, підприємця або фізособи без підприємницького статусу. Зупинимося на найбільш важливих моментах, про які треба знати директору та бухгалтеру підприємства при купівлі-продажу автомобіля.

Оформлення договору купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу автомобіля складається в простій письмовій формі (ст. 208 Цивільного кодексу, далі – ЦК). Діючий ЦК не вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення такого договору, це можна зробити за згодою сторін. Але на практиці при укладенні даного договору між підприємством і фізособою його необхідно засвідчити нотаріально. У противному разі можуть виникнути проблеми з реєстрацією прав на придбаний автомобіль у сервісних центрах МВС (далі – СЦ МВС, тепер так називаються підрозділи МВС, які здійснюють держреєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів, далі – ТЗ). Адже згідно з п. 8 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388 (далі – Порядок № 1388), держреєстрація ТЗ проводиться на підставі документів (про них читайте нижче), одним з яких є нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу.

Як правило, угоди з купівлі-продажу автомобілів оформляються:

 • або нотаріусами, якщо договір укладається безпосередньо між продавцем і покупцем,
 • або через спеціалізовані магазини (автоса­лони),
 • або через товарну біржу.

Детально зупинятися на нюансах складання договору купівлі-продажу автомобіля немає необхідності, оскільки і нотаріус, і автосалон, і товарна біржа запропонують вам свої варіанти договору. Вам же залишиться ознайомитися з ним і або погодитися, або внести свої корективи. Але при зміні умов запропонованого вам проекту договору слід ураховувати, що:

 • за загальним правилом договір купівлі-прода-жу вважається укладеним, якщо його сторони дійшли згоди за всіма його істотними умовами (ч. 1 ст. 638 ЦК), тобто щодо предмета договору (тип і модель автомобіля, технічні характеристики (при необхідності)), ціни та строку дії;
 • за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцю), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК);
 • діють також інші правила, установлені гл. 54 ЦК для договорів купівлі-продажу.

Повноваження щодо укладення договору купівлі-продажу

Право продати автомобіль, крім примусового продажу та інших випадків, передбачених законом, належить власнику авто (ст. 658 ЦК).

Договір купівлі-продажу від імені підприємства, як і будь-який інший договір, повинна укладати особа, яка має на це відповідні повноваження. Як правило, такою особою є керівник, повноваження якого визначені статутом підприємства. У против-ному разі договір може бути визнаний недійсним у судовому порядку або нікчемним у силу закону (ст. 203, 215 ЦК). Тому перед укладанням договору треба перевірити обсяг повноважень директора, передбачений статутом.

Повноваження директора приймати рішення щодо продажу або придбання автомобіля можуть залежати від його вартості, оскільки нерідко власники підприємства обмежують повноваження директора на укладання договору, що перевищує певну суму.

Наприклад, статутом ТОВ директор уповноважений самостійно приймати рішення щодо укладання договорів на суму не більше 150 000 грн. Укладання договорів на суму понад зазначену віднесено виключно до повноважень вищого органа управління ТОВ – загальних зборів його учасників.

ТОВ необхідно придбати два автомобілі: вантажний вартістю 190 000 грн. і легковий вартістю 120 000 грн. У цьому випадку рішення про купівлю автомобіля має право прийняти:

 • вартістю 190 000 грн. – тільки вищий орган управління ТОВ. Для цього потрібно скликати загальні збори учасників, на якому розглянути питання про доцільність придбання вантажного автомобіля. Кожний учасник володіє кількістю голосів, пропорційною до його частки в статутному капіталі ТОВ. Рішення буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, які володіють більше ніж 50 % голосів (ст. 58–60 Закону від 19.09.91 р. № 1576-XII, далі – Закон № 1576). Рішення учасників оформляється протоколом загальних зборів. Законодавчо форма такого протоколу та вимоги до нього не встановлені, тому скласти його можна в довільній формі. Якщо власником підприємства є одна особа, то рішення приймається ним одноосібно в письмовій формі;
 • вартістю 120 000 грн. – директор. Оформити таке рішення можна у вигляді наказу або розпорядження.

Зняття автомобіля з обліку в СЦ МВС у зв'язку із продажем

Перед продажем підприємству-продавцю треба зняти автомобіль з обліку в СЦ МВС. Зняття з обліку ТЗ, що належать підприємствам недержавної форми власності, здійснюється на основі копії рішення власника авто, завіреного у встановленому порядку (п. 43 Порядку № 1388). Оформляти таке рішення окремим документом не потрібно. Оскільки необхідність зняття автомобіля з обліку випливає з раніше прийнятого рішення про його продаж, рішення про зняття автомобіля з обліку в СЦ МВС можна відобразити в тому ж документі, що й рішення про його продаж. Таким документом може бути протокол зборів власників підприємства або наказ директора, у яких зафіксовано рішення про продаж автомобіля.

Копія протоколу або наказу засвідчується за допомогою позначки «Згідно з оригіналом», із зазначенням назви посади особи, яка засвідчує копію, її прізвища та ініціалів, а також особистого підпису та дати (п. 5.27 Вимог до оформлення документів ДСТУ 4163-2003, затверджених наказом Держспоживстандарту від 07.04.03 р. № 55).

При знятті автомобіля з обліку його номерні знаки слід здати. Замість них СЦ МВС видає номерні знаки для разових поїздок (п. 42 Поряд-ку № 1388).

Після зняття з обліку у свідоцтві про реєстрацію автомобіля (техпаспорті) або на копії реєстраційної картки, яка додається до свідоцтва на пластиковій основі, співробітники СЦ МВС роблять такий запис: «Транспортний засіб знято з обліку для реалізації згідно із законодавством» (п. 43 Порядку № 1388).

Зняття автомобіля з обліку є платним. Розмір плати встановлено п. 14 Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.06.07 р. № 795 (далі – Перелік № 795).

Реєстрація купленого автомобіля в СЦ МВС

Новий власник зобов'язаний зареєструвати придбаний автомобіль у СЦ МВС протягом 10 днів після укладання договору купівлі-продажу. Експлуатувати незареєстровані автомобілі заборонено (п. 7 Порядку № 1388).

Дежреєстрація автомобілів проводиться на підставі (п. 8 Порядку № 1388):

1. Заяви власника автомобіля. Від імені підприємства подати таку заяву може керівник або представник, повноваження якого підтверджені довіреністю відповідно до ст. 246 ЦК. При собі вони повинні мати документ, що посвідчує їх особу (наприклад, паспорт, права водія).

2. Документів, що підтверджують правомірність придбання автомобіля. Такими є:

а) договори купівлі-продажу:

 • укладені на товарних біржах на зареєстровані в уповноважених органах МВС бланках;
 • укладені безпосередньо в СЦ МВС у присутності адміністраторів таких органів;
 • нотаріально засвідчені;
 • ТЗ, що підлягають першій держреєстрації в СЦ МВС, за якими продавцями виступають суб'єкти господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю ТЗ (тобто автосалони), підписані від імені таких суб'єктів уповноваженою особою та скріплені печаткою;

б) акти:

 • приймання-передачі автомобіля за формою додатка 6 до Порядку № 1388, видані підприємством-виготовлювачем, якщо автомобіль придбаний безпосередньо у виготовлювача;
 • приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми № ОЗ-1 (затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352) або накладна, якщо автомобіль придбавається в підприємства, що не є виготовлювачем або торговцем ТЗ.

3. Свідоцтва про реєстрацію автомобіля (техпаспорта) або копії реєстраційної картки, яка додається до свідоцтва на пластиковій основі, із відміткою СЦ МВС про зняття автомобіля з обліку (для автомобілів, що раніше експлуатувалися та знятих з обліку). Такі документи або їх копії можна отримати в попереднього власника.

4. Документів, що підтверджують відповідність конструкції автомобіля встановленим вимогам безпеки дорожнього руху. Держреєстрація автомобілів із правим розміщенням керма не допускається, за винятком автомобілів, зареєстрованих у ДАІ до набуття чинності Закону від 30.06.93 р. № 3353-XII, тобто до 16.07.93 р.

Обов'язковий огляд автомобілів при реєстрації

При проведенні держреєстрації автомобілі підлягають обов'язковому огляду фахівцями експертної служби МВС із метою звірення ідентифікаційних номерів та їх складових частин. Виняток становить реєстрація нових авто. За результатами огляду в документах, поданих власником, робиться відповідна відмітка або складається акт (п. 15 Порядку № 1388).

Експертне дослідження автомобіля для визначення достовірності ідентифікаційних номерів і реєстраційних документів при держреєстрації авто не є обов'язковим і проводиться за бажанням власника.

Установлення відповідності конструкції, перевірка за Єдиним державним реєстром МВС та автоматизованою базою даних про розшукувані ТЗ проводяться уповноваженими особами СЦ МВС самостійно.

Затрати, пов'язані з реєстрацією прав на придбане авто

Держреєстрація автомобілів здійснюється за умови сплати їх власниками передбачених законодавством платежів (п. 8 Порядку № 1388). Зокрема, підприємству-покупцю крім вартості авто, що придбавається, доведеться також оплатити:

1. Послуги СЦ МВС з оформлення та реєстрації автомобіля (п. 14 Переліку № 795).

2. Суму збору на обов'язкове пенсійне страхування, якщо придбано легковий автомобіль, який уперше реєструється в СЦ МВС (п. 7 ст. 1 Закону від 26.06.97 р. № 400/ 97-ВР, далі – За-кон № 400). Ставка такого збору залежить від договірної вартості автомобіля і становить (п. 8 ст. 4 Закону № 400):

 • 3 %, якщо вартість автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (далі – ПМ) для працездатних осіб, установленого на 1 січня звітного року;
 • 4 %, якщо вартість автомобля перевищує 165, але не перевищує 290 ПМ;
 • 5 %, якщо вартість автомобіля перевищує 290 ПМ.

На 01.01.16 р. ПМ для працездатної особи становить 1 378 грн. (ст. 7 Закону від 25.12.15 р. № 928-VIII).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали