Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як правильно укласти договір складського зберігання

19.08.2015 12443 0 0

Із цієї статті ви дізнаєтеся:

 • коли підприємству є сенс укласти договір складського зберігання;
 • як правильно скласти такий договір.

Що можна зробити на практиці:

 • якщо у вас немає власних складських приміщень, ви можете зберігати цінності в іншого суб'єкта господарювання. Це може бути дешевше і зручніше.

Суб'єкти господарювання дуже часто користуються послугами зберігання або надають іншим такі послуги. При цьому укладаються договори зберігання. На що слід звернути увагу при укладенні договору складського зберігання та його виконанні, розповімо в цій консультації.

Суть і форма договору зберігання

 

Суть договору зберігання полягає в тому, що одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, передану їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її у цілості (ст. 936 Цивільного кодексу, далі – ЦК).

Договір зберігання укладається у простій письмовій формі без обов'язкового нотаріального посвідчення. Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо факт приймання речі на зберігання зафіксовано документом, підписаним зберігачем: розпискою, квитанцією, іншим аналогічним документом (ч. 1 ст. 937 ЦК).

Істотні умови договору зберігання

 

Загальні вимоги до будь-якого договору зберігання встановлені ст. 638–640, 936–955 ЦК. Найголовніше – включити до договору всі істотні умови (без них договір не вважатиметься укладеним – ч. 1 ст. 638 ЦК) – див. таблицю.

Істотна умова

У чому полягає

1

2

Предмет договору

Предметом договору є домовленість між зберігачем і поклажодавцем про те, яка саме річ (майно) передається на зберігання.

На зберігання може передаватися як індивідуально визначене майно (наприклад, обладнання конкретної марки або моделі), так і майно, визначене родовими ознаками (наприклад, 10 т бензину).

У цьому пункті договору слід описати майно, передаване на зберігання, зазначивши ознаки, за якими це майно можна ідентифікувати. Наприклад, якщо на зберігання передається бензин, треба вказати його марку і кількість. А якщо річ має індивідуальні особливості, їх потрібно зазначити, щоб можна було відрізнити цю річ від інших схожих або аналогічних (наприклад, для обладнання зазначити марку, рік випуску)

Сторони договору

Сторонами договору зберігання можуть бути підприємства, підприємці, фізичні особи, усі вони можуть виступати як зберігачами, так і поклажодавцями.

Зберігач може мати статус професійного зберігача і надавати послуги зберігання за договорами складського зберігання. Професійним зберігачем за договором складського зберігання є підприємство – товарний склад (ч. 1 ст. 956 ЦК)

Строк договору

Зберігач і поклажодавець зобов'язані узгоджувати строк дії договору (п. 3 ст. 180 Господарського кодексу, далі – ГК), тобто фактично строк зберігання майна. Після закінчення зазначеного строку зберігач не зобов'язаний зберігати річ, прийняту від поклажодавця.

Якщо в договорі строк дії не зазначено, то вважається, що зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем вимоги про повернення речі. Але зберігач не зобов'язаний зберігати річ вічно, якщо поклажодавець не поспішає її забирати. Він має право після закінчення звичайного в цих обставинах строку вимагати від поклажодавця забрати майно в розумний строк (ст. 938 ЦК).

Наприклад, у зберігача знаходиться на зберіганні товар, що має строк придатності. У цьому випадку розумним строком зберігання буде строк, протягом якого товар є придатним до використання за цільовим призначенням. А після закінчення зазначеного строку такий товар повинен бути повернений поклажодавцеві для утилізації або знищення

Плата за зберігання

 

Зберігання може бути платним або безплатним, що застерігається зберігачем і поклажодавцем у договорі або встановлюється нормами чинного законодавства.

Якщо зберігання платне, необхідно чітко зазначити розмір плати і строки її внесення поклажодавцем. Якщо після закінчення строку договору поклажодавець не забрав річ, він зобов'язаний оплатити період зберігання речі понад строк договору (ч. 1–3 ст. 946 ЦК).

Безплатне зберігання майна може бути передбачене установчими документами підприємства – зберігача (ч. 4 ст. 946 ЦК).

Договір складського зберігання є платним з огляду на закон, оскільки підприємство – товарний склад зберігає товар і надає послуги зі зберігання на принципах підприємницької діяльності (ч. 1 ст. 956 ЦК). А підприємницька діяльність – це господарська діяльність із метою отримання прибутку (ст. 42 ГК)

Затрати на зберігання

Витрати на зберігання майна можуть бути включені до складу плати за зберігання або зазначені в договорі окремо.

Якщо зберігач здійснює витрати на зберігання майна, то ці витрати підлягають відшкодуванню поклажодавцем – незалежно від того, є зберігання платним чи безплатним.

Витрати, здійснені зберігачем, які не могли бути передбачені при укладенні договору (надзвичайні витрати), підлягають відшкодуванню поклажодавцем понад плату за зберігання (ст. 947 ЦК)

Умови зберігання

Зберігач зобов'язаний забезпечити схоронність прийнятого на зберігання майна, у т. ч. і того, що зберігається безплатно (ст. 942 ЦК). Тобто майно повинне зберігатися в умовах, які забезпечують його схоронність і можливість використання за цільовим призначенням протягом установленого строку придатності. Умови зберігання необхідно прописати в договорі, наприклад температуру і вологість повітря, рівень освітлення, інші необхідні вимоги до приміщення, у якому буде зберігається річ.

Наприклад, якщо на зберігання передається м'ясо, то в договорі треба буде конкретно зазначити, що зберігач зобов'язаний забезпечити його зберігання в холодильній камері, температура в якій не повинна перевищувати 0 °С.

Зберігач, за згодою поклажодавця, може зберігати однорідні речі однієї якості разом – змішавши їх. Наприклад, якщо зберігач приймає на зберігання бензин марки А95 у кількості 5 т, то зі згоди поклажодавця він має право зберігати цей бензин в одній ємності з бензином тієї самої марки і тієї самої якості, що належить іншим поклажодавцям.

Без згоди поклажодавця зберігач не має права користуватися сам або надавати в користування іншим особам річ, прийняту на зберігання

Порядок передачі та повернення майна

Треба зазначити порядок документального оформлення приймання-передачі майна. Наприклад, приймання-передача майна на зберігання може бути оформлена актом приймання-передачі, накладною або квитанцією.

Якщо зберігання товару здійснюється на товарному складі, тоді приймання-передача майна може бути оформлена складською квитанцією або складським свідоцтвом

Повернення майна

Після закінчення строку дії договору зберігання зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві майно (ч. 1, 2 ст. 949 ЦК):

– у тому самому стані (з огляду на природні зміни), у якому прийняв на зберігання;

– у тій самій кількості та такої ж якості.

Поклажодавець зобов'язаний забрати у зберігача майно після закінчення строку зберігання (строку дії договору) (ст. 948 ЦК)

Особливості оформлення договору складського зберігання

Договір складського зберігання є одним з різновидів договору зберігання, вимоги до нього регламентуються ст. 956–966 ЦК. У кінці консультації ми наводимо зразок договору зберігання, який ви можете використати і доповнити своїми умовами залежно від конкретної ситуації.

Товарним складом за таким договором у тлумаченні ст. 956 ЦК є зберігач – підприємство.

У випадках, передбачених законом або іншими нормативно-правовими актами, дозволами (ліцензією, сертифікатом), зберігач зобов'язаний приймати на зберігання майно від будь-яких осіб (підприємств, підприємців, фізичних осіб).

За договором складського зберігання зберігання майна є платним (ст. 957 ЦК).

На практиці використовуються різні форми укладення договору зберігання. Наприклад, можна скласти безпосередньо письмовий договір зберігання (див. зразок).

Також договір зберігання вважатиметься укладеним у письмовій формі, якщо при прийманні майна на зберігання оформляється складський документ (ст. 961 ЦК), а саме:

1. Складська квитанція.

2. Просте складське свідоцтво. Видається на пред'явника і містить такі відомості (ст. 965 ЦК):

 • найменування і місцезнаходження товарного складу (зберігача), що прийняв товар на зберігання;
 • номер свідоцтва за реєстром товарного складу;
 • найменування і кількість прийнятого на зберігання товару – число одиниць та(або) товарних місць та/або міра (вага, об'єм) товару;
 • дата видачі свідоцтва;
 • зазначення, що таке свідоцтво видане на пред'явника.

Просте складське свідоцтво повинне бути підписане уповноваженою особою товарного складу. Документ, що не відповідає вищепереліченим вимогам, не є простим складським свідоцтвом.

Товар, прийнятий на зберігання за простим складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання – на підставі застави цього свідоцтва (ч. 2 ст. 961 ЦК).

3. Подвійне складське свідоцтво. Складається з двох частин – складського свідоцтва і заставного свідоцтва (варанта), які можуть бути відокремлені один від одного (ст. 962 ЦК). У кожній частині подвійного складського свідоцтва має бути зазначено:

 • найменування і місцезнаходження товарного складу (зберігача), що прийняв товар на зберігання;
 • номер свідоцтва за реєстром товарного складу;
 • відомості про поклажодавця (найменування і місцезнаходження підприємства або П. І. Б. і місце проживання підприємця чи фізичної особи, від якої товар прийнято на зберігання);
 • найменування і кількість прийнятого на зберігання товару – число одиниць та(або) товарних місць та/або міра (вага, об'єм) товару;
 • строк, на який товар прийнято на зберігання, або зазначення про прийняття товару на зберігання до витребування;
 • порядок і розмір плати за зберігання або тарифи, на підставі яких плата розраховується;
 • дата видачі свідоцтва.

Кожна із двох частин подвійного складського свідоцтва повинна бути підписана уповноваженою особою товарного складу. Документ, що не відповідає вищепереліченим вимогам, не є подвійним складським свідоцтвом.

Товар, прийнятий на зберігання за подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання товару на підставі застави такого свідоцтва (ч. 2 ст. 961 ЦК). При цьому власник подвійного складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на складі (ч. 1 ст. 963 ЦК). При цьому власник тільки:

 • складського свідоцтва – має право розпоряджатися товаром, але до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом, забрати цей товар зі складу не може (ч.2 ст. 963 ЦК);
 • заставного свідоцтва – має право на товар на суму кредиту і процентів за користування кредитом. У разі застави в складському свідоцтві робиться позначка про це (ч.3 ст. 963 ЦК).

Зразок

<...>

1. Предмет договору

1.1. Поклажодавець зобов'язується передати, а Зберігач прийняти на зберігання майно, зазначене в п. 1.2 цього договору.

1.2. Предметом зберігання за договором є таке майно:

найменування (марка, модель)

кількість майна (т, кг, л, штук – непотрібне викреслити)

вартість (грн.)

2. Строк зберігання

2.1. Строк зберігання майна за Договором обчислюється з дати передачі поклажодавцем майна зберігачеві та триває по «__» ________ 20__ року.

3. Порядок приймання-передачі майна.

3.1. Поклажодавець передає зберігачеві майно, зазначене в п. 1.2 договору, протягом ___ днів з дати укладення договору. Факт передачі поклажодавцем майна зберігачеві сторони оформ­ляють:

накладною;

актом приймання-передачі.

3.2. Зберігач (товарний склад) видає поклажодавцеві на підтвердження приймання майна складську квитанцію, просте або подвійне складське свідоцтво (непотрібне викреслити).

3.3. Повернення зберігачем майна поклажодавцеві оформляється документами, передбаченими п. 3.1 договору.

4. Умови зберігання майна

4.1. Зберігач зобов'язаний забезпечити схоронність майна, прийнятого на зберігання, а також умови, необхідні для забезпечення подальшої можливості використання майна за його цільовим призначенням протягом установленого для майна строку придатності.

4.2. Зберігач не має права користуватися майном, прийнятим на зберігання.

5. Плата за зберігання майна

5.1. Поклажодавець оплачує послуги зберігача зі зберігання майна щомісячно до _____ числа поточного місяця.

5.2. Поклажодавець зобов'язується відшкодувати зберігачеві витрати, здійснені у зв'язку зі зберіганням майна.

5.3. Якщо поклажодавець після закінчення строку дії договору не забере майно, то поклажодавець зобов'язаний оплатити послуги зберігача за фактичний період зберігання майна.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі псування, знищення, пошкодження майна збергіач зобов'язаний відшкодувати поклажодавцеві завдані цим збитки, зокрема у випадку:

псування або знищення майна – у розмірі вартості такого майна;

пошкодження майна – у розмірі суми зниження вартості такого майна.

6.2. Якщо в результаті пошкодження майно не може використовуватися за цільовим призначенням, поклажодавець має право відмовитися від такого майна і вимагати від зберігача відшкодування його повної вартості.

6.3. Якщо зберігачеві завдано збитки через властивості майна, що зберігається, про які зберігач, приймаючи майно на зберігання, не знав і не міг знати, поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані такими властивостями майна.

7. Строк дії договору

7.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до ___ .___ 20__ р.

7.2. Дію договору може бути продовжено за угодою сторін.

7.3. Договір може бути достроково розірвано за угодою сторін або за ініціативою однієї зі сторін у разі невиконання другою стороною зобов'язань за договором.

8. Інші умови договору

8.1. У питаннях, не врегульованих цим договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

8.2. Умови цього договору може бути змінено за угодою сторін.

Цей договір складено у двох примірниках (по одному для кожної сторони), кожен з яких має силу оригіналу.

<...>

Висновки

Правильно складений договір зберігання, у якому детально прописано всі умови, надалі дозволить сторонам уникнути спорів у разі псування, знищення або пошкодження майна, що зберігається, а також не витрачати час, сили і кошти на врегулювання виниклого спору в судовому порядку.

Таблиця_Істотні умови договору зберігання.doc
Завантажити
Фрагмент_Договір складського зберігання.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали