Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Документообіг у комісійній торгівлі: квитанція і товарний ярлик

Марія Чумасова

04.09.2014 1529 0 0

Для оформлення документів у сфері комісійної торгівлі всім суб'єктам господарювання слід керуватися Інструкцією, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі від 08.07.97 р. № 343 (далі – Інструкція № 343). Розглянемо, які саме документи мають бути оформлені.

При прийманні товару на комісію комісіонер зобов'язаний на кожну прийняту одиницю товару виписати:

  • квитанцію (перший примірник) за формою № 1-ВТ (додаток 1 до Інструкції № 343), яка передається комітентові;
  • квитанцію (другий примірник – комітентська картка) за формою № 2-ВТ (додаток 2 до Інструкції № 343), яка залишається у комісіонера;
  • товарний ярлик за формою № 3-ВТ (додаток 3 до Інструкції № 343), який має однаковий номер із квитанцією і прикріплюється до товару.

Якщо річ дуже дрібна, то до неї виписується цінник, де зазначено номер квитанції та ціну реалізації такого товару.

Якщо на комісію приймається декілька одиниць одного товару, комісіонер виписує одну квитанцію у двох примірниках, а товарний ярлик оформляється на кожну одиницю окремо.

Оформлені документи підписуються оцінювачем комісіонера і комітентом.

Важливий момент: виправлення в документах не допускаються! Якщо помилка все ж таки виникла, документи з написом «Анульовано» залишаються разом із товарним звітом у бухгалтерії комісіонера (п. 3.4 Інструкції № 343).

Якщо прийнятий на комісію товар не буде реалізовано протягом 60 календарних днів, його ціну можна знизити за домовленістю з комітентом (для цього комітентові направляється рекомендований лист із повідомленням). Якщо комітент не відповідає, комісіонер сам знижує ціну за умовами, наведеними у квитанції.

Зверніть увагу: оскільки ці умови є складовими форм № 1-ВТ та № 2-ВТ і є стандартними, для економії місця ми їх не публікуємо.

Наводимо фрагменти заповнення форм.

ФРАГМЕНТ 1

Форма № 1-ВТ

<...>

Найменування підприємства ТОВ «Оберіг»

Місцезнаходження, тел., факс м. Суми, вул. Миронова, 10, тел. 352-18-12

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 1212121212

Розрахунковий рахунок № 26003251653

у банку ПАТ «Свитязь» МФО 388001

Квитанція № 41

(перший примірник)

Прийнято на комісію «16»травня 2014 р.

Від фізичної особи Синчук Людмили Павлівни

(прізвище, ім'я, по батькові,

Паспорт АК 707758, виданий Кіровським РВ УМВС України у Сумській області, 04.04.07 р., м. Суми, вул. Кірова, 12/32

серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання)

Від юридичної особи __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження)

Фахівець-оцінник Куликов Андрій Петрович

(прізвище, ім'я, по батькові)


п/п

Назва товару

Характе­ристика товару

Кіль­кість оди­ниць

Ціна реалі­зації (за домов­ле­ністю сторін)

Загаль­на вар­тість

Уцінка

Продано товару

Розмір комісійної винагороди

Сума до ви­плати комі­тенту

%

сума

кіль­кість

ціна за оди­ницю

загаль­на вар­тість

%

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Дитячий стіл – транс­формер

Bebi, рожевий

1

450,00

450,00

30

135,00

1

315,00

315,00

10

31,50

283,50

<...>

Фахівець-оцінник Куликов

(підпис)

З умовами здавання товару на комісію, його продажу, уцінки та повернення нереалізованого товару ознайомлений

Комітент Синчук

(підпис)

<...>


ФРАГМЕНТ 2

Форма № 2-ВТ

<...>

Найменування підприємства ТОВ «Оберіг»

Місцезнаходження, тел., факс м. Суми, вул. Миронова, 10, тел. 352-18-12

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 1212121212

Розрахунковий рахунок № 26003251653

у банку ПАТ «Свитязь» МФО 388001

Квитанція № 41

(другий примірник – комітентська картка)

Прийнято на комісію «16»травня 2014 р.

Від фізичної особи Синчук Людмили Павлівни

(прізвище, ім'я, по батькові,

Паспорт АК 707758, виданий Кіровським РВ УМВС України у Сумській області, 04.04.07 р., м. Суми, вул. Кірова, 12/32

серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання)

Від юридичної особи _________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження)

Фахівець-оцінник Куликов Андрій Петрович

(прізвище, ім'я, по батькові)


п/п

Назва товару

Харак­терис­тика товару

Кіль­кість оди­ниць

Ціна реалі­зації (за до­мов­ле­ністю сторін)

За­галь­на вар­тість

Уцінка

Продано товару

Розмір комісійної винагороди

Сума до ви­плати комі­тенту

%

сума

кіль­кість

ціна за оди­ницю

загаль­на вар­тість

%

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Дитя­чий стіл – транс­фор­мер

Bebi, роже­вий

1

450,00

450,00

30

135,00

1

315,00

315,00

10

31,50

283,50

<...>

Фахівець-оцінник Куликов

(підпис)

З умовами здавання товару на комісію, його продажу, уцінки та повернення нереалізованого товару ознайомлений

Комітент Синчук

(підпис)

Директор підприємства Виплатити комітенту Синчук Л. П. кошти за реалізований товар за вирахуванням суми утриманого ПДФО (42,53 грн.)

(розпорядження про виплату грошей комітенту)

Корнієнко Олег Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Корнієнко

(підпис)

Гроші за товари, здані на комісію, одержав

сума 240 грн. 97 коп.

Двісті сорок грн. 97 коп.

(сума прописом)

Комітент Синчук

(підпис)

Виплату зробив

Касир Петренко Ольга Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Петренко

(підпис)

«20» серпня 2014 р.


ФРАГМЕНТ 3

Форма № 3-ВТ

<...>

Найменування підприємства ТОВ «Оберіг»

Місцезнаходження, тел., факс м. Суми, вул. Миронова, 10, тел. 352-18-12

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 1212121212

Товарний ярлик № 41

Прийнято на комісію «16» травня 2014 р.

Назва товару

Характеристика товару

Дитячий стіл – трансформер

Bebi, рожевий

Ціна реалізації Чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.

(сума прописом)

Фахівець-оцінник Куликов

(підпис)

Комітент Синчук

(підпис)

УЦІНКА

Акт

Ціна після уцінки

Підпис матеріально відповідальної особи

дата

номер

1

2

3

4

17.07.14 р.

15

315,00

Пирогова

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали