ФРАГМЕНТ 1

Форма № 1-ВТ

<...>

Найменування підприємства ТОВ «Оберіг»

Місцезнаходження, тел., факс м. Суми, вул. Миронова, 10, тел. 352-18-12

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 1212121212

Розрахунковий рахунок № 26003251653

у банку ПАТ «Свитязь» МФО 388001

Квитанція № 41

(перший примірник)

Прийнято на комісію «16»травня 2014 р.

Від фізичної особи Синчук Людмили Павлівни

(прізвище, ім'я, по батькові,

Паспорт АК 707758, виданий Кіровським РВ УМВС України у Сумській області, 04.04.07 р., м. Суми, вул. Кірова, 12/32

серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання)

Від юридичної особи __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження)

Фахівець-оцінник Куликов Андрій Петрович

(прізвище, ім'я, по батькові)


п/п

Назва товару

Характе­ристика товару

Кіль­кість оди­ниць

Ціна реалі­зації (за домов­ле­ністю сторін)

Загаль­на вар­тість

Уцінка

Продано товару

Розмір комісійної винагороди

Сума до ви­плати комі­тенту

%

сума

кіль­кість

ціна за оди­ницю

загаль­на вар­тість

%

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Дитячий стіл – транс­формер

Bebi, рожевий

1

450,00

450,00

30

135,00

1

315,00

315,00

10

31,50

283,50

<...>

Фахівець-оцінник Куликов

(підпис)

З умовами здавання товару на комісію, його продажу, уцінки та повернення нереалізованого товару ознайомлений

Комітент Синчук

(підпис)

<...>