ФРАГМЕНТ 2

Форма № 2-ВТ

<...>

Найменування підприємства ТОВ «Оберіг»

Місцезнаходження, тел., факс м. Суми, вул. Миронова, 10, тел. 352-18-12

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 1212121212

Розрахунковий рахунок № 26003251653

у банку ПАТ «Свитязь» МФО 388001

Квитанція № 41

(другий примірник – комітентська картка)

Прийнято на комісію «16»травня 2014 р.

Від фізичної особи Синчук Людмили Павлівни

(прізвище, ім'я, по батькові,

Паспорт АК 707758, виданий Кіровським РВ УМВС України у Сумській області, 04.04.07 р., м. Суми, вул. Кірова, 12/32

серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання)

Від юридичної особи _________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження)

Фахівець-оцінник Куликов Андрій Петрович

(прізвище, ім'я, по батькові)


п/п

Назва товару

Харак­терис­тика товару

Кіль­кість оди­ниць

Ціна реалі­зації (за до­мов­ле­ністю сторін)

За­галь­на вар­тість

Уцінка

Продано товару

Розмір комісійної винагороди

Сума до ви­плати комі­тенту

%

сума

кіль­кість

ціна за оди­ницю

загаль­на вар­тість

%

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Дитя­чий стіл – транс­фор­мер

Bebi, роже­вий

1

450,00

450,00

30

135,00

1

315,00

315,00

10

31,50

283,50

<...>

Фахівець-оцінник Куликов

(підпис)

З умовами здавання товару на комісію, його продажу, уцінки та повернення нереалізованого товару ознайомлений

Комітент Синчук

(підпис)

Директор підприємства Виплатити комітенту Синчук Л. П. кошти за реалізований товар за вирахуванням суми утриманого ПДФО (42,53 грн.)

(розпорядження про виплату грошей комітенту)

Корнієнко Олег Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Корнієнко

(підпис)

Гроші за товари, здані на комісію, одержав

сума 240 грн. 97 коп.

Двісті сорок грн. 97 коп.

(сума прописом)

Комітент Синчук

(підпис)

Виплату зробив

Касир Петренко Ольга Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Петренко

(підпис)

«20» серпня 2014 р.