• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відповідальність бухгалтера

07.05.2019 1092 0 1

Відповідальність підприємства та посадових осіб

Бухгалтер на підприємстві

Принципи цивільно-правової відповідальності, визначення дій як злочинів, адміністративних або дисциплінарних правопорушень, а також відповідальність за них установлюються виключно законами України (ст. 92 Конституції). Чиним законодавством передбачено такі види відповідальності:

  • адміністративна – застосування до особи адміністративно-правових санкцій за вчинення адміністративного правопорушення;
  • кримінальна – притягнення особи до кримінального покарання за вчинення злочину – суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності), передбаченого Кримінальним кодексом (далі – КК);
  • дисциплінарна – відповідальність особи за порушення трудової дисципліни. Якщо працівник порушив правила внутрішнього розпорядку, посадову інструкцію, статут або положення про дисципліну, адміністрація підприємства може застосувати до нього один із двох видів дисциплінарного стягнення – догану або звільнення (ст. 147 КЗпП);
  • матеріальна – обов’язок працівника відшкодувати шкоду, завдану підприємству неналежним виконанням своїх трудових обов’язків (ст. 130–138 КЗпП). Як правило, працівники притягуються до обмеженої матеріальної відповідальності в межах свого середньомісячного заробітку. До повної матеріальної відповідальності працівника можна притягти лише у випадках, установлених ст. 134 КЗпП, наприклад у разі укладення з ним договору про повну матеріальну відповідальність. Перелік посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва, затверджено постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 28.12.77 р. № 447/24 (далі – Перелік № 447). Отже, договір про повну матвідповідальність може бути укладений не з усіма працівниками, а лише з тими, виконувану роботу або посаду яких включено до зазначеного Переліку, наприклад із касиром.

Відповідно до Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) відповідальність за організацію бухобліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів протягом установленого строку несе власник або вповноважений ним орган (посадова особа), який керує підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали такі документи (ч. 8 ст. 9 Закону № 996). Отже, за ведення обліку згідно з вимогами законодавства відповідає бухгалтер, а за правильну організацію обліку – керівник підприємства.

Однак відповідальність бухгалтера залежить від того, на яких умовах його оформлено на роботу. Нагадаємо, що форми організації ведення бухобліку підприємства обирають самостійно. Можливі такі варіанти (ч. 4 ст. 8 Закону № 996):

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали