Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Формування бухгалтерської служби підприємства

Юлія Мороз

08.11.2016 1342 0 1

Організаційна структура облікового апарату

Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером є провідною формою організації ведення бухобліку, яка забезпечує формування повної та достовірної інформації про результати діяльності та майновий стан підприємства, необхідної для прийняття ефективних рішень, здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і попередження негативних явищ у господарській діяльності. Цим обумовлене місце бухгалтерської служби в системі інформаційних потоків підприємства.

Необхідність створення бухгалтерської служби як відокремленого підрозділу підприємства, з правової точки зору, зумовлена двома причинами:

  • по-перше, без ведення бухобліку від моменту реєстрації до офіційної ліквідації підприємство не має права на існування;
  • по-друге, бухгалтерська служба є тим підрозділом, який повинен слідкувати за дотриманням діючого законодавства – господарського, податкового, трудового та ін., оскільки лише законні госпоперації підлягають відображенню в бухобліку. Причому контроль має здійснюватися як щодо рішень і дій усіх працівників підприємства, так і щодо операцій, які здійснюються з контрагентами підприємства.

Бухгалтерія – такий самий підрозділ підприємства, як і всі інші адміністративні служби. Тому є дві основні форми побудови облікового апарату – централізація і децентралізація.

Під централізацією обліку здебільшого розуміють таку побудову облікового апарату, за якої всі облікові роботи (обробка документів, аналітичний і синтетичний облік, складання зведеного балансу і звітності) зосереджені в єдиному обліковому підрозділі – бухгалтерії підприємства. При централізованому обліку в окремих підрозділах підприємства складають лише первинні документи (виписують прибуткові та видаткові накладні, прибуткові і видаткові касові ордери, інші документи). Документацію разом зі звітами матеріально відповідальних осіб та касовими звітами передають до головної (центральної) бухгалтерії підприємства, у якій складають зведений бухгалтерський баланс та іншу звітність.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали