Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Документальне оформлення інвентаризації на сільгосппідприємстві

10.09.2019 686 0 1

Річна інвентаризація: організація, проведення, відображення результатів і відповідальність

Інвентаризація на сільгосппідприємстві

Результати інвентаризації оформляються з використанням інвентаризаційних описів, актів інвентаризації та звіряльних відомостей. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879 (далі - Положення № 879) не містить типових форм цих документів. Їх застосування залежить від об’єктів інвентаризації.

Інвентаризаційні описи призначені для фіксування наявності, стану й оцінки власних активів підприємства, а також активів, які належать іншим підприємствам і обліковуються поза балансом. Описи складаються окремо за місцезнаходженням активів і за особами, відповідальними за їх зберігання. В описі наводяться: найменування активу, кількісні одиниці виміру, прийняті в обліку, і, по можливості, субрахунки бухобліку та номенклатура. На кожній сторінці опису пишеться словами порядковий номер активу, а також загальна кількість усіх активів, перелічених на цій сторінці, у натуральних вимірниках (шт., м, кг і т. п.), незалежно від того, у яких саме одиницях виміру такі активи відображено в описі.

В актах інвентаризації фіксується наявність коштів у касі, грошових документів, документів суворої звітності, фінансових інвестицій, а також виявляється повнота відображення коштів на банківських (реєстраційних) рахунках. Крім того, в актах указуються суми дебіторської та кредиторської заборгованості, зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень (резервів), які створюються згідно з вимогами бухобліку та іншого законодавства.

Записи в описах та актах робляться послідовно в кожному рядку на окремих аркушах. При цьому всі рядки на аркуші (крім останнього) повинні бути заповнені. На останніх аркушах опису (акта) незаповнені рядки прокреслюються. Описи (акти) підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) і матеріально відповідальними особами (далі – МВО).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали