Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

КНП отримує кошти від НСЗУ: розподіл та відображення в обліку

25.08.2020 5658 1 6

КНП можуть мати різні джерела фінансування, але основними є оплата наданих медичних послуг за договорами з НСЗУ та кошти місцевих бюджетів. У цій статті ми розглянемо, як КНП може отримати та на що використати бюджетне фінансування за надані медпослуги від НСЗУ. Як правильно відобразити в обліку операції з отримання та використання коштів від НСЗУ?


Оплата медичних послуг

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону від 19.10.17 р. № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон № 2168) у межах програми медичних гарантій держава гарантує населенню повну оплату за кошти держбюджету медпослуг та лікарських засобів. Оплаті підлягають послуги, пов’язані з наданням таких видів медичної допомоги:

 • екстреної;
 • первинної;
 • вторинної (спеціалізованої);
 • третинної (високоспеціалізованої);
 • паліативної;
 • медичної реабілітації;
 • дітям до 16 років;
 • у зв’язку з вагітністю та пологами.

Між НСЗУ (замовником медичних послуг) та КНП (надавачем медичних послуг) укладається договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договір) у письмовій (електронній) формі. Такий договір є договором на користь третіх осіб – пацієнтів у частині надання їм медпослуг та лікарських засобів надавачами медпослуг (ст. 8 Закону № 2168).

Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та порядок його укладення затверджені постановою КМУ від 25.04.18 р. № 410 (далі – Типова форма договору). В істотних умовах договору визначаються, зокрема, перелік та обсяг надання пацієнтам медпослуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, умови, порядок, строки оплати тарифу, звітність надавачів медпослуг та відповідальність сторін.

До тарифів можуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти.

Підстави для отримання коштів

Підставою для оплати НСЗУ наданих медпослуг та лікарських засобів є інформація та документи, внесені надавачем медпослуг до електронної системи охорони здоров’я (ч. 8 ст. 10 Закону № 2168).

Тобто КНП як надавач медпослуг для отримання від НСЗУ суми їх оплати має скласти звіт в електронній системі охорони здоров’я, зазначивши в ньому обсяг наданих пацієнтам медпослуг та лікарських засобів. Звіт про медпослуги подається до 5-го числа звітного періоду. Звітним періодом є один календарний місяць (п. 4 додатка 1 до Типової форми договору).

Сума оплати визначається як 1/12 добутку кількості пацієнтів, що подали КНП декларації станом на 1-ше число звітного періоду згідно з наявною в системі інформацією та застосовних тарифів і коригувальних коефіцієнтів (п. 8 додатка 1 до Типової форми договору). Сума коштів, які має сплачувати НСЗУ, вказується у спеціалізованих умовах надання медичних послуг для первинної та вторинної медичної допомоги, визначених у додатках 1 та 2 до договору, з відповідною помісячною розбивкою.

Оплата наданих медпослуг та лікарських засобів проводиться в порядку черговості надходження звітів протягом 10 календарних днів.

Авансові платежі

КНП може отримувати аванси (попередню оплату) за медпослуги у випадках, установлених КМУ (ч. 9 ст. 10 Закону № 2168).

Згідно з п. 1 постанови КМУ від 04.12.19 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за поточними видатками можуть передбачати в договорах попередню оплату на строк не більше ніж три місяці.

Попередня оплата медпослуг за договором проводиться НСЗУ протягом 10 календарних днів на підставі рахунка, поданого КНП.

Фінансування з інших джерел

У ст. 3 Закону № 2168 передбачено також можливість надходжень КНП бюджетних коштів на фінансування:

 • програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної, судово-психіатричної експертиз та інших програм у галузі охорони здоров’я, за переліком, затвердженим КМУ, за рахунок держбюджету (ч. 2 ст. 3);
 • окремих програм у сфері охорони здоров’я, що стосуються медичного обслуговування, забезпечення лікарськими засобами, передбачених іншими законами України для певних категорій осіб за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів та інших джерел, не заборонених законодавством (ч. 3 ст. 3);
 • місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) (зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників) органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції (ч. 5 ст. 3).

Крім коштів від НСЗУ та бюджетних коштів, джерелом фінансових надходжень КНП можуть бути кошти від надання платних послуг пацієнтам згідно з договором та іншим ЗОЗ або фізособам-підприємцям, які надають первинну або іншу медичну допомогу.

Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджено постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1138.

Також КНП може отримувати кошти від надання в оренду або від надання послуг із тимчасового користування рухомим та нерухомим майном.

Зауважимо, що таку послугу КНП обов’язково має передбачити у своєму статуті. Інакше КНП ризикує втратити статус неприбутковості.

Законодавством також не заборонено отримувати КНП кошти у вигляді благодійних внесків від благодійників та благодійних організацій.

Відшкодування ліків

Одразу зауважимо, що КНП не є розпорядниками бюджетних коштів. Тому НСЗУ не здійснює для них відшкодування (реімбурсацію) вартості лікарських засобів за передбаченою в держбюджеті програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальна астма).

Згідно з п. 1 Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженого постановою КМУ від 17.03.17 р. № 152 (далі – Порядок № 152), повне або часткове відшкодування вартості (реімбурсації) лікарських засобів проводиться суб’єктам господарювання, які здійснюють на підставі ліцензії господарську діяльність із роздрібної торгівлі лікарськими засобами (аптекам).

Лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, відпускаються на підставі електронних рецептів, виписаних відповідно до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ від 19.07.05 р. № 360, через електронну систему охорони здоров’я лікарями, які надають первинну медичну допомогу (п. 5 Порядку № 152).

Водночас відшкодування вартості лікарських засобів за кошти медичної субвенції відповідно до Порядку № 152 за електронними рецептами КНП можливе. Для цього аптеки мають укласти договори про відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами КНП із розпорядником бюджетних коштів – місцевою держадміністрацією або місцевими органами самоврядування.

НСЗУ можуть відшкодовувати вартість лікарських засобів за кошти медичної субвенції за електронними рецептами, виписаними лікарями КНП, на підставі договорів, укладених між аптеками та місцевими органами самоврядування.

Роз’яснення з цього питання надано в листі МОЗ від 23.08.18 р. № 18.2-04/22230.

Використання коштів

КНП після реорганізації набули статусу суб’єктів господарювання, що дозволяє їм вільно розпоряджатися коштами, отриманими від НСЗУ. Як ми зазначали, КНП також можуть бути отримувачами коштів за цільовими бюджетними програмами. У фінансовому плані КНП обов’язково мають відображатися всі видатки підприємства. Розподіл коштів КНП здійснюється на основі фінансового плану.

Кошти від НСЗУ, що залишаються після покриття собівартості наданих медпослуг, КНП може використовувати на будь-які витрати в межах своєї статутної діяльності.

Під час розподілу коштів від НСЗУ насамперед слід урахувати витрати КНП, необхідні для покриття собівартості медпослуг, наданих відповідно до Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.18 р. № 504. Кошти, що залишаються, можуть бути спрямовані на будь-які витрати в межах статутної діяльності: на зарплату працівників КНП, на закупівлю медикаментів, медобладнання, діагностичних тестів, транспортних засобів, на оплату консультаційних послуг (інформаційних, юридичних, бухгалтерських), проведення поточного та капітального ремонтів приміщень тощо.

Кошти місцевих бюджетних програм, визначені в дохідній частині фінансового плану, спрямовуються винятково за цільовим призначенням.

У разі недотримання КНП цільового використання коштів бюджетних програм керівника може бути притягнено до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Звіт про доходи та витрати

Відповідно до п. 241 Типової форми договору КНП зобов’язані надавати НСЗУ щокварталу до 20-го числа наступного місяця в електронній формі Звіт про доходи та витрати.

У розд. 1 звіту відображаються такі доходи:

 • оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ;
 • надходження з державного та місцевих бюджетів;
 • дохід від надання медпослуг за кошти фізичних і юридичних осіб;
 • дохід від надання майна в оренду;
 • благодійна допомога;
 • вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ;
 • інші надходження.

У розд. 2 – поточні видатки:

 • оплата праці та нарахування на зарплату;
 • придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • інші видатки.

У розд. 3 – капітальні видатки:

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування;
 • капітальний ремонт;
 • реконструкція і реставрація.

Форму звіту та інструкцію з його заповнення встановлено та доведено НСЗУ надавачам медичних послуг. Він подається щомісячно до 20-го числа в електронній формі з накладенням електронного підпису на електронну адресу 1-НС@NSZU.GOV.UA.

Бухгалтерський облік

Кошти, отримані КНП від НСЗУ за договорами про надання медичних послуг, не належать до цільового фінансування. Ці кошти є оплатою послуг, які КНП надає в процесі своєї звичайної господарської діяльності.

Дохід, пов’язаний із наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції (п. 10 П(С)БО 15 «Дохід»).

Отже, у бухгалтерському обліку КНП дохід відображається за датою, коли медпослуга надана пацієнту (завершена). День оплати на визнання доходу не впливає. У разі отримання попередньої оплати (авансу) від НСЗУ в обліку КНП відображаються зобов’язання перед НСЗУ з надання медпослуг.

Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією про його застосування, затвердженими наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, для обліку доходів від реалізації робіт і послуг призначено субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», собівартість медичних послуг КНП відображається на субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Для відображення дебіторської заборгованості за наданими послугами використовується субрахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», сума отриманого авансового платежу – на субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними».

Кошти, отримані від місцевих органів самоуправління за бюджетними програмами, відображаються на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів».

Приклад

КНП «Центральна районна лікарня» отримало та використало в серпні такі кошти:

 • 869 360,50 грн – плата за послуги за договором з НСЗУ про надання медичних послуг за липень;
 • 869 360,50 грн – аванс на послуги, які будуть надані в серпні;
 • 150 000 грн – фінансування заходів боротьби з епідемією COVID-19 за кошти бюджетних місцевих органів самоврядування.

Використано кошти НСЗУ:

 • 11 940 грн – на придбання 5 тонометрів OMRON для терапевтичного відділення;
 • 39 000 грн – на придбання лікарських засобів.

Використано бюджетні кошти:

 • 150 000 грн – на придбання захисних засобів для боротьби з COVID-19 (масок, халатів, окуляр тощо).

Згідно з пп. 197.1.5 ПК операції з постачання послуг з охорони здоров’я КНП звільнено від обкладення ПДВ.

В обліку КНП зазначені операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

ЖО*

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано дохід за медпослуги, надані в липні; виставлено рахунок за медпослуги, які будуть надані в серпні

Розд. І ЖО 3;
ЖО 6

Звіт в електронній
системі, рахунок

361

703

869 360,50

2

Відображено собівартість медпослуг

Розд. ІІІ ЖО 5

Відомості аналітичного обліку

903

23

755 965,60

3

Отримано оплату медпослуг від НСЗУ за липень

Розд. ІV ЖО 1

Виписка з особового рахунка

311

361

869 360,50

4

Отримано аванс на оплату медпослуг від НСЗУ за серпень

Розд. ІV ЖО 1;
розд. І ЖО 3

311

681

869 360,50

5

Отримано бюджетні кошти від райдержадміністрації на проведення заходів боротьби з COVID-19

Розд. ІV ЖО 1;
ЖО 7

311

482

150 000,00

6

Нараховано дохід від наданих у серпні медпослуг

Розд. І ЖО 3; ЖО 6

Звіт в електронній системі

361

703

869 360,50

7

Відображено собівартість медпослуг у серпні

Розд. ІІІ ЖО 5

Відомості аналітичного обліку

903

23

771 648,80

8

Зараховано аванс в оплату медпослуг

Розд. І ЖО 3

Бухгалтерська
довідка

681

361

869 360,50

9

Отримано 5 тонометрів від постачальника

Прибуткова
накладна

22

631

11 940,00

10

Отримано лікарські засоби для надання медпослуг

201

631

39 000,00

11

Перераховано постачальникам кошти за тонометри та лікарські засоби

Розд. ІІІ ЖО 1

Виписка з особового рахунка

631

311

50 940,00

12

Отримано захисні засоби для боротьби з COVID–19

Розд. І ЖО 3

Прибуткова
накладна

22

631

150 000,00

13

Перераховано постачальникам кошти за захисні засоби

Розд. ІІІ ЖО 1

Виписка з особового рахунка

631

311

150 000,00

14

Відображено дохід від цільового фінансування

ЖО 6

Бухгалтерська
довідка

482

718

150 000,00

15

Наприкінці звітного періоду закрито:

– рахунки доходів


ЖО 6

Бухгалтерська
довідка


703


791


1 738 721,00

718

791

150 000,00

– рахунок витрат

Розд. І ЖО 5

791

903

1 537 614,40

* Журнал обліку за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356.

Висновки

НСЗУ є замовником медпослуг, повну оплату яких держава гарантує населенню за кошти держбюджету. Надавачем таких медпослуг є КНП. Для оплати медпослуг між НСЗУ та КНП укладається договір про надання медпослуг та лікарських засобів на користь третіх осіб – пацієнтів.

Кошти, які сплачує НСЗУ КНП, є оплатою послуг, наданих КНП населенню в процесі своєї звичайної господарської діяльності.

У бухобліку КНП дохід від надання медпослуги визнається за датою її надання пацієнту (завершення). День оплати на визнання доходу не впливає.

У разі отримання попередньої оплати (авансу) від НСЗУ в обліку КНП відображаються зобов’язання перед НСЗУ щодо надання медпослуг.

Операції з реалізації медпослуг, наданих за договором із НСЗУ, відображаються в обліку КНП на таких субрахунках:

 • 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» – доходи від надання медпослуг;
 • 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» – собівартість медпослуг;
 • 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» – дебіторська заборгованість за наданими послугами;
 • 681 «Розрахунки за авансами одержаними» – сума отриманого авансового платежу від НСЗУ.

Кошти, отримані від місцевих органів самоуправління за бюджетними програмами, відображаються на субрахунках 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» та 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів». Дохід визнається в тому періоді, коли підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Приклад обліку в КНП.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Медичні КНП»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права у сфері медичних КНП

4416 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали