Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

«Сюрпризи» однієї повістки

Лідія Чорногуз

25.11.2014 1144 0 0

Призвані на військові збори не звільняються від ПДФО та ЄСВОстаннім часом роботодавці постали перед проблемами, пов'язаними з мобілізацією та призовом працівників на збори. Насамперед зауважимо, що це різні поняття, тому й підхід до них у кадровиків та бухгалтерів має бути різний. У цій статті будемо з’ясовувати питання щодо соціальних гарантій, нюанси оформлення документації і тонкощі оподаткування доходів працівників, що призвані на військові збориЛідія Чорногуз,
консультант з питань обліку та оподаткування

Особі, яку призивають на військові збори, надсилають повістку встановленого зразка із зазначенням дати прибуття до військкомату (звісно, якщо це не доброволець).

Керівники підприємств, установ та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності повинні забезпечити своєчасне прибуття військовозобов’язаних на визначені пункти збору (абз. другий ч. 9 ст. 29 Закону № 2232).

Призваним на військові збори виплачується зарплата за відпрацьований час, а також середня зарплата за перші півмісяця зборів (виплачується заздалегідь, до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори).

За призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, посада і середня зарплата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності (ч. 11 ст. 29 Закону № 2232).

Осіб, призваних на військові збори, слід відрізняти від тих, кого мобілізують на військову службу (цю тему ми вже розглядали у публікації «Ати-бати, йшли солдати…», оскільки порядок забезпечення їхніх соціальних гарантій та оподаткування виплат регламентуються різними нормами.

Кадрові питання

Після надання працівником повістки видається наказ про його звільнення від роботи на час зборів (див. зразок 1).

Зразок 1

Оформлення наказу про звільнення військовозобов’язаного від роботи на час проходження військових зборів

НАКАЗ

(дата, номер)

Про звільнення (П. І. Б.) від роботи на час проходження навчальних зборів

Відповідно до статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII наказую звільнити (П. І. Б., посада) від роботи з 08.09.2014 на час проходження навчальних зборів зі збереженням обійманої посади та середньої заробітної плати.

Підстава: повістка (зазначити військкомат).

Директор (П. І. Б.)

У кадрових документах (табелі обліку робочого часу) така відсутність співробітника позначається «ІН» (код 22) — невідпрацьований час, передбачений законодавством (військові збори).

Після закінчення навчальних зборів працівник має надати кадровій службі підприємства військовий квиток як доказ участі у військових зборах і для підтвердження періоду відсутності на роботі. У військовому квитку має бути запис про вид зборів та строк їх проведення, засвідчений підписом та гербовою печаткою військової частини (див. зразок 2).

Зразок 2

Запис у військовому квитку про проходження навчальних зборів

Дата призову

Кількість днів

В/ч

Посада

Номер військово-облікової спеціальності

08.09.2014

15

в/ч 2418

Командир роти

180

Командир військової частини 2418,
військове звання та П. І. Б.
(печатка, підпис)


Якщо працівника викликали на збори під час щорічної чи додаткової відпустки, відпустка продовжується після закінчення зборів або переноситься на інший період (п. 10 Інструкції № 80).

Звільняти працівників, призваних на збори, дозволено лише в разі ліквідації підприємства (п. 7 Інструкції № 80).

1 из 1

Олена Пилипенко,
головний бухгалтер ТОВ «Октопус девелопмент груп»:— Мобілізація та навчальні збори — поняття різні. Слід звернути увагу на те, що для виплат мобілізованим співробітникам законодавчо встановлений пільговий режим оподаткування. Натомість за працівника, призваного на збори, підприємство сплачуватиме податки, хоча надалі їх буде компенсовано коштом бюджету.Соціальні гарантії

Як уже зазначено вище, за призваними на збори військовозобов'язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, посада та середня зарплата.

Відповідно до ч. 13 ст. 29 Закону № 2232 виплата середньої заробітної плати військовозобов'язаним за весь період зборів і резервістам за час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Порядок її виплати затверджено постановою КМУ від 23.11.2006 № 1644 і деталізовано в Інструкції № 80. Згідно з п. 2 Порядку № 1644 середній заробіток виплачують коштом підприємств, на яких працюють призвані на збори громадяни, з подальшим відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті на утримання Міноборони.

Для отримання відшкодування понесених витрат роботодавцеві необхідно буде надати рахунки до районного військкомату, в якому перебувають на обліку військовозобов’язані. До рахунків додають відомості на виплату середньої зарплати, нарахованої військовозобов’язаним, призваним на збори, за формою згідно з п. 12 Інструкції № 80. Районний військкомат акцептує ці рахунки й передає для оплати обласному військкомату. Відшкодуванню підлягають усі витрати, пов’язані з виплатою середнього заробітку, в тому числі ЄСВ.

Середня зарплата для оплати часу перебування на зборах розраховується відповідно до Порядку № 100 виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують виклику на збори.

Виплата середнього заробітку здійснюється у терміни, встановлені на підприємстві для виплати заробітної плати (п. 8 Інструкції № 80).

Якщо під час зборів співробітник захворів і продовжує хворіти після їх завершення, за ним зберігаються місце роботи і посада, але з дати закінчення зборів замість середнього заробітку працівникові виплачуватимуть допомогу з тимчасової втрати працездатності (ч. 14 ст. 29 Закону № 2232).


1 из 1

Олександр Єфімов,
керуючий партнер, адвокат, кандидат юридичних наук:


— Мобілізація і військові збори — різні поняття в українському законодавстві. Так, відповідно до ст. 2 Закону № 2232 військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період є видом військової служби. Щодо навчальних зборів, то відповідно до ст. 29 цього самого Закону вони є службою у військовому резерві, а не видом військової служби (хоча на військовозобов’язаних та резервістів і поширюється дія статутів Збройних Сил України). Тож цілком логічно, що питання, пов’язані з утриманням мобілізованих та призваних на військові збори, мають регулюватися по-різному.Податки та бухоблік

Ані ПК, ані Закон про ЄСВ не містять жодних застережень щодо середнього заробітку працівників, призваних на збори. Тому з виплат, що їх нараховують працівникам, призваним на збори, обов’язково утримуються ПДФО та ЄСВ. Крім того, на середній заробіток, що виплачується у таких випадках, підприємство має нараховувати ЄСВ.

Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі зарплати й інших заохочувальних та компенсаційних виплат працівникові за трудовим чи цивільно-правовим договором. Відповідно до пп. 2.2.12 Інструкції № 5 оплата працівникам, яких залучають до виконання державних або громадських обов'язків, якщо вони виконуються у робочий час, є складовою фонду оплати праці.

Отже, середній заробіток, нарахований таким працівникам, є об’єктом оподаткування військовим збором.

Приклад

Працівника економічного відділу Сидорова К. І. призвано на військові збори з 08.09.2014. За період перебування на зборах у вересні йому нараховано 2 650 грн (середній заробіток). Як зазначену операцію відобразити в бухгалтерському і податковому обліку?

Бухгалтерський та податковий облік за даними прикладу наведено в таблиці.

Таблиця. Приклад відображення в обліку нарахування та виплати середньої зарплати працівникам, призваним на військові збори

№з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

Нараховано середній заробіток

949

661

2 650

2 650

2

Утримано ЄСВ

661

652

95,40

3

Утримано ПДФО

661

641/ПДФО

383,19

4

Утримано військовий збір

661

641/ВЗ

39.75

5

Перераховано кошти на картковий рахунок
(2 650 – 95,40 – 383,19)

661

311

2 131,66

6

Нараховано ЄСВ (умовно 37,4 %)

949

652

991,10

991,10

7

Перераховано ПДФО, військовий збір і ЄСВ

641, 652

311

1 469,69

1 из 1


1. Осіб, призваних на збори, потрібно відрізняти від тих, кого призвали на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Для призваних на збори звільнення від ПДФО та ЄСВ не передбачено.

2. Призваному працівникові роботодавець зобов'язаний виплатити зарплату за відпрацьований час, а також середню зарплату за перші півмісяця зборів. Решту часу перебування на зборах оплачують у межах середньої зарплати не рідше ніж двічі на місяць.

3. Роботодавець повинен самостійно звертатися до військкомату по компенсацію нарахованого середнього заробітку, а також нарахованої на нього суми ЄСВ.


Нормативна база

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Закон № 2232 — Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII.

Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

Порядок № 1644 — Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, затверджені постановою КМУ від 23.11.2006 № 1644.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.

Інструкція № 80 — Інструкція про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, затверджена наказом Міноборони від 12.03.2007 № 80.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5.


Дата підготовки
05.10.2014

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали