Таблиця. Приклад відображення в обліку нарахування та виплати середньої зарплати працівникам, призваним на військові збори

№з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

Нараховано середній заробіток

949

661

2 650

2 650

2

Утримано ЄСВ

661

652

95,40

3

Утримано ПДФО

661

641/ПДФО

383,19

4

Утримано військовий збір

661

641/ВЗ

39.75

5

Перераховано кошти на картковий рахунок
(2 650 – 95,40 – 383,19)

661

311

2 131,66

6

Нараховано ЄСВ (умовно 37,4 %)

949

652

991,10

991,10

7

Перераховано ПДФО, військовий збір і ЄСВ

641, 652

311

1 469,69