Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Збіг днів «військової» відпустки та періоду непрацездатності

26.02.2019 3674 1 1

Працівникові було надано «військову» відпустку, під час якої він захворів і попередив, що в нього два листки непрацездатності (далі – ЛН). Період першого лікарняного (первинного) тривалістю п’ять днів повністю припав на час відпустки, а другого (продовження) – частково: три дні хвороби припали на час відпустки, а чотири – на робочі дні після відпустки. Через це виникли такі запитання.


1. Як оплачувати дні непрацездатності в цій ситуації?

Надання учасникам бойових дій, статус яких визначено Законом від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік (так званої «військової» відпустки») передбачено ст. 162 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки».

Як роз’яснюється в листі Мінсоцполітики від 04.08.16 р. № 430/13/116-16, на відміну від щорічної відпустки, «військова» відпустка надається незалежно від відпрацьованого в році часу, один раз протягом календарного року. Вона не переноситься (не подовжується) на дні тимчасової непрацездатності працівника чи святкові та неробочі дні, що припали на її період, а також не переноситься на наступний рік у разі невикористання її в поточному.

За час відпустки, у тому числі й військової, за працівником зберігається середній заробіток.

Допомога по тимчасовій непрацездатності згідно із Законом від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного зі страхових випадків, зокрема тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Тобто в разі тимчасової непрацездатності також передбачено збереження середнього заробітку.

Водночас середній заробіток не може зберігатися одночасно і за дні відпустки, і за дні тимчасової непрацездатності.

Оскільки «військова» відпустка не переноситься (не подовжується) на дні тимчасової непрацездатності працівника, то за працівником зберігається середній заробіток за час відпустки (відпусткові), а лікарняні за ці дні не виплачуються.

Проте в нашій ситуації маємо таку особливість: лікарняних листків – два; другий є продовженням першого, і його період виходить за межі відпустки.

Отже, маємо ситуацію, аналогічну до оплати лікарняного, виданого за п. 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.01 р. № 455.

Нагадаємо, що згідно з цим пунктом ЛН не видається, зокрема, для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Однак трапляється, що батьки не попереджають лікарів про перебування в цей час у відпустці, і лікарняний їм відкривається. Тож можлива ситуація, коли ЛН відкривається під час відпустки, а закривається – після її закінчення. І в такому разі виникає запитання: чи надається допомога з тимчасової непрацездатності за дні, коли особа вже мала приступити до роботи після відпустки. У такому разі ці дні підлягають оплаті. Це побічно випливає з листа Мінсоцполітики від 23.10.14 р. № 1601/5/75-14.

За аналогією робимо висновок, що підлягають оплаті дні тимчасової непрацездатності, засвідченні ЛН, відкритим під час «військової» відпустки, які припадають на період, коли відпустка закінчилася.

Приклад

Припустімо, «військову» відпустку надано працівникові з 1-го до 14-го числа включно. Перший лікарняний відкрито 7-го числа, закрито 11-го. Другий – відкрито 12-го числа, закрито 18-го.

Оскільки йдеться про один страховий випадок, перші п’ять днів відліковуємо з 7-го числа. Дні хвороби з 15-го до 18-го числа оплачуються за рахунок коштів ФСС.

2. Як ураховувати дні збігу «військової» відпустки та непрацездатності в розрахунковому періоді, якщо працівник у майбутньому знову піде у відпустку або захворіє?

Середня зарплата за Порядком № 100

Відповідно до абзацу четвертого п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі – Порядок № 100), «при обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю». Для обчислення середньої зарплати за два останні місяці ці виплати не враховуються (п. 4 Порядку № 100).

Вищезазначену норму ми цитуємо, щоб звернути увагу на таке.

Хоча «військова» відпустка не належить ні до щорічних, ні до соціальних, перелік, наведений у п. 3 Порядку № 100, не є повним, про що свідчить слово «тощо». Оскільки за час «військової» відпустки зберігається середній заробіток, то в майбутньому він ураховуватиметься для обчислення суми оплати всіх видів відпусток і компенсації за не використані дні відпустки, і не враховуватиметься для обчислення середнього заробітку за два останні місяці.

Середня зарплата за Порядком № 1266

Відповідно до п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266, середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, на яку нараховано ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. Такими поважними причинами вважається тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного – за медичним висновком) віку, відпустка без збереження зарплати.

У нашій ситуації ми маємо збіг днів відпустки та днів тимчасової непрацездатності. Як бути?

Дні тимчасової непрацездатності, які припадають на час «військової» відпустки, не виключаємо. Адже виключенню з розрахункового періоду підлягають «календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин», зокрема через тимчасову непрацездатність. У нас же дні не відпрацьовано через перебування працівника у «військовій» відпустці (яку оплачено за середнім заробітком згідно з Порядком № 100), а не через тимчасову непрацездатність. Тож у наведеному вище прикладі період «військової» відпустки (який збігається з тимчасовою непрацездатністю) з 7-го до 14-го числа з розрахункового періоду в майбутньому не виключатиметься, а з 15-го до 18-го— виключатиметься.

Вищесказане зобразимо схематично:

1 из 1

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали