• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Передрейсовий медичний огляд: порядок проведення та важливі нюанси

28.02.2020 6212 0 2

Щозмінні передрейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів (далі – ТЗ) проводяться для визначення їх здатності безпечно керувати ТЗ та є обов’язковими для перевізників. Розглянемо, як організувати такі медогляди та які нюанси потрібно врахувати.


Підстави для проходження медогляду

Відповідно до ст. 45 Закону від 30.06.93 р. № 3353-XII «Про дорожній рух» (далі — Закон № 3353) медичні огляди проводяться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування ТЗ. Серед них вирізняють попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю.

Не допускаються до керування ТЗ особи, які, зокрема, не мають права на керування ТЗ відповідної категорії та не пройшли в установлений строк медичного огляду (абзац четвертий ч. 2 ст. 12 Закону № 3353).

Про обов’язковість проходження медогляду йдеться і в інших нормативних документах. Так, відповідно до ст. 30 Закону від 05.04.01 р. № 2344-III «Про автомобільний транспорт» (далі — Закон № 2344) автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв ТЗ.

Державному контролю підлягають усі ТЗ вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, що здійснюють автомобільні перевезення (постанова КМУ від 08.11.06 р. № 1567 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті»). Під час планових та позапланових перевірок перевіряється виконання вимог щодо проведення перед- та післярейсового медогляду водіїв.

Організація медоглядів на підприємстві

Водії ТЗ підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізосіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, підлягають щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам (п. 1.4 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого спільним наказом МОЗ та МВС від 31.01.13 р. № 65/80 (далі – Положення № 65/80).

Розв’язання найбільшої кількості організаційних питань, мабуть, вимагають передрейсові медогляди.

Під час щозмінних передрейсових медоглядів крім загальної діагностики стану здоров’я водіїв здійснюється обстеження на предмет перебування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Такому медогляду підлягають водії ТЗ перевізника безпосередньо перед їх виїздом у рейс. Здійснюється він лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа» (п. 1.4, 1.8 Положення № 65/80).

Проведення обстеження зобов’язує медичного працівника володіти спеціальними методами та засобами, що є одним із ключових аспектів проведення щозмінних оглядів водіїв ТЗ, та вимагає особливої уваги. Тож професійна діяльність таких медичних працівників потребує ліцензії на медичну практику (п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону від 02.03.15 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»). Про це, зокрема, ідеться в листі МОЗ від 14.07.16 р. № 3.23-Г-5457/7765-зв.

У разі відсутності ліцензії на медичну практику у підприємства, установи, організації, що проводить таку діяльність, необхідно укласти договір із суб’єктом господарювання, що має таку ліцензію на надання його персоналом послуг зі щозмінних медичних оглядів водіїв (пп. 10 п. 16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою КМУ від 02.12.15 р. № 1001, далі — Ліцензійні умови № 1011). Укладення таких договорів доречно для невеликих підприємств та фізосіб-підприємців, яким недоцільно відкривати власний медичний кабінет.

Важливо! Якщо підприємство-перевізник надає третім особам на договірних умовах платні послуги із проведення передрейсового огляду стану здоров’я водіїв, то це кваліфікується як провадження діяльності з медичної практики та потребує отримання відповідної ліцензії.

Пунктом 18 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.16 р. № 285 (далі – Постанова №285), передбачено, що передрейсові медичні огляди водіїв можуть проводитися:

 • медичними працівниками, що перебувають у трудових відносинах з підприємством. Для цього підприємство має отримати ліцензію та відкрити на підставі розпорядчого документа медичний кабінет без утворення закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ), що діятиме відповідно до положення про такий кабінет. Проте слід ураховувати, що такий медичний кабінет без утворення ЗОЗ є закритого типу, тобто має право надавати медичну допомогу та проводити передрейсові (післярейсові) медичні огляди лише працівників цього підприємства;
 • за договором з фізособами-підприємцями, які провадять медичну практику на підставі ліцензії та відкривають на території підприємства медичний кабінет;
 • відокремленим структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу, що має ліцензію, за договором з цим закладом.

Зверніть увагу: наказом ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ від 07.11.18 р. № 41-П скасовано Інструкцію про порядок видачі і використання штампів медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, затверджену наказом цього ДП від 03.03.08 р. № 80/1-П. Згідно з Інструкцією медичні працівники повинні були проходити навчання та отримувати право на проведення медоглядів водіїв, що підтверджувалося відповідним свідоцтвом.

Згідно з роз’ясненнями МОЗ передрейсовий медогляд водіїв здійснюється медичними працівниками, які мають диплом про закінчення освітнього закладу медичного профілю та отримали ліцензію на здійснення медичної практики (для ФОП).

Медичні працівники повинні відповідати спеціальним освітнім і кадровим вимогам, визначеним у Постанові № 285.

Якщо вони мають відповідну медичну освіту, то не потребують будь-якого додаткового навчання методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв ТЗ.

Порядок проведення передрейсового огляду

Щозмінні передрейсові медогляди водіїв проводяться у відведеному спеціальному приміщенні, яке має бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів (додаток 2 до Положення № 65/80).

Підставами для відсторонення працівника від управління ТЗ є:

 • підвищення (зниження) артеріального тиску;
 • прискорене серцебиття (тахікардія) або уповільнене серцебиття (брадикардія), або значні відхилення від індивідуальної норми кожного водія;
 • зниження гостроти зору;
 • наявність симптомів гострого захворювання або загострення хронічного захворювання;
 • підвищення температури тіла вище 37,2°С;
 • скарги на погане самопочуття;
 • перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
 • перебування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння та інші виявлені ознаки захворювання згідно з Переліком захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затвердженим наказом МОЗ від 24.12.99 р. № 299 (далі – Перелік № 299).

У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності водій не допускається до керування ТЗ відповідної категорії (п. 4.7 Положення № 65/80).

Відсторонені від роботи за станом здоров'я водії направляються для дообстеження до ЗОЗ.

У разі виявлення ознак захворювання або вад, включених до Переліку № 299, перевізник за поданням медичного працівника направляє водія на позачерговий медогляд.

За час проходження медогляду за працівниками зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

Проведення передрейсових медоглядів водіїв здійснюється за кошти роботодавця.

Відповідальність водія щодо медогляду

Працівник зобов’язаний проходити медичні огляди. Якщо він ухиляється від них, роботодавець має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати (ст. 14, 17 Закону від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці»).

Підстави відсторонення працівника від роботи визначено у ст.46 КЗпП.

Ухилення водія від проходження медогляду є невиконанням ним без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Невиконання або неналежне виконання вимог Законів, що регулюють питання трудової дисципліни та охорони праці, є дисциплінарним проступком, за який накладається дисциплінарне стягнення. Згідно зі ст.147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один із таких заходів стягнення: догана або звільнення. 

Законодавством, статутами, правилами внутрішнього трудового розпорядку і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників також інші дисциплінарні стягнення.

Інші види дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни наведено в Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.84 р. № 213, зокрема: зауваження, догана, сурова догана, переведення на нижчеоплачувану роботу або пониження в посаді та інші.

Оформлення результатів медогляду

Згідно з п. 4.6 Положення № 65/80 результати передрейсового та післярейсового медогляду заносяться до Журналу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв.

За наявності дорожнього листа медичним працівником робиться запис у ньому про результат контролю стану здоров'я водія автотранспортного засобу.

Після скасування типових форм дорожніх листів підприємство самостійно приймає рішення щодо доцільності використання форми дорожнього листа як транспортного документа.

Зверніть увагу: В абзаці восьмому п. 1 та абзаці сьомому п. 2 Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні, затвердженого постановою КМУ від 25.02.09 р. № 207 (далі – Постанова № 207), передбачено, що для водія юридичної особи необхідним є також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсового медичного огляду водія.

Проте слід урахувати таке.

 1. Законом від 05.07.11 р. № 3565-VІ (далі – Закон № 3565) було внесено зміни до Закону № 2344, згідно з якими вилучено поняття «дорожній лист».
 2. Форми дорожніх листів службового автомобіля скасовано наказом Держстату від 19.03.13 р. № 95, а вантажного автомобіля — наказом Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку і торгівлі від 10.12.13 р. № 1005/1454 і вони не є обов’язковими для використання.
 3. Згідно зі ст.16 Закону № 3353 (у редакції від 01.01.20 р.) водій ТЗ повинен мати при собі та пред’являти на вимогу поліцейського:
 • посвідчення водія;
 • реєстраційний документ на ТЗ;
 • у випадках, передбачених законодавством, — страховий поліс (сертифікат) про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Дорожній лист із цього переліку документів вилучено.

Тобто на сьогодні норми Постанови №207 не приведено у відповідність до Закону № 3565. А згідно з роз’ясненням, наданим у листі Мін’юсту від 30.01.09 р. № Н-35267-18, у разі суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу.

З огляду на вищенаведене, водій ТЗ не зобов’язаний мати під час перевезення дорожній лист з відміткою медичного працівника, оскільки основним документом, що підтверджує проведення передрейсового медичного огляду є Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв. Про це зазначено і в рішенні Деснянського районного суду м. Києва від 20.12.19 р. у справі № 54/15801/19.

Зверніть увагу! Інспектор поліції не має права притягнути до адміністративної відповідальності водія ТЗ за те, що він не пред’явив дорожнього листа з відміткою про проходження передрейсового медогляду.

Більшість підприємств-перевізників, незважаючи на скасування дорожнього листа, продовжують його використовувати, оскільки цей документ є підставою для обліку транспортної роботи, списання витраченого пального та підтвердження використання придбаного пального в господарській діяльності з метою обліку ПДВ.

Дорожній лист набуває ознаки первинного документа за умови, що він містить такі обов’язкові реквізити:

 • найменування підприємства, назва документа та дата складання;
 • зміст та обсяг господарської операції та одиниця виміру;
 • підпис осіб, відповідальних за здійснення господарської операції щодо перевезення;
 • підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Основними обов’язковими реквізитами дорожнього листа, які повною мірою ідентифікують господарську операцію, є:

 • маршрут руху ТЗ;
 • марка пального;
 • показання спідометра;
 • пробіг;
 • витрати пального;
 • підписи відповідальних осіб.

Отже, реквізит «відмітка медичного працівника» не є обов’язковим реквізитом дорожнього листа, оскільки його наявність або відсутність не впливає на підтвердження факту здійснення господарської операції. Тим більше, що нормативні акти, які визначали форму, обов’язкові реквізити та порядок заповнення дорожнього листа, скасовано.

Зверніть увагу! Якщо підприємство все ж вирішило використовувати дорожній лист та затвердило його форму, реквізити (у т .ч. запис медичного працівника про допуск до рейсу) та порядок заповнення, то цей документ має бути складений відповідно до затвердженого порядку, із здійсненням запису медичного працівника про проходження передрейсового огляду, як це передбачено п. 4.6 Положення № 65/80.

Отже, виходячи із приписів п. 4.6 Положення № 65/80:

 • у разі використання дорожнього листа і за наявності відповідних реквізитів у ньому медичний працівник здійснює запис про проходження передрейсового огляду;
 • проставлення медичним працівником штампу про проходження медогляду не здійснюється (у зв’язку із скасуванням Інструкції № 80/1-П).

У рішенні Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 27.12.19 р. у справі № 687/1377/19 зроблено аналогічні висновки, а саме про те, що проставлення печатки (штампу) на дорожньому листі не передбачено чинним законодавством, а тому не є обов`язковим.

Водночас підприємство може затвердити форму дорожнього листа без реквізиту «відмітка медичного працівника» про проведення передрейсового медогляду, оскільки цей реквізит не є обов’язковим. У такому разі запис медичного працівника згідно з п. 4.6. Положення № 65/80 не здійснюється.

Відповідно до абзацу четвертого п. 2.4 Положення № 88 неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції.

З огляду на вищенаведене, якщо в затвердженій підприємством формі дорожнього листа немає реквізиту «відмітка медичного працівника» про проходження передрейсового огляду, але є всі обов’язкові реквізити, такий дорожній лист не втрачає ознак первинного документа та є підставою для підтвердження здійснення господарської операції та списання ПММ.

Зберігання документів

Згідно з п. 16 Ліцензійних умов № 1001 ліцензіат зобов’язаний зберігати документи про проходження водіями періодичних та щозмінних медичних оглядів протягом трьох років.

Аналогічний строк зберігання документів про проведення медичних оглядів визначено у ст. 707 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.12р. № 578/5.

Якщо підприємство затвердило власні форми дорожніх листів, використовує їх у своїй діяльності та веде журнал їх реєстрації, то згідно зі ст. 1086, 1109 Переліку № 578/5 воно повинне зберігати ці документи та журнал їх реєстрації протягом 3 років і знищувати лише за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства.

Висновки

 1. Головним документом, який підтверджує проведення передрейсового медичного огляду, є Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв.
 2. Водій ТЗ не зобов’язаний мати під час перевезення дорожній лист з відміткою медичного працівника, а інспектор поліції не має права його вимагати.
 3. Якщо підприємство використовує дорожній лист, то в ньому робиться лише запис медичного працівника про проходження передрейсового медичного огляду без проставляння штампу або печатки.
 4. Реквізит «відмітка медичного працівника» про проходження передрейсового медичного огляду не є обов’язковим.
 5. Відсутність у дорожньому листі не передбаченого підприємством реквізиту «відмітка медичного працівника» про проходження передрейсового медичного огляду водія не позбавляє дорожній лист ознак первинного документа, який є підставою для підтвердження здійснення господарської операції та списання ПММ.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали