Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Подаємо звіт до Фонду інвалідів: актуальні запитання

16.02.2016 59282 14 3

Із цієї статті ви дізнаєтеся: хто й коли повинен реєструватися у Фонді соцзахисту інвалідів (далі – Фонд), як скласти і в які строки потрібно подати звіт до Фонду і які заходи відповідальності загрожують роботодавцеві, що не виконує вимоги законодавства у цій сфері.

Що можна зробити на практиці: користуючись нашими порадами, правильно скласти та своєчасно подати звіт і вжити необхідні заходи для того, щоб уникнути застосування штрафних санкцій.

Загальні правила

На початку року роботодавцям необхідно (за певних умов) зареєструватися у Фонді та відзвітувати про виконання нормативу із працевлаштування інвалідів за минулий рік. Розглянемо найбільш актуальні запитання, що виникають у роботодавців у зв'язку із цим.

За яких умов роботодавець зобов'язаний зареєструватися у Фонді?

Усі роботодавці (юридичні особи та фізособи-підприємці, незалежно від вибраної ними системи оподаткування), у яких за основним місцем роботи оформлено 8 і більше працівників, повинні (ч. 9 ст. 19 Закону від 21.03.91 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», далі – Закон № 875):

 • зареєструватися у Фонді (за місцем своєї держреєстрації як суб'єкта господарювання);
 • щорічно звітувати перед Фондом про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Як проходить реєстрація у Фонді?

Порядок реєстрації затверджено постановою КМУ від 31.01.07 р. № 70. Там сказано, що новостворені роботодавці і ті, у яких чисельність основних працівників збільшилася до 8 і більше осіб, повинні зареєструватися у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення суб'єкта господарювання (для новостворених) або збільшення кількості працівників.

Реєстрація проводиться безплатно. Для цього подається або направляється (рекомендованим листом) заява за формою № 1, затвердженою наказом Мінпраці та соцполітики від 14.03.07 р. № 98. Дата подання документів і буде датою реєстрації.

У січні 2016 року чисельність співробітників досягла 8 осіб, коли роботодавець повинен зареєструватися у Фонді?

Роботодавець має зареєструватися у Фонді в період із 1 січня 2017 року до 1 лютого 2017 року. Якщо, звичайно, на кінець 2016 року в нього не зменшиться чисельність працівників.

А ось якби, наприклад, чисельність співробітників досягла 8 осіб у грудні 2015 року, тоді потрібно було б зареєструватися у Фонді до 1 лютого 2016 року (лист Фонду від 25.09.13 р. № 1/6-296/09).

Яка відповідальність загрожує роботодавцеві за відсутність реєстрації у Фонді?

Чинним законодавством не передбачена відповідальність за недотримання строків реєстрації або відсутність реєстрації у Фонді.

Навіть Фонд у своєму листі від 03.08.09 р. № 1/6-377/06 «Щодо виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів» указує на можливість зареєструватися безпосередньо перед поданням звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів. При цьому не згадує про будь-які штрафи за недотримання строку реєстрації.

На підприємстві у 2015 році працювало 20 осіб, з них один інвалід – зовнішній сумісник. Чи виконано підприємством норматив із працевлаштування інвалідів за 2015 рік?

Ні, не виконаний. Пояснимо чому.

Законом № 875 (ч. 1 ст. 19) установлено норматив (кількість) робочих місць, які повинні бути зайняті інвалідами. Для роботодавців, у яких працює:

 • від 8 до 25 осіб – одне робоче місце;
 • від 25 і більше осіб – 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. Наприклад, при середньообліковій чисельності 120 осіб у роботодавця має бути працевлаштовано 5 інвалідів (120 х 4 % = 4,8. Оскільки після коми цифра більше 5, округляємо в більший бік).

Можна припустити, що підприємством норматив виконано (на 20 осіб – одне робоче місце, зайняте інвалідом). Проте це не зовсім так.

Адже як упевнитися в тому, що норматив виконано? Для цього потрібно заповнити звіт за формою № 10-ПІ «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженою наказом Мінпраці та соцполітики від 10.02.07 р. № 42 (далі – Звіт, Наказ № 42).

Зверніть увагу: у рядку 02 розрахункової частини Звіту зазначається середньооблікова кількість штатних працівників, яким установлено інвалідність. Тобто фактично в ній відображаються штатні співробітники – інваліди. Показник цього рядка розраховується згідно з Інструкцією зі статистики працівників, затвердженою наказом Держстату від 28.09.05 р. № 286 (далі – Інструкція № 286). А в пп. 2.6.1 цієї Інструкції № 286 сказано, що до облікової кількості штатних працівників не включаються, зокрема: зовнішні сумісники й особи, які працюють за цивільно-правовими договорами.

Таким чином, у нашому випадку підприємство не зможе зазначити свого співробітника – зовнішнього сумісника у Звіті. А отже, норматив у 2015 році не виконано. Ось якби інвалід був зарахований до штату як основний працівник, тоді норматив було б виконано.

Заповнення Звіту

Форма звіту має умовно дві частини:

 • загальну (тут наводиться інформація про роботодавця);
 • розрахункову (у ній, власне кажучи, і розраховуються суми штрафних санкцій за невиконання нормативу, якщо такий факт мав місце).

Покажемо на прикладі, як заповнити розрахункову частину Звіту.

Приклад

На 31 грудня 2015 року чисельність працівників підприємства становить 62 особи, з них інвалідність мають 5 працівників. Проте один інвалід був прийнятий тільки у вересні 2015 року, а двоє інших оформлені на неповний робочий день. Зарплата одного працівника підприємства становить 3 500 грн.

Рядок 01. Розраховуємо середньооблікову чисельність штатних працівників за рік за правилами Інструкції № 286. До розрахунку беремо всіх осіб, оформлених за трудовим договором (у т. ч. надомників, з неповним режимом роботи, тих, хто знаходиться у відпустці, тимчасово непраце-здатних — тих, хто на лікарняному).

Увага, нюанси! При розрахунку цього показника пам'ятайте, що:

 • працівники, яким установлено неповний робочий день або робочий тиждень, ураховуються як цілі одиниці, у тому числі за неробочі дні тижня (обумовлені при встановленні неповного режиму). Отже, наші два інваліди, оформлені на неповний робочий день, ураховуються як дві цілі штатні одиниці;
 • не входять до середньооблікової чисельності: зовнішні сумісники; особи, які працюють за цивільно-правовими договорами, а також працівники, які знаходяться у відпустці по вагітності та пологах або для догляду за дитиною до досягнення нею 3(6) років.

У нашому випадку виходить, що на підприємстві 8 місяців було 61 працівник і 4 місяці – 62 працівники. Тоді середньооблікова чисельність за рік становитиме:

(61 х 8 + 62 х 4) : 12 = 61,3,

після округлення – 61 особа.

Рядок 02. Показник розраховується таким же чином, як і для рядка 1 розрахункової частини Звіту. До речі, якщо інвалідність встановлена самому підприємцеві-роботодавцеві, то показник ряд-ка 02 (кількість працюючих інвалідів) збільшується на одиницю (п. 3.2 Інструкції № 42).

У нашому випадку 8 місяців на підприємстві працювали 4 інваліди і 4 місяці (починаючи з вересня) – 5 інвалідів. Робимо розрахунок:

(4 х 8 + 5 х 4) : 12 = 4,3,

округляємо до 4.

Рядок 03. Показник розраховується за правилами ст. 19 Закону № 875. Оскільки середньооблікова кількість працівників за рік вийшла більше 25, то норматив робочих місць становитиме 4 %:

61 х 4 % = 2,44,

з округленням до 2.

Таким чином, на підприємстві 2 робочих місця повинні бути зайняті інвалідами.

Рядок 04 – підсумовується зарплата працівників, зазначених у рядку 01 (тільки тих, хто увійшов до середньооблікової чисельності працівників).

3 500 грн. х 12 міс. х 61 = 2 562 000 грн.

Рядок 05 – показник розраховується за формулою з п. 3.6 Інструкції № 42 (ряд. 04 х 1 000 : : ряд. 01), тобто:

2 562 грн. х 1 000 : 61 = 42 000 грн.

Рядок 06 – тут відображається самостійно розрахована сума штрафних санкцій за нестворення робочих місць для інвалідів. Сума штрафу становитиме (ст. 20 Закону № 875):

 • якщо працівників від 8 до 15 – половину середньорічної зарплати штатного працівника;
 • якщо працівників від 15 і більше – повну середньорічну зарплату працівника.

У нашому випадку розрахунок робиться за формулою [(ряд. 03 – ряд. 02) х ряд. 05], тобто

(2 – 4) х 42 000 грн.

Як бачите, результат від’ємний. Тому підприємство не зобов'язане сплачувати штрафні санкції.

Покажемо заповнення Звіту (див. фрагмент).

Фрагмент

<...>

Назва показників

Код рядка

 

Фактично за рік

 

1

 

2

 

3

 

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

 

01

 

61

 

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

 

02

 

4

 

Кількість інвалідів – штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

 

03

 

2

 

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)

 

04

 

2 562,00

 

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

 

05

 

42 000,00

 

Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

 

06

 

0

 

<...>

Відповідальність роботодавця

Відзвітувати перед Фондом про виконання нормативу за звітний рік необхідно до 1 березня наступного року. Тобто останній день подання Звіту за 2015 рік – 29 лютого 2016 року (понеділок).

Які заходи відповідальності передбачені за неподання Звіту?

Неподання Звіту загрожує роботодавцеві адміністративним штрафом у розмірі від 170 до 340 грн. (ч. 2 ст. 1881 КУпАП).

Завважимо, що неподання Звіту в установлений строк – це одномоментне порушення, а не таке, що триває. Тому адмінштраф може бути застосований не пізніше ніж через 3 місяці з дня скоєння правопорушення (ст. 38 КУпАП). Наприклад, адмінштраф за неподання звіту за 2015 рік може бути застосований тільки в період із 1 березня до 1 червня 2016 року.

Штраф застосовується до посадових осіб підприємства, які мають право приймати і звільняти співробітників, і до роботодавців-підприємців. Протокол про адміністративне порушення складають посадові особи інспекції з питань праці, а розглядають справи і накладають стягнення – місцеві суди (ст. 221, 255 КУпАП).

Які санкції встановлено за невиконання квоти із працевлаштування інвалідів?

Припустимо, квота роботодавцем не виконана (простіше кажучи, працевлаштовано інвалідів менше, ніж потрібно було працевлаштувати згідно з нормативом).

По-перше, це підстава для того, щоб оштрафувати винну посадову особу (ч. 2 ст. 1881 КУпАП – штраф у розмірі від 170 до 340 грн.).

По-друге, самому підприємству доведеться розрахувати, відобразити в рядку 06 Звіту та сплатити суму адміністративно-господарських санкцій (див. вище наш приклад). Наприклад, суму, яка вийшла в підприємства в рядку 06 Звіту за 2015 рік, необхідно сплатити до 15 квітня 2016 року. Від сплати санкцій звільнено підприємства, установи, організації, що повністю утримуються за рахунок бюджету (ст. 20 Зако-ну № 875).

Якщо штраф не сплатити у строк, його сума зросте: додається пеня в розмірі 120 % річної облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати штрафу. Пеня нараховується на повну суму недоїмки за весь строк затримки, тобто починаючи з 16 квітня (п. 3.1 Порядку нарахування пені, затвердженого наказом Мінпраці та соцполітики від 15.05.07 р. № 223).

На сьогодні облікова ставка НБУ становить 22 % (постанова Правління НБУ від 28.01.16 р. № 40). Таким чином, наприклад, за несплату 42 000 грн. штрафу розмір пені за один день прострочення становитиме 30,38 грн.:

42 000 грн. х 22 % х 120 % : 365 д. = 30,38 грн.

Тому тривала затримка у сплаті великих сум адміністративно-господарських санкцій може обернутися вельми чутливими витратами для роботодавця.

У яких випадках можна уникнути санкцій?

Господарсько-правова відповідальність настає в тому випадку, якщо суб'єкт господарювання не доведе, що ним були вжито всі заходи, що залежать від нього, для недопущення правопорушення (ст. 218 Господарського кодексу).

Які це заходи? Припустимо, роботодавець протягом звітного року належним чином інформував центр зайнятості про наявність вільних місць на підприємстві, регулярно подавав звіти про наявність вакансій, звертався до Фонду для направлення йому кадрів. Тоді можна говорити про те, що він ужив усіх заходів для недопущення господарського правопорушення. І не його провина, якщо інваліди так і не звернулися до нього (не були направлені) для працевлаштування. А отже, немає підстав для застосування до такого роботодавця адміністративно-господарських санкцій за нестворення робочих місць для інвалідів. Саме на цій точці зору базується судова практика (ухвала ВАСУ від 29.07.10 р. у справі № К-11348/10).

ВИСНОВКИ 

Якщо за результатами 2015 року у вас як роботодавця було оформлено 8 і більше працівників за основним місцем роботи, вам необхідно:

 • зареєструватися у Фонді соцзахисту інвалідів;
 • до 1 березня 2016 року подати Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
 • якщо не виконано норматив робочих місць (і ви нічого не робили для того, щоб його виконати) – до 15 квітня 2016 року сплатити розраховану у Звіті суму адміністративно-господарських санкцій.

Роботодавцям, у яких у поточному році чисельність працівників досягла 8 осіб, рекомендуємо ретельно відстежувати показник середньооблікової чисельності працюючих. І в разі потре-би – своєчасно вживати заходи для працевлаштування інвалідів, щоб не довелося потім платити штрафи до Фонду. 

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 14

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали