• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відпустки «чорнобильцям»

09.04.2021 323 0 0

З часу Чорнобильської аварії минуло вже 35 років, але її наслідки ми відчуваємо й досі. Особливо це стосується людей, які брали участь у ліквідації та постраждали від катастрофи. Попри все, чимало «чорнобильців» ще працюють на підприємствах. Держава надає їм низку пільг, зокрема й щодо надання та оплати відпусток. Розглянемо, які саме пільги має забезпечити роботодавець.


Право на відпочинок шляхом отримання відпустки – законне право кожного працівника, яке гарантується йому нормами трудового законодавства, зокрема КЗпП, Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504) тощо.

Відповідно до ст. 4 Закону № 504 окрім щорічних основних та додаткових відпусток, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчих, соціальних відпусток та відпусток без збереження зарплати законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватися інші види відпусток.

Зокрема, особам, яких віднесено до 12-ї категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, надано право на додаткову «чорнобильську» відпустку (п. 22 ч. 1 ст. 20 і п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону від 28.02.91 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», далі – Закон № 796).

До того ж, деяким категоріям працівників, зокрема «чорнобильцям», установлюється інша тривалість відпусток, передбачених ст. 4 Закону № 504.

Категорії «чорнобильців» та підтвердження статусу

Пільги, передбачені Законом № 796, залежать від категорії «чорнобильця». Зверніть увагу, що вони стосуються лише «чорнобильців» категорій 1, 2 та 3 (усього категорій – 4), а також дітей-«чорнобильців» та їхніх батьків.

Підтвердженням статусу «чорнобильця» (та відповідно, його категорії) є посвідчення. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян затверджено постановою КМУ від 11.08.18 р. № 551 (далі – Порядок № 551).

Копія такого посвідчення стане для бухгалтера підставою для надання пільг, передбачених Законом № 796, зокрема у вигляді відпусток.

Категорії «чорнобильців» та належні їм посвідчення наведемо в таблиці 1.

Таблиця 1. Вид посвідчення для осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС

Категорія

Вид посвідчення

Пояснення

1

Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році» (категорія 1) серії А синього кольору

Видається особам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та хворим на променеву хворобу

Посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (категорія 1) серії Б синього кольору

Видається особам з числа потерпілих, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою

2

Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році» (категорія 2) серії А синього кольору

Видається особам, які працювали в зоні відчуження:

– з моменту аварії до 1 липня 1986 року –незалежно від кількості робочих днів;

– з 1 липня 1986 року до 31 грудня 1986 року – не менше 5 календарних днів (далі – к.д.);

– у 1987 році – не менше 14 к. д.,

а також потерпілим від Чорнобильської катастрофи

Посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (категорія 2) серії Б сірого кольору

Видається:

– особам, що були евакуйовані 1986 року із зони відчуження (у т. ч. особи, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);

– особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення

3

Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році» (категорія 3) серії А зеленого кольору

Видається особам, що працювали:

– у зоні відчуження з 1 липня 1986 року до 31 грудня 1986 року – від 1 до 5 к. д.;

– у зоні відчуження в 1987 році – від 1 до 14 к. д.;

– у зоні відчуження в 1988–1990 роках – не менше 30 к. д.;

– на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві – не менше 14 к. д. у 1986 році

Посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (категорія 3) серії Б зеленого кольору

Видається потерпілим від Чорнобильської катастрофи (не віднесеним до категорії 2), які:

– постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії;

– або станом на 1 січня 1993 р. проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій;

– постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються в зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років

Посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» серії Г рожевого кольору

Видається особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 к. д. або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями

Діти, які належать
до потерпілих від
Чорнобильської катастрофи

Посвідчення «Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи» серії Д жовтого кольору

-

Зверніть увагу на таке:

– у цій таблиці наведено лише категорії 1, 2, 3 та діти-«чорнобильці»;

– на сьогодні діють норми Порядку № 551, але до 25.07.18 р. чинним був Порядок, затверджений постановою КМУ від 20.01.97 р. № 51, тому посвідчення, отримані раніше, можуть бути недійсними без належної перереєстрації.

Щорічна основна відпустка «чорнобильців»

Стосовно щорічної основної відпустки майже ніяких особливостей для «чорнобильців» Законом № 796 не передбачено. Тобто, надаючи таку відпустку, слід керуватися загальними нормами Закону № 504.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 к. д. за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону № 504).

Але деякі особливості все-таки є:

 1. Пунктом 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону № 796 для осіб, віднесених до категорій 1 та 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено використання чергової відпустки у зручний для них час.
 2. Військовослужбовцям строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються обов’язкові щорічні відпустки тривалістю не менш як 30 діб без урахування часу проїзду (ст. 25 Закону № 796).
 3. Працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно до відпрацьованого на цих територіях часу (ст. 47 Закону № 796, див. табл. 2).

Таблиця 2. Тривалість щорічної відпустки в разі роботи на територіях радіоактивного забруднення

Зона, де працюють (перебувають у відрядженні) працівники

Тривалість відпрацьованого часу у відповідній зоні

Загальна тривалість щорічної відпустки

Зона відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення

44 к. д.

Не більш як 56 к. д.

Зона гарантованого добровільного відселення

37 к. д.

Не більш як 49 к. д.

Зона посиленого радіологічного контролю

30 к. д.

Не більш як 42 к. д.

Такі відпустки надаються без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством про працю.

За працівниками, які отримують відпустку більшої тривалості, ніж передбачено Законом № 796, її тривалість зберігається.

Додаткові оплачувані відпустки «чорнобильців» категорії 1 та 2

Пунктом 22 ч. 1 ст. 20 і п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону № 79 також передбачено, що «чорнобильцям», віднесеним до категорії 1 та 2, надаються додаткові відпустки із збереженням зарплати тривалістю 14 робочих днів на рік.

Тривалість такої відпустки в календарних днях дорівнює 16.

Мінпраці надало роз’яснення від 12.02.97 р. № 10/2-493 щодо практичного застосування ч. 1 ст. 5 Закону № 504, в якому передбачено проводити перерахунок тривалості щорічної основної і додаткової відпусток з робочих у календарні дні за такою формулою:

N к.д.= N р.д. x 7 : 6,

де

 • N к.д. – тривалість відпусток у календарних днях;
 • N р.д. – тривалість відпустки в робочих днях;
 • 7 – тривалість тижня в календарних днях;
 • 6 – тривалість тижня в робочих днях, за якою обчислювалась тривалість відпустки до прийняття Закону № 504.

Отже, додаткова відпустка, передбачена ст. 20 та 21 Закону № 796, має надаватися з розрахунку 16 к. д. (див. лист Мінпраці від 14.06.06 р. № 206/13/116-06).

Крім того, зверніть увагу, що зазначена додаткова відпустка належить до інших видів відпусток, установлених законодавством (ч. 2 ст. 4 Закону № 504).

Така відпустка є гарантованою державою пільгою, а тому роботодавець зобов’язаний забезпечити право працівника на відпустку впродовж календарного року.

На відміну від щорічних відпусток, ця відпустка:

 • не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від часу роботи на підприємстві, в установі, організації (навіть якщо відпрацьовано 1 день);
 • не продовжується на святкові та неробочі дні та на час тимчасової непрацездатності, які припадають на її період;
 • не ділиться на частини (надається одразу 16 к. д.);
 • не переноситься на наступний рік (має бути використана протягом року);
 • за неї не провадиться виплата грошової компенсації (див. лист Мінсоцполітики від 10.19 р. № 131/0/205-19, далі – Лист № 131).

Така відпустка надається лише за основним місцем роботи (див. лист Мінсоцполітики от 18.05.11 г. № 164/13/116-11). На її період на роботі за сумісництвом може бути надана відпустка без збереження зарплати (п. 14 ст. 25 Закону № 504).

Оплата часу «чорнобильської» відпустки здійснюється виходячи із середньої зарплати відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Відпустки для батьків дітей-«чорнобильців»

Дітям, які є потерпілими від Чорнобильської катастрофи та яким установлено інвалідність, пов’язану з аварією, надається пільга у вигляді:

 • права використання чергової відпустки у зручний час для одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;
 • права отримання одним із батьків або особою, яка їх замінює, додаткової відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю 14 робочих днів (16 к. д.) на рік (п. 3 ч. 3 ст. 30 Закону № 796).

Для надання такої відпустки бухгалтеру доцільно отримати:

 • заяву про бажаний строк відпустки;
 • довідку з місця роботи іншого з батьків, що такими пільгами він не скористався у поточному році;
 • документи (їх копії), що посвідчують статус дитини-«чорнобильця» та дитини – особи з інвалідністю.

Кошти на оплату додаткових «чорнобильських» відпусток

Відпусткові за період «чорнобильської» відпустки для «чорнобильців» категорії 1 та 2 та батьків дітей-«чорнобильців» виплачує роботодавець. Але витрати на надання додаткової відпустки фінансуються за рахунок держави згідно з Порядком використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою КМУ від 20.09.05 р. № 936.

Фінансування проводиться через органи соцзахисту (п. 5 Порядку № 936).

Зазначена виплата здійснюється відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Щоб отримати таке фінансування, підприємство (фізична особа – підприємець) реєструється уповноваженим органом.

Для такої реєстрації не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року підприємства подають:

1) відомості про підприємство з визначенням:

– кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів;

– кількості громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення;

2) списки громадян із зазначенням:

 • прізвища, імені та по батькові;
 • категорії;
 • серії та номера посвідчення (за наявності);
 • місця проживання (перебування);
 • ідентифікаційного номера;

3) графік відпусток громадян;

4) розрахунок витрат для оплати додаткової відпустки.

Якщо «чорнобильця» прийнято посеред року:

 • працівник має надати роботодавцю довідку з попереднього місця роботи про те, що він такою відпусткою у відповідному році не скористався (див. Лист № 131). Звісно ж, якщо працівник мав попереднє місце роботи;
 • підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця відповідних розпорядників коштів про зміни, які відбулися у відомостях про підприємство та списках громадян (п. 6 Порядку № 936). Це саме правило діє в разі зміни найменування підприємства, його місцезнаходження та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти.

Наступним кроком буде отримання компенсації. Для цього до 25-го числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства (фізичні особи – підприємці) подають до уповноваженого органу:

 1. документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів;
 2. реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • категорія;
 • номер посвідчення;
 • ідентифікаційний номер;
 • відомості про нараховані виплати;
 • суму компенсацій;
 • вид допомоги.

Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до уповноваженого органу та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів.

Далі уповноважений орган перевіряє, реєструє, обліковує розрахунки та подає органам Казначейства платіжні документи для здійснення відповідних видатків.

Виплата компенсацій та видів допомоги може проводитись через банківські установи або поштові відділення.

Зверніть увагу: Порядком № 936 не передбачено відшкодування витрат підприємств, пов’язаних із уже здійсненою оплатою відпусток працівникам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян (див. лист Мінсоцполітики від 10.10.19 р. № 136/0/205-19).

Відпустки без збереження зарплати для «чорнобільців» категорії 3

Відповідно до ст. 22 Закону № 796 «чорнобильцям» категорії 3 передбачено пільги у вигляді щорічного отримання відпустки тривалістю до 14 робочих днів (16 к. д.) без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення.

Тобто для отримання такої відпустки мають виконуватися три умови:

 • працівник є «чорнобильцем» категорії 3;
 • він має хоча б одну неповнолітню дитину;
 • він проживає на територіях зон радіоактивного забруднення.

Зверніть увагу: оскільки така відпустка надається одному з батьків, буде доцільним отримати довідку з місця роботи іншого з батьків про те, що він такою відпусткою в поточному році не користувався.

Відпустка по вагітності і пологах

Статею 30 Закону № 796 передбачено надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки по вагітності і пологах тривалістю 90 к. д. до пологів (а не 70, як у загальному випадку) і 90 к. д. після пологів (а не 56).

Така відпустка:

 • обчислюється сумарно й надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів;
 • надається з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.

Оформлюється ця відпустка на підставі листка непрацездатності. Тому бухгалтер має звернути увагу, на який строк виписано цей документ, та наявність відповідного посвідчення.

Отже, ми розглянули особливості, на які треба звертати увагу, надаючи відпустки «чорнобильцям». Інші питання (розрахунок суми відпусткових, оформлення відпустки тощо) розв’язуються в загальному порядку.

Таблиця 1. Вид посвідчення для осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС.docx

Завантажити

Таблиця 2. Тривалість щорічної відпустки в разі роботи на територіях радіоактивного забруднення.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали