Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Вихід учасника з ТОВ: нюанси воєнного часу

31.05.2023 370 0 2

Що змінилося? У 2023 році відбулися зміни у законодавстві, що регламентує діяльність ТОВ, зокрема щодо виходу зі складу учасників товариства, а також виплат учасникам, пов’язаним із країною-агресором.

Про що стаття? Ми нагадаємо вам загальний порядок виходу учасників із ТОВ, а також розглянемо дві ситуації, характерні для нашого часу, і підкажемо, які документи необхідно підготувати та які дії слід зробити, щоб у товариства не виникло негативних правових наслідків через процедурні помилки.


Загальні вимоги

Процедура виходу учасників із ТОВ, як і раніше, регламентується ст. 24 Закону від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275). Але півроку тому в цій процедурі сталися зміни.

Нагадаємо, що раніше учасник, який володіє 50 і більше відсотками статутного капіталу (далі – СК) товариства, не міг вийти з ТОВ без згоди інших учасників. Проте все змінилося з 01.01.2023, коли почав діяти Закон від 27.07.2022 р. № 2465-IX «Про акціонерні товариства» (далі – Закон № 2465). Із цієї дати було внесено зміни до цілої низки законів, у тому числі до Закону № 2275 (розд. XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2465).

І тепер у статуті ТОВ може бути зазначено, що учасник, частка якого в СК становить 50 % і більше, може вийти з товариства без згоди інших учасників (ч. 2 ст. 24 Закону № 2275).

Важливий аспект! Таке положення може бути включене або виключене зі статуту лише у разі прийняття одностайного рішення на загальних зборах, на яких були присутні всі учасники товариства.

Якщо ж учасникові належить менше половини СК, тоді він, як і раніше, може вийти з товариства будь-якої миті без згоди інших учасників (ч. 1 ст. 24 Закону № 2275).

У будь-якому разі учасник уважається таким, що вийшов із товариства, із дня державної реєстрації його виходу (ч. 5 ст. 24 Закону № 2275).

Для держреєстрації виходу зі складу учасників ТОВ слід подати держреєстраторові пакет документів, передбачений ч. 5 ст. 17 Закону від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755).

У момент реєстрації змін, пов’язаних із виходом учасника з ТОВ, держреєстратор одночасно вносить до реєстру запис про зменшення розміру СК товариства на розмір частки цього учасника (ч. 3 ст. 25 Закону № 755).

Розрахунки з колишнім учасником

Після держреєстрації виходу учасника з ТОВ потрібно виплатити учасникові вартість його частки в СК товариства.

Як ТОВ має розрахуватися з колишнім учасником?

Спочатку товариство зобов’язане протягом 30 днів із дня, коли дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника (ч. 6 ст. 24 Закону № 2275):

  • повідомити учасника про вартість його частки;
  • надати учасникові обґрунтований розрахунок та копії документів, на підставі яких проведено такий розрахунок.

На яку дату потрібно визначити вартість частки учасника?

Вартість частки учасника слід визначати станом на день, що передував дню подання учасником заяви про вихід із ТОВ. Наприклад, учасник подав заяву та всі необхідні документи держреєстраторові 23.05.2023. Отже вартість його частки в СК потрібно визначати станом на 22.05.2023.

У який строк потрібно виплатити учасникові вартість його частки в СК?

Строки виплати учасникові вартості його частки можуть бути передбачені статутом. Наприклад, протягом трьох місяців.

Але за загальним правилом товариство зобов’язане виплатити вартість частки колишньому учасникові протягом року з дня, коли дізналося або мало дізнатися про вихід учасника з ТОВ (ч. 7 ст. 24 Закону № 2275).

Учасник уже вийшов із ТОВ, але ще не отримав виплати за свою частку. Він отримав розрахунок, але сумнівається у його правильності. Чи може він запитати документи у товариства для перевірки суми виплати?

Так, учасник має таке право. Відповідно до ч. 11 ст. 24 Закону № 2275, товариство зобов’язане надати учасникові, який вийшов, доступ до документів фінансової звітності та інших необхідних документів для визначення вартості його частки.

Як визначити вартість частки учасника, який виходить?

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства, пропорційно частці учасника (ч. 8 ст. 24 Закону № 2275).

Щоправда, норма ч. 12 ст. 24 Закону № 2275 дозволяє встановлювати у статуті й інший порядок визначення суми, що належить до виплати учасникові, який виходить. Однак важливо пам’ятати, що включати такі умови до статуту можна лише за одностайним рішенням загальних зборів, на яких були присутні всі учасники товариства.

Як потрібно виплатити учасникові, який виходить, його частку: у грошовій чи в натуральній формі?

Зазвичай вартість частки в СК виплачується грошима, але сторони можуть домовитися про передачу майна замість грошей (ч. 9 ст. 24 Закону № 2275). Таку домовленість потрібно закріпити документально (наприклад, у протоколі загальних зборів учасників ТОВ).

Ситуації з практики: вплив воєнного часу

Нижче ми розглянемо дві ситуації, коли вихід учасника з ТОВ відбувається за умов воєнного стану і тому викликає запитання у сторін. Ми підкажемо, як слід діяти у цих ситуаціях.

Ситуація 1

Учасник перебуває за кордоном

Учасник ТОВ висловив бажання добровільно вийти з товариства, але зараз він перебуває за кордоном і приїхати до України не зможе. Чи є варіант здійснити реєстраційні дії без присутності учасника?

Якщо учасник не може самостійно звернутися до держреєстратора, йому знадобиться помічник, а точніше представник. Тому необхідно, щоб учасник ТОВ видав представникові довіреність на проведення реєстраційних дій. Довіреність має бути нотаріально посвідчена.

Увага! Потрібен оригінал довіреності, копія не приймається.

Де можна посвідчити довіреність, перебуваючи за кордоном?

Щоб посвідчити довіреність, учасник ТОВ може звернутися до консульської установи України у тій державі, де він перебуває (ст. 38 Закону від 02.09.1993 № 3425-XII «Про нотаріат», далі – Закон № 3425).

Нотаріальне діловодство у консульських установах та дипломатичних представництвах України ведеться державною мовою України.

За вчинення нотаріальних дій справляється консульський збір у визначених законодавством розмірах.

Нотаріальні дії проводяться у приміщенні консульської установи/дипломатичного представництва України, але в деяких випадках можуть бути вчинені і поза цими установами (ст. 41 Закону № 3425).

Які документи має подати держреєстраторові представник учасника ТОВ у нашій ситуації?

Ідеться про держреєстрацію змін, які вносяться до відомостей про склад учасників ТОВ та розмір їх частин у СК товариства (ч. 5 ст. 17 Закону № 755). У такому разі представник учасника має подати держреєстраторові:

1) заяву за формою 2, затвердженою наказом Мін’юсту від 18.11.2016 № 3268/5 (далі – Наказ № 3268/5);

2) документ про сплату адміністративного збору. Розмір адмінзбору становить 0,3 прожиткового мінімуму (далі – ПМ) для працездатних осіб, установленого на 1 січня поточного року з округленням до найближчих 10 грн (ст. 36 Закону № 755). У 2023 році це 810 грн;

3) заяву учасника про вихід із ТОВ, посвідчену нотаріально;

4) оригінал нотаріально посвідченої довіреності, виданої учасником представникові (ст. 25 Закону № 755).

Статут ТОВ передбачає, що вийти зі складу учасників можна лише за згодою інших учасників товариства. Як у такому разі бути учасникові, який хоче вийти з ТОВ, але зараз перебуває за кордоном?

Якщо учасник вирішив вийти з ТОВ, він має подати заяву до товариства (ч. 2 ст. 24 Закону № 2275). А інші учасники товариства мають дати письмову згоду на його вихід із ТОВ (наприклад, теж у формі заяви). Документ, що підтверджує згоду на вихід учасника, посвідчується нотаріально.

Згода на вихід має бути надана протягом місяця з дня подання заяви про вихід, якщо статутом ТОВ не передбачений інший строк (ч. 3 ст. 24 Закону № 2275). При цьому учасник може вийти з ТОВ протягом місяця після отримання згоди від останнього учасника.

Отримавши згоду від інших учасників ТОВ, представник учасника, який перебуває за кордоном, подає держреєстраторові пакет документів. До документів, про які ми вже сказали (див. перелік вище), потрібно додати письмову згоду інших учасників на вихід учасника (з нотаріально посвідченими підписами).

Далі все, як завжди: учасник уважається таким, що вийшов із товариства, з дня держреєстрації його виходу. Потім ТОВ виплачує колишньому учасникові вартість його частки в СК.

Ситуація 2

Учасник – громадянин РФ

Учасник хоче вийти з ТОВ, його частка в СК становить 15 %. При цьому він є громадянином РФ, але проживає в Україні. Який порядок виходу з ТОВ установлено зараз для таких осіб?

І тут діють загальні правила, установлені ст. 24 Закону № 2275. Так, учасник, частка якого в СК ТОВ становить менше 50 %, має право вийти з товариства у будь-який час без попередньої згоди інших учасників. При цьому учасник уважається таким, що вийшов із товариства, з дня держреєстрації його виходу.

Для виходу з ТОВ учасникові потрібно звернутися до нотаріуса або до Центру надання адміністративних послуг у відповідному регіоні та подати такі документи:

1) заяву за формою 2, затвердженою Наказом № 3268/5;

2) документ про сплату адміністративного збору (у 2023 році сума збору становить 810 грн);

3) заяву учасника про вихід із ТОВ, нотаріально посвідчену.

Якщо учасник діє через представника, останній подає нотаріально посвідчену довіреність (ст. 25 Закону № 755).

Ніяких проблем із держреєстрацією у такої особи не має виникнути. Справа в тому, що зараз діє постанова КМУ від 28.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 164). Документ містить інформацію про те, які нотаріальні дії дозволені в умовах воєнного стану.

До відома! Постанова № 164 не забороняє нотаріусам посвідчувати справжність підпису громадянина рф на заяві про його вихід із ТОВ, якщо він законно проживає на території України, і проводити держреєстрацію змін до відомостей про склад учасників ТОВ.

Протягом 30 днів з дня, коли товариство дізналося або мало дізнатися про вихід учасника з ТОВ (наприклад, після отримання виписки з ЄДР), товариство зобов’язане повідомити учасника, яка вартість його частки в СК, та надати розрахунок, що підтверджує її обґрунтованість.

Нагадаємо, що виплатити колишньому учасникові вартість його частки в СК потрібно протягом року після виходу учасника з ТОВ, якщо інший порядок не встановлений статутом товариства (ч. 7 ст. 24 Закону № 2275).

У зв’язку з агресією РФ проти України проводити будь-які розрахунки з громадянами рф наразі заборонено. Якщо ТОВ виплатить вартість частки колишньому учасникові, чи не призведе це до негативних наслідків для товариства?

Дійсно, зараз діє мораторій (заборона) на проведення певних операцій із громадянами рф, установлена постановою КМУ від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів щодо майбутніх позовів держави України у зв’язку з воєнною агресією Російської Федерації» (далі – Постанова № 187).

Так, згідно з пп. 1 п. 1 Постанови № 187 заборонено виконання фінансових та інших зобов’язань, кредиторами за якими виступають особи, пов’язані з країною-агресором. До таких осіб, зокрема, належать громадяни рф, крім тих, які проживають на території України на законних підставах.

Зверніть увагу! Якщо колишній учасник ТОВ законно проживає на території нашої країни (наприклад, він має посвідку на проживання в Україні), то в розумінні Постанови № 187 він не є особою, пов’язаною з країною-агресором. Тобто ТОВ і зараз має право виплатити такій особі вартість її частки в СК товариства.

Проте колишній учасник має подати ТОВ документ, що підтверджує законність його проживання в Україні. У такому разі за виплату на користь цього учасника до ТОВ або його посадових осіб не буде вжито заходів відповідальності, передбачених законодавством.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали