Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Чи може учасник ТОВ із часткою 75 % одноосібно затвердити нову редакцію статуту?

17.08.2023 135 0 1

Ситуація. Нам необхідно терміново затвердити нову редакцію статуту ТОВ (доповнити новими видами діяльності для оформлення ліцензії), але провести загальні збори учасників повним складом зараз немає можливості. На зборах може бути тільки один з учасників (він же директор ТОВ), його частка у статутному капіталі (далі – СК) ТОВ становить 75 %. А інші учасники (їх частки в СК сукупно становлять 25 %) виїхали за кордон. У зв’язку із цим виникла низка запитань.


Відповіді на запитання, що виникли у ТОВ, і вихід із ситуації шукатимемо в Законі від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275).

Головне – кількість голосів

Почнемо з розгляду ситуації, про яку розповіли наші читачі. Головне запитання звучить так:

1. Чи може учасник із часткою в СК 75 % не скликати загальні збори учасників, а самостійно прийняти рішення про затвердження нової редакції статуту товариства (наприклад, як директор) та здійснити держреєстрацію змін?

Скликати загальні збори учасників необхідно, але у цьому разі для затвердження нової редакції статуту достатньо присутності на цих зборах одного директора.

Пояснимо чому.

Прийняття рішень про внесення змін до статуту товариства віднесене до виключної компетенції загальних зборів учасників (п. 2 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275). Тобто рішення цього питання не можна делегувати, наприклад, виконавчому органу товариства (директору). Тому затверджувати нову редакцію статуту ТОВ потрібно тільки на загальних зборах учасників.

Водночас у ч. 2 ст. 34 Закону № 2275 сказано, що з питань, зазначених, зокрема, у п. 2 ч. 2 ст. 30 цього Закону, рішення має прийматися так званою кваліфікованою більшістю голосів трьома чвертками голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідного питання.

Виходячи із цієї вимоги за нову редакцію статуту повинні проголосувати учасники, які володіють щонайменше 75 % голосів. У нашому випадку саме таку кількість голосів має директор, оскільки йому належить 75 % СК ТОВ. Тому лише його голосування за затвердження нової редакції статуту буде достатньо.

Таким чином, у нашій ситуації директор ТОВ повинен скликати загальні збори учасників товариства (нехай навіть на цих зборах буде присутній лише один учасник – він сам) і затвердити нову редакцію статуту, дотримуючись усіх формальностей, установлених законодавством.

2. Яких саме формальностей потрібно дотриматися для проведення загальних зборів учасників товариства?

Вимоги до порядку скликання загальних зборів учасників товариства закріплено у ст. 32 Закону № 2275. Ці вимоги такі:

  • загальні збори скликаються виконавчим органом товариства (найчастіше це директор, але треба подивитися, що зазначено у статуті товариства);
  • виконавчий орган товариства повинен повідомити кожного учасника про скликання зборів не пізніше як за 30 днів до запланованої дати (якщо інший строк не передбачений статутом);
  • повідомлення про скликання зборів потрібно надіслати кожному учаснику поштою з описом вкладення (але статутом може бути передбачений інший порядок);
  • у повідомленні слід зазначити дату, час, місце проведення зборів та порядок денний (затвердження нової редакції статуту товариства). Також, згідно з вимогами ч. 5 ст. 32 Закону № 2275 до повідомлення слід додати проєкт нової редакції статуту.

Рішення, прийняте на загальних зборах учасників (затвердження нової редакції статуту), слід оформити протоколом загальних зборів учасників.

Вимоги до оформлення протоколу наведено у ч. 4 ст. 33 Закону № 2275. Протокол має бути підписаний головою загальних зборів (у нашому випадку таким головою буде учасник, який був присутнім на зборах, тобто директор).

Увага! Оскільки надалі потрібно буде здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту, підпис голови загальних зборів на протоколі має бути нотаріально посвідчений.

3. Яка мінімальна кількість учасників має бути присутньою на зборах, щоб збори були правомочними приймати рішення з питання, зазначеного у порядку денному?

Іншими словами, вас цікавить, чи потрібний кворум? Ні, зараз у законодавстві немає вимог про наявність кворуму. Головне, щоб для прийняття рішення на зборах була достатня кількість голосів (наприклад, у нашому випадку рішення може бути прийняте не менше як трьома чвертками голосів).

Майте на увазі! Якщо на зборах не буде кількості голосів, необхідних для прийняття конкретного рішення, таке рішення не може бути прийняте на цих зборах.

Нагадаємо, що раніше вимога про наявність кворуму на загальних зборах учасників ТОВ була встановлена Законом від 19.09.1991 № 1576-XII «Про господарські товариства» (далі – Закон № 1576). Так, ст. 60 цього Закону передбачала, що загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (або їх представники), які володіють сукупно більше ніж 50 % голосів. Але Закон № 1576 втратив чинність для ТОВ з 17.06.2018 – у зв’язку з набуттям чинності Законом № 2275.

Щоправда, у багатьох ТОВ у статутах досі залишилася вимога про кворум – незважаючи на те, що їм потрібно було привести свої статути у відповідність із Законом № 2275 протягом року з моменту набуття чинності цим Законом, тобто до 17.06.2019. Однак ця вимога суперечить чинному законодавству, а отже, її не потрібно виконувати.

Цей нюанс підтверджується і судовою практикою (див., наприклад, постанову Касаційного господарського суду Верховного Суду від 16.02.2022, ЄДРСР, реєстр. № 103892660. У своєму рішенні суд зазначає, що коли товариство не внесло відповідних змін до статуту протягом року після набуття чинності Законом № 2275, то у цьому випадку положення статуту, які не відповідають цьому Закону, не застосовуються. У цьому судовому спорі йшлося саме про наявність у статуті положення про кворум загальних зборів учасників.

Якщо голосів не вистачає…

У ситуації, яку ми розглянули вище, для товариства все склалося вдало. Розмір частки учасника в СК становить 75 %, що відповідає трьом чверткам голосів, а отже, дозволяє учаснику самостійно прийняти рішення на зборах, де присутній він один.

Але припустимо, частка учасника, який може бути присутнім на зборах, становить, наприклад, 50 %, інші ж учасники неспроможні бути присутніми на загальних зборах. Тоді затвердити нову редакцію статуту ТОВ не зможе?

Така ситуація теж не є безвихідною. Потрібно шукати альтернативні варіанти проведення зборів, передбачені Законом № 2275.

Назвемо варіанти, що підійдуть для нашої ситуації.

Варіант 1. Делегувати повноваження представникам

На загальних зборах не обов’язково бути присутнім особисто: учасник, який виїхав за кордон, може надіслати свого представника. Така можливість передбачена ч. 2 ст. 33 Закону № 2275, де зазначено, що учасники товариства беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.

Важливий нюанс! У представника має бути нотаріально посвідчена довіреність, у якій зазначено, що учасник доручає своєму представникові бути присутнім на загальних зборах ТОВ і голосувати за затвердження нової редакції статуту (або проти). Нотаріально посвідчити довіреність можна у консульській установі України за кордоном на підставі ст. 38 Закону від 02.09.1993 № 3425-XII «Про нотаріат».

Варіант 2. Провести загальні збори у режимі відеоконференції

За загальним правилом проведення загальних зборів передбачає, що для обговорення порядку денного всі учасники мають бути присутніми в одному місці. Однак із цього правила є виняток: загальні збори можуть проводитися в режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників одночасно (ч. 3 ст. 33 Закону № 2275).

Уважаємо, що в наш час сучасних технологій організувати відеоконференцію не становитиме особливих труднощів: було б бажання учасників товариства підключитися до неї.

Варіант 3. Організувати заочне голосування на зборах

Можливість заочного голосування передбачена ст. 35 Закону № 2275. Так, учасник товариства може взяти участь у загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування за порядком денним у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі посвідчується нотаріально.

Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити волю учасника щодо безумовного голосування за або проти того чи іншого рішення. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

Таким чином, відсутні на зборах учасники повинні скласти та нотаріально посвідчити документ, з якого буде чітко видно їх позицію (за або проти) щодо голосування з кожного питання порядку денного зборів.

Якщо ці учасники перебувають за кордоном, вони можуть нотаріально посвідчити документ у консульській установі України за кордоном.

На замітку! Є ще один варіант, який застосовується у нестандартних ситуаціях: рішення загальних зборів може бути прийняте методом опитування учасників (ст. 36 Закону № 2275). Однак для нашої ситуації цей варіант не підходить, оскільки у ч. 2 ст. 36 Закону № 2275 перелічені рішення, які не можна приймати шляхом опитування (серед них – і рішення про внесення змін до статуту ТОВ).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали