Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Закупівля сільгосппродукції у фізосіб

28.09.2017 7140 0 3

Підзвітні кошти


Акценти цієї статті:

 • документальне оформлення закупівель сільськогосподарської продукції;
 • умови, при яких дохід від реалізації сільгосппродукції не підлягає оподаткуванню;
 • відображення виплат продавцям в обліку та звітності.

Документальне оформлення закупівлі

Закупівля сільгосппродукції у фізичної особи є для суб'єктів господарювання (далі – СГ) (незалежно від форми власності) операцією купівлі-продажу.

Як правило, така продукція закуповується через підзвітних осіб підприємства за готівку. Щоб дана операція пройшла без податкових наслідків для сторін, необхідно пам'ятати основні правила готівкового обігу:

 • готівка видається з каси підприємства на підставі видаткового касового ордера або видаткових відомостей (п. 3.4 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637, далі – Положення № 637);
 • готівка на закупівлю сільгосппродукції видається на строк не більше 10 робочих днів із дня видачі, включаючи день її отримання під звіт (п. 2.11 Положення № 637). А якщо підзвітній особі видано гроші на відрядження і на закупівлю сільгосппродукції, тоді встановлений строк може бути продовжений до завершення відрядження;
 • при закупівлі сільгосппродукції розрахунки готівкою протягом одного дня дозволено в межах 50 000 грн. з однією фізособою за одним або кількома платіжними документами (постанова Правління НБУ від 06.06.13 р. № 210).

Після завершення закупівлі працівник зобов'язаний скласти Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 28.09.15 р. № 841, і виконати вимоги, установлені Порядком, затвердженим цим же наказом (далі – Порядок № 841, Звіт).

Звіт подається до бухгалтерії підприємства в такий строк (пп. 170.9.2, пп. «а» пп. 170.9.3 Податкового кодексу, далі – ПК, п. 3 Порядку № 841):

а) до закінчення 5-го банківського дня після:

 • завершення відрядження;
 • виконання сільгоспзакупівель;

б) до закінчення 3-го банківського дня після:

 • завершення відрядження, якщо підзвітною особою у відрядженні використовувалася готівка, знята з корпоративної платіжної картки;
 • виконання доручення щодо закупівлі сільгосппродукції, якщо закупівля оплачувалася готівкою, знятою з корпоративної платіжної картки.

Разом зі Звітом до бухгалтерії подаються первинні документи, які підтверджують витрачання коштів, отриманих під звіт. На практиці операція купівлі-продажу оформляється двосторонніми закупівельними актами або закупівельними відомостями.

Закупівельний акт застосовується у випадках, коли сільгосппродукція придбавається в однієї особи. При цьому найчастіше використовується форма, затверджена наказом Мінекономіки від 17.06.03 р. № 157 (додаток 5). Однак можна скласти такий акт і в довільній формі. Адже затверджена форма лише рекомендована для застосування, тобто не є обов'язковою.

При заповненні закупівельного акта необхідно відобразити такі відомості:

 • місце здійснення купівлі-продажу;
 • П. І. Б. продавця;
 • реєстраційний (ідентифікаційний) номер продавця, а при його відсутності – дані паспорта (серія, номер, ким і коли видано);
 • дані з Державного акта про земельну ділянку (знаходиться в хазяїна у власності або в користуванні);
 • найменування продукції, ціна одиниці продукції та обсяг проданої продукції;
 • сума виплачених коштів.

На акті повинні стояти два підписи: підпис продавця підтверджує факт отримання грошей, а підпис покупця – факт передачі сільгосппродукції та суму виплати.

Відомість закупівлі сільгосппродукції застосовується у випадках, коли сільгосппродукція закуповується у великої кількості фізичних осіб. Зауважимо, що форму відомості законодавчо не встановлено. Однак такий документ згадується в Положенні про касові операції (Положення № 637). У п. 1.2 цього Положення відомість закупівлі названа касовим документом, а в п. 3.4 сказано, що така відомість повинна містити обов'язкові реквізити: прізвища та адреси здавачів продукції, обсяги зданої продукції та суму виплати. Також на відомості повинні стояти підписи продавців-сільгоспвиробників.

Закупівельна відомість, так само як і закупівельний акт, є документом, рекомендованим до застосування, тому її також можна скласти в довільній формі, передбачивши необхідні реквізити. Не забудьте відвести графу для зазначення реєстраційного (ідентифікаційного) номера продавця, оскільки цей номер знадобиться вам при заповненні форми № 1ДФ.

Зверніть увагу: закупівельні акти або закупівельні відомості виконують функції договору купівлі-продажу. Тому додатково укладати такий договір із продавцем не потрібно.

Оподаткування

ЄСВ. Дохід, отриманий від продажу сільгосппродукції, не є об'єктом обкладання ЄСВ. Пояснимо чому. Відносини, які виникають між покупцем і продавцем сільгосппродукції, є цивільно-правовими. Функцію цивільно-правового договору (далі – ЦПД) виконує закупівельний акт або відомість. А винагорода, яка виплачується фізособам за ЦПД, є об'єктом для нарахування та утримання ЄСВ (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI) тільки в тому випадку, якщо ЦПД передбачає виконання робіт (ст. 837 Цивільного кодексу, далі – ЦК) або надання послуг (ст. 901 ЦК). А за договором купівлі-продажу (ст. 655 ЦК) роботи не виконуються, послуги не надаються.

ПДФО і військовий збір (далі – ВЗ). Закуповуючи в громадян сільгосппродукцію, СГ є податковими агентами щодо доходів, які вони виплачують за цю продукцію. Тобто вони зобов'язані нарахувати, утримати і сплатити (перерахувати) до бюджету ПДФО і ВЗ (ЗІР, категорія 103.02). А також подати до органів ДФС податковий розрахунок за формою № 1ДФ.

Підзвітна особа, яка закуповує в громадян сільгосппродукцію, виступає від імені СГ. Цей представник податкового агента зобов'язаний утримати ПДФО із суми доходу, що підлягає оподаткуванню, а також ВЗ. Тобто він повинен видати на руки продавцю суму, яка йому належить, за вирахуванням ПДФО, нарахованого за ставкою 18 %, і ВЗ (ставка – 1,5 %).

Що стосується перерахування ПДФО і ВЗ до бюджету, а також відображення виплати у формі № 1ДФ, то це вже буде робити бухгалтер підприємства. Нагадаємо, що ПДФО повинен бути перерахований до бюджету протягом трьох банківських днів після виплати доходу (пп. 168.1.4 ПК).

Звільнення від оподаткування

Підпунктом 165.1.24 ПК передбачено умови, за яких дохід, отриманий від продажу сільгосппродукції, звільняється від оподаткування. Розглянемо докладніше.

Сільгосппродукція (крім продукції тваринництва). Із виплат за сільгосппродукцію ПДФО і ВЗ не утримується, якщо:

а) сільгосппродукція (вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена, перероблена) продається безпосередньо її власником;

б) така продукція вирощена на земельних ділянках, наданих такому власнику:

 • для ведення особистого селянського господарства, при цьому розміри таких земельних ділянок не були збільшені в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). Зазначимо, що громадяни України мають право на безплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства площею не більше 2,0 га (ст. 121 Земельного кодексу);
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок). При цьому розміри такої ділянки повинні бути: у селах – не більше 0,25 га, у селищах – не більше 0,15 га, у містах – не більше 0,10 га;
 • для ведення садівництва – загальною площею не більше 0,12 га;
 • для ведення індивідуального дачного будівництва – загальною площею не більше 0,10 га.

Підставою для звільнення від оподаткування є Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою № 3ДФ (затверджена наказом Міндоходів від 17.01.14 р. № 32). Власники сільгосппродукції можуть отримати таку довідку в сільській, селищній, міській раді за місцем проживання. Довідка видається протягом 5 робочих днів після надходження письмової заяви про її видачу (або заяви про зміну інформації, зазначеної в раніше отриманій довідці). Довідка видається строком на 5 років.

Сільгоспвиробник має право подати податковому агенту (покупцю) копію такої довідки. Оригінал довідки він повинен зберігати в себе і після закінчення строку дії довідки – протягом строку позовної давності, тобто ще 3 роки.

А що робити, якщо продавець таку довідку не подасть покупцю або якщо в довідці не заповнено окремі обов'язкові реквізити? Тоді із суми доходу, який виплачується продавцю, повинен бути утриманий ПДФО і ВЗ.

У формі № 1ДФ операція із закупівлі сільгосппродукції відображається за кодом «148», причому незалежно від того, підлягає цей дохід оподаткуванню чи ні.

Продукція тваринництва. Не обкладається ПДФО і ВЗ сума доходу від продажу продукції тваринництва (груп 1–5, 15, 16 і 41 УКТЗЕД), яка сукупно за рік не перевищує 50 МЗП. У 2017 році це 160 000 грн. При цьому отримувати довідку за формою № 3ДФ сільгоспвиробнику не потрібно.

Сума, що перевищує 50 МЗП (160 000 грн.), підлягає оподаткуванню на загальних підставах. При цьому сільгоспвиробник зобов'язаний подати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодівлю продукції тваринництва. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем проживання в довільній формі. Якщо така довідка не буде подана до контролюючого органу, оподаткуванню підлягає вся сума отриманого доходу.

Як бачите, до обов'язків покупця не входить утримання ПДФО і ВЗ, навіть якщо сума виплати одному твариннику протягом року перевищить 50 МЗП. Сплачує податки безпосередньо отримувач доходу на підставі декларації про доходи, поданої ним до контролюючого органу після закінчення звітного року. Однак у будь-якому разі покупець як податковий агент зобов'язаний відобразити операцію купівлі-продажу у формі № 1ДФ за кодом ознаки доходу «179» (ЗІР, категорія 103.25).

Бухгалтерський облік

Видачу коштів під звіт, а також їх витрачання відображають на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Придбана сільгосппродукція обліковується на субрахунку 201 «Сировина та матеріали» або ж на субрахунку 281 «Товари на складі». Підставою для відображення цієї операції є:

Розглянемо на умовному числовому прикладі, як відобразити в бухгалтерському обліку закупівлю сільгосппродукції у фізосіб.

Приклад
Підзвітній особі – працівнику ресторану видано з каси 800 грн. на закупівлю овочів у сільгоспвиробника. Фактично придбано в продавця-фізособи продукції на суму 620 грн. Залишок грошей повернуто в касу підприємства у встановлений строк. При закупівлі продавець не подав копію Довідки за формою № 3ДФ. Тому підзвітною особою з його доходу були утримані ПДФО і ВЗ. Ресторан веде облік виробничим методом.

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Видано під звіт готівку на закупівлю сільгосппродукції

Видатковий касовий ордер типової форми № КО-2

372

301

800,00

2

Оприбутковано закуплені овочі

Акт закупівлі

201

685

620,00

3

Утримано з доходу від продажу сільгосппродукції:
– ПДФО
(620 х 18 %)

Бухгалтерська довідка, розрахунок

685

641/ПДФО

111,60

– військовий збір
(620 х 1,5 %)

685

641/ВЗ

9,30

4

Перераховано до бюджету ПДФО і ВЗ

Платіжне доручення

641

311

120,90

5

Повернуто в касу підприємства невикористану суму підзвітних коштів
(180,00 + 111,60 + 9,30)

Прибутковий ордер типової форми № КО-1

301

372

300,90

6

Відображено облік заборгованостей

Не оформляються

685

372

499,10

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали